Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální ekonomika - výpisky z přednášek

Regionální ekonomika - výpisky z přednášek

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma regionální ekonomika. Práce představuje nejen lokalizační teorie a teorie prostorového uspořádání, ale zabývá se také regionalizací. Věnuje se teorii regionálního rozvoje, informuje o jednotlivých období od neoklasického, přes strukturalistické, až po institucionální. Definuje město a urbanizační procesy. Obsahuje vývoj regionální politiky, včetně charakteristiky regionální politiky v EU. Závěr popisuje jednotlivá období vývoje regionální politiky v ČR.

Obsah

1.1.
Lokalizační teorie a teorie prostorového uspořádání a regionalizace
1.2.
Lokalizační teorie
1.2.1.
Von Thünen – Lokalizace zemědělské výroby
1.2.2.
Lokalizace průmyslu (Laundhardt, Weber)
1.3.
Teorie prostorového uspořádání
1.3.1.
Teorie centrální míst / Christaller
1.2.2.
Teorie tržních zón / Lösch
1.2.3.
Lokalizace firmy /Isard
1.3.
Regionalizace
1.3.1.
Ekonomický region
1.3.2.
Socioekonomická klasifikace regionů
1.3.3.
Podle struktury rozlišujeme dva typy regionů
1.3.4.
Specifické členění regionů
1.3.5.
Evropská charta územního plánování
2.
Teorie regionálního rozvoje
2.1.
Neoklasické období
2.1.1.
Jednosektorový model
2.1.2.
Dvousektorový model
2.2.
Keynesiálnské období = teorie jádro – periferie
2.2.1.
Teorie kumulativních příčin (G.Myrdal)
2.2.2.
Teorie exportní základny (North)
2.2.3.
Obecná teorie polarizovaného rozvoje (J. Friedmann)
- 2.3. Strukturalistické přístupy = nemarxistické teorie
- 2.3.1. Teorie mezoekonomiky (S. Holland)
2.3.2.
Teorie ziskových cyklů (A, Markusen žena 1985)
2.4.
Neoliberální období
2.4.1.
Nová ekonomická geografie (NEG)
2.5.
2.4.2. Teorie závislosti na zvolené cestě (QWERTY) / P. A. David resp. W.B.Arthur
2.6.
2.4.3. Nová teorie obchodu / Krugman, Porter
2.7.
2.4.4. Nová teorie růstu / R.Barro, X.Sala
2.5.
Institucionální období
2.5.1.
Regulační teorie / Lipietz;Aglieta;Boyer
2.5.2.
Teorie flexibilní specializace / Piore;Sabel
2.5.3.
Kritika teorie výr. okrsků a flexibilní specializace
2.5.4.
Teorie výrobního okrsku / Brusco,Becattini
2.5.5.
Teorie učících se regionů / Lundvall, Feldman
3.
Město a urbanizační procesy
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Morfologické procesy
3.3.
Urbanizační procesy
3.4.
Prostorové jevy v městech
4.
Vývoj regionální politiky (RP), RP v EU
4.1.
Kritika RP
4.2.
Obhajoba RP
4.3.
Druhy RP
4.4.
Jiná dělení RP
4.4.1.
Strategická a pojišťovací RP
4.4.2.
Endogenní a exogenní RP
4.5.
Vývoj RP
4.6.
Komparace EP 1994 – 1999 a 2000 – 2006
4.7.
Principy RP EU
4.8.
Nová architektura politické soudržnosti EU v 2007-13
5.
Regionální politika v ČR
5.1.
Vývoj regionální politiky
5.1.1.
Období 1990-1995
5.1.2.
Období 1996-1999
5.1.3.
Období 2000-2006
5.1.4.
Období 2007-2013

Úryvek

"I. LOKALIZAČNÍ TEORIE
- nestarší součást regionální ekonomie
- cílem je nalezení faktorů, které ovlivňují lokalizační rozhodování subjektů nebo interpretují uspořádání ekonomické struktury prostoru na různých řádovostních úrovních
- výsledkem lokaliz. rozhodnutí je změna prostorového uspořádání ekonomiky

Př: mikro úroveň – konkrétní firma = záměr je zvýšení počtu poboček (kde – vlastní region, jiný region,..)
→ výchozí stav je firma → rozhodnutí o lokal. = screening, VF jednotlivých lokalit, motivace státu různými subvencemi) → prostor. pohyb = práce (zaměstnanci v jiných regionech) → konečný stav = změna prostorového uspořádání firmy
makro úroveň – růst regionů, reg. ekonomiky → výrazně se mění makroekonomické ukazatele

- neoklasické základy lokalizač. teorií:
a) prostor je neměnný (přírodně – fyzikální prvky se nemění) = STATICKÉ POJETÍ (není sem zahrnut technologický pokrok)
b) optimální lokalizace firmy na základě minimalizace nákladů = fi si zvolí místo, kde má nejmenší náklady (mzdové, ...)
c) existuje dokonalá mobilita VF, dokonalá informovanost a dokonalá konkurence na všech trzích

• Von Thünen – Lokalizace zemědělské výroby
- zabývá se problémem diverzifikace zeměd. výroby v území
- jádro teorie = diferenciální renta a lokalizace závisí na typu výrobku, ceně a dopravních nákladech
- příčina prostorových rozdílů = vzdálenost od trhu
- hlavní mechanismy konvergence/divergence = rostoucí náklady se vzdáleností od místa spotřeby → v blízkosti trhu se budou pěstovat levnější plodiny (cena jednotky je nižší, sníží se vliv nákladů na dopravu v konečné tržní ceně)
- hlavní subjekty = producenti a spotřebitelé → zemědělská politika, otázka
- implikace teorie = zemědělská politika a lokalizace ekonomických aktivit

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 31 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17005
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse