Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální politika EU a finanční nástroje-výpisky z přednášek

Regionální politika EU a finanční nástroje-výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky z přednášek pojednávají o regionální politice EU a jejich nástrojích. Nejprve je vymezen pojem a cíl regionální politiky, včetně jejích počátků a historického vývoje. Dále autorka popisuje strukturální fondy, Kohezní fond a nástroje podpory používané do roku 2006 v porovnání s nástroji a cíli programovacího období 2007-13. V závěru je opravdu velmi krátce zmíněna regionální politika ČR.

Obsah

1.
Regionální politika a finanční nástroje
1.1
Cíle
2.
Historie regionální politiky ve světě
3.
Kritika regionální politiky
4.
Historie regionální politiky v EU
5.
Strukturální fondy
5.1
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
5.2
Evropský sociální fond (ESF)
5.3
Kohezní fond (= Fond soudržnosti)
6.
Podpory do 2006
6.1
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)
6.2
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG)
6.3
Iniciativy Společenství
6.4
Prioritní cíle regionální politiky 2000-6
7.
Strukturální politika 2007-13
7.1
Cíle
7.2
Programové dokumenty a jejich tvorba
7.3
Čerpání finančních prostředků z fondů
7.4
Cíl Konvergence
7.5
7 ROP
8.
Regionální politika ČR

Úryvek

“Strukturální fondy

1) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
- největší výdaje ze strukturálních fondů
- cílem snížit nerovnosti mezi regiony EU, podporovat stabilní a udržitelný rozvoj
- podporuje investice do výroby (pro vytvoření nových a udržení stávajících pracovních míst), infrastruktury, vzdělávání, zdraví, ŽP, rozvoje místního potenciálu

2) Evropský sociální fond (ESF)
- 2.největší výdaje ze SF, zaměřen na zaměstnanost
- podporuje prevenci a boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné příležitosti pro ženy a muže, rozvoj hospodářské a sociální soudržnosti

Kohezní fond (= Fond soudržnosti)
- není strukturální fond: není určen pro regiony, ale státy
- čerpat z něj mohou jen členské země s nejnižší úrovní HDP na obyvatele (pod 90% průměru HDP EU na obyvatele)
- určen také pro státy, které usilují o splnění kriterií pro vstup do HMU
- podporované aktivity: dopravní infrastruktura, ŽP
- stanovena minimální hranice nákladů na projekt – 10 mil EUR
- předvstupní nástroje: PHARE (vytvořen jako předvstupní nástroj pro Polsko a Maďarsko, ale čerpala z něj i ČR)), SAPARD (zaměřen na zemědělství), ISPA (doprava, ŽP)

Podpory do 2006

- Strukturální fondy
1) Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)
- mezi SF patřila pouze sekce orientace
- finance na podporu: zemědělství v horských a méně příznivých oblastech, začínajících farmářů, asociací prvovýrobců, konverze, diverzifikace, reorientace a kvality, rozvoje venkovské infrastruktury, zpracování a marketingu + ostatní opatření (prevence přírodních pohrom, obnovu vesnic, ochranu venkovského kulturního dědictví, rozvoj a využití lesů, ochranu prostředí a kvality)..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17516
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse