Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální rozvoj a cíle EU - přednáška 2/15

Regionální rozvoj a cíle EU - přednáška 2/15

Kategorie: Evropská unie, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky popisují problematiku regionálního rozvoje v souvislosti s EU. Uvádí jeho cíle, nástroje i principy. Charakterizují základní programy a dokumenty vztahující se k regionálnímu a rurálnímu rozvoji v ČR a EU. Vysvětlují pojem sociální exkluze, informují o jeho vzniku a jeho faktorech. V poslední kapitole se zabývají iniciativou Leader, především se rozepisují o jejích cílech a přístupech. Předchozí přednáška se nachází zde Obecné vymezení regionálního a rurálního rozvoje z pohledu sociálních věd - přednáška 1/15 a následující zde Sociální problém a regionální rozvoj - přednáška 3/15.

Obsah

1.
Cíle regionálního rozvoje – obecné
2.
Regionální politika EU
2.1.
Principy
2.2.
Cíle 2007 – 2013
3.
Základní programové dokumenty spojené s regionálním rozvojem
4.
Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost
5.
Národní rozvojový plán
5.1.
Obsah
6.
Národní strategický referenční rámec
6.1.
Obsah
7.
Operační programy
8.
Dokumenty rozvoje venkova
8.1.
Program obnovy venkova
8.2.
Program rozvoje venkova ČR 2007-13
8.3.
Národní strategický plán rozvoje venkova
9.
Kvalita života
10.
Sociální exkluze
10.1.
Podíl sídel na sociální exkluzi
11.
Leader
11.1.
Přístup
11.2.
MAS

Úryvek

"Cíle regionálního rozvoje - obecné
- RR = růst socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionu, který vede ke zvyšování kvality života v regionech
- jde o vyvážený rozvoj územního celku a jeho částí a odstraňování či zmírňování regionálních disparit, které se mohou stát sociálním problémem nebo jím už jsou

- faktory RR: lidské zdroje, hmotné faktory (infrastruktura), nehmotné (inovace, instituce), přírodní zdroje a prostředí

- nástrojem RR je regionální politika
- obecně lze regionální politiku definovat jako soubor cílů, opatření a nástrojů, které mají vést ke snižování výrazných rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů
- je součástí hospodářských a sociálních politik formulovaných na národní nebo nadnárodní úrovni

- hlavní cíl regionální politiky: snížit regionální rozdíly na takovou úroveň, která bude rozvoj podporovat, ne mu bránit
- cíle regionální politiky:
- hospodářský růst (měří se mírou růstu HDP, HNP)
- zvyšování kvality života (zahrnuje úroveň příjmů, zaměstnanost, vzdělání, bezpečnost, zdravotní péči, ochranu ŽP, participaci občanů)

- nástroje RR = prvky, pomocí kterých v rámci rozvojových aktivit působíme na vnější objekty ve snaze o dosažení stanovených cílů
- mezi nástroje RR patří: politiky, zákony (nařízení Rady), vize (přechází do strategií a plánů), strategie a plány (přechází do programů), programy (zahrnují prioritní osy, které obsahují oblasti podpory nebo skupiny opatření), projekty, fondy, rozpočty

Regionální politika EU
- = politika hospodářské a sociální soudržnosti
- podporuje celkový harmonický rozvoj regionů v EU
- hlavní cíl:
- snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi úrovní rozvoje různých regionů

- historický vývoj:
- počátky již v Římských smlouvách (v platnost 1958) - zmiňovaly regionální nerovnosti
- 1975 vznikl Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
- výrazněji rozvinuta v 80. letech po přístupu Řecka, Španělska a Portugalska, kdy výrazně vzrostly disparity mezi jednotlivými zeměmi
- regionální politika ukotvena v JEA = Jednotný evropský akt přijatý 1986 (v platnost 1987)
- kritika nekoordinovanosti: regionální politika nespolupracuje s ostatními politikami ES
- 1988 došlo ke spojení regionální politiky s částí sociální a agrární politiky do tzv. strukturální politiky
- zavedeny 4 principy
- 1993: v platnost Maastrichtská smlouva
- založen Kohezní fond a Výbor regionů
- zaveden další princip: princip subsidiarity
- 2000 odsouhlasena Lisabonská strategie: důraz na ekonomický růst, zaměstnanost, inovace
- 2004 přistoupení 10 nových států: nárůst disparit mezi regiony uvnitř EU"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje 1 schéma a 1 tabulku, rozsah čistého textu je cca 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse