Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Regiony České republiky

Regiony České republiky


Kategorie: Demografie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text v heslech seznamuje s regiony České republiky. Nejdříve stručně charakterizuje jednotlivé typy správních celků. Definuje zejména kraj, okres, obec a město. Poté popisuje jednotlivé regiony. Vždy se věnuje geografii, obyvatelstvu a ekonomické charakteristice. Zejména průmyslu, zemědělství, dopravě a cestovnímu ruchu.

Obsah

1.
Územně správní členění Česka
1.1.
Kraj
1.2.
Okres
1.3.
Obce s rozšířenou působností
1.4.
Město
1.5.
Obec
1.6.
Nuts II
2.
Jihočeský kraj
2.1.
Poloha
2.2.
Povrch
2.3.
Přírodní poměry
2.4.
Obyvatelstvo
2.5.
Ekonomická charakteristika
2.5.1.
Průmysl
2.5.2.
Zemědělství
2.5.3.
Cestovní ruch
3.
Plzeňský kraj
3.1.
Poloha
3.2.
Povrch
3.3.
Přírodní poměry
3.4.
Obyvatelstvo
3.5.
Ekonomická charakteristika
3.5.1.
Průmysl
3.5.2.
Zemědělství
3.5.3.
Cestovní ruch
4.
Karlovarský kraj
4.1.
Poloha
4.2.
Povrch
4.3.
Přírodní poměry
4.4.
Obyvatelstvo
4.5.
Ekonomická charakteristika
4.5.1.
Průmysl
4.5.2.
Zemědělství
4.5.3.
Doprava
4.5.4.
Cestovní ruch
5.
Ústecký kraj
5.1.
Poloha
5.2.
Povrch
5.3.
Přírodní poměry
5.4.
Obyvatelstvo
5.5.
Ekonomická charakteristika
5.5.1.
Průmysl
5.5.2.
Zemědělství
5.5.3.
Doprava
5.5.4.
Cestovní ruch
5.5.5.
Problémy
6.
Královéhradecký kraj
6.1.
Poloha
6.2.
Povrch
6.3.
Přírodní poměry
6.4.
Obyvatelstvo
6.5.
Ekonomická charakteristika
6.5.1.
Průmysl
6.5.2.
Zemědělství
6.5.3.
Doprava
6.5.4.
Cestovní ruch
7.
Ústecký kraj
7.1.
Poloha
7.2.
Povrch
7.3.
Přírodní poměry
7.4.
Obyvatelstvo
7.5.
Ekonomická charakteristika
7.5.1.
Průmysl
7.5.2.
Zemědělství
7.5.3.
Doprava
7.5.4.
Cestovní ruch
8.
Liberecký kraj
8.1.
Poloha
8.2.
Povrch
8.3.
Přírodní poměry
8.4.
Obyvatelstvo
8.5.
Ekonomická charakteristika
8.5.1.
Průmysl
8.5.2.
Zemědělství
8.5.3.
Doprava
8.5.4.
Cestovní ruch
9.
Ústecký kraj
9.1.
Poloha
9.2.
Povrch
9.3.
Přírodní poměry
9.4.
Obyvatelstvo
9.5.
Ekonomická charakteristika
9.5.1.
Průmysl
9.5.2.
Doprava
9.5.3.
Cestovní ruch
10.
Pardubický kraj
10.1.
Poloha
10.2.
Povrch
10.3.
Přírodní poměry
10.4.
Obyvatelstvo
10.5.
Ekonomická charakteristika
10.5.1.
Průmysl
10.5.2.
Zemědělství
10.5.3.
Doprava
10.5.4.
Cestovní ruch
11.
Ústecký kraj
11.1.
Poloha
11.2.
Povrch
11.3.
Přírodní poměry
11.4.
Obyvatelstvo
11.5.
Ekonomická charakteristika
11.5.1.
Průmysl
11.5.2.
Zemědělství
11.5.3.
Doprava
11.5.4.
Cestovní ruch
12.
Vysočina
12.1.
Poloha
12.2.
Povrch
12.3.
Přírodní poměry
12.4.
Obyvatelstvo
12.5.
Ekonomická charakteristika
12.5.1.
Průmysl
12.5.2.
Zemědělství
12.5.3.
Doprava
12.5.4.
Cestovní ruch
13.
Ústecký kraj
13.1.
Poloha
13.2.
Povrch
13.3.
Přírodní poměry
13.4.
Obyvatelstvo
13.5.
Ekonomická charakteristika
13.5.1.
Průmysl
13.5.2.
Zemědělství
13.5.3.
Doprava
13.5.4.
Cestovní ruch
14.
Jihomoravský kraj
14.1.
Poloha
14.2.
Povrch
14.3.
Přírodní poměry
14.4.
Obyvatelstvo
14.5.
Ekonomická charakteristika
14.5.1.
Průmysl
14.5.2.
Zemědělství
14.5.3.
Doprava
14.5.4.
Cestovní ruch
15.
Ústecký kraj
15.1.
Poloha
15.2.
Povrch
15.3.
Přírodní poměry
15.4.
Obyvatelstvo
15.5.
Ekonomická charakteristika
15.5.1.
Průmysl
15.5.2.
Zemědělství
15.5.3.
Cestovní ruch
16.
Zlínský kraj
16.1.1.
Průmysl
16.1.2.
Zemědělství
16.1.3.
Doprava
16.1.4.
Cestovní ruch
17.
Ústecký kraj
17.1.
Poloha
17.2.
Povrch
17.3.
Přírodní poměry
17.4.
Obyvatelstvo
17.5.
Ekonomická charakteristika
17.5.1.
Průmysl
17.5.2.
Zemědělství
17.5.3.
Doprava
17.5.4.
Cestovní ruch
18.
Olomoucký kraj
18.1.1.
Průmysl
18.1.2.
Zemědělství
18.1.3.
Doprava
18.1.4.
Cestovní ruch
19.
Ústecký kraj
19.1.
Poloha
19.2.
Povrch
19.3.
Přírodní poměry
19.4.
Obyvatelstvo
19.5.
Ekonomická charakteristika
19.5.1.
Průmysl
19.5.2.
Zemědělství
19.5.3.
Doprava
19.5.4.
Cestovní ruch
20.
Moravskoslezský kraj
20.1.1.
Průmysl
20.1.2.
Zemědělství
20.1.3.
Doprava
20.1.4.
Cestovní ruch
21.
Ústecký kraj
21.1.
Poloha
21.2.
Povrch
21.3.
Přírodní poměry
21.4.
Obyvatelstvo
21.5.
Ekonomická charakteristika
21.5.1.
Průmysl
21.5.2.
Doprava
21.5.3.
Cestovní ruch

Úryvek

"JIHOČESKÝ KRAJ
poloha
- v řídce osídleném území Šumavské a Českomoravské soustavy + Českobudějovická a Třeboňská pánev
povrch
- Středočeská pahorkatina, Českomoravská vrchovina, Novohradské hory a Šumava (Plechý)
- Vltava, Lužnice, Otava, Blanice, Malše, Nežárka, Lipno, Orlík, Hněvkovice, Rožmberk, Horusický rybník, Bezdrev, Svět
- chráněné území Šumava, Bavorský les, Třeboňsko, Novohradské hory a CHKO Blanský les
přírodní poměry - cca 40 % lesní půda, ŽP málo narušeno
obyvatelstvo
- 6 % počtu obyvatelstva ČR, nejnižší hustota zalidnění (62 obyv./km2)
- nižší stupeň urbanizace, 25 % obyvatel v aglomeraci Českých Budějovic, velký počet malých obcí
- mírná převaha imigrace
- nezaměstnanost 6-7 %
- největší sídla - České Budějovice (výrobní a obslužné centrum, Jihočeská univerzita), Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice
ekonomická charakteristika - 5,5 % HDP ČR; nerostné suroviny - písky a štěrkopísky, grafit, cihlářské hlíny
průmysl
- strojírenství v Českých Budějovicích, Strakonicích, Táboře
- textilní a oděvní průmysl má závody v Písku, Strakonicích, Třeboni, Táboře
- potravinářský v Plané nad Lužicí - zpracování živočišné produkce z chovu skotu, prasat, drůbeže a ryb; jihočeské mlékárny, budějovické pivovary
- dřevozpracující průmysl - papírny ve Větřní, výroba nábytku v Soběslavi, tužkárna v Českých Budějovicích
- chybí kvalitní dopravní infrastruktura s dálnicemi a rychlostními železnicemi
zemědělství
- 50 % území zemědělská půda, 9 % zaměstnanost; nejúrodnější oblast kolem Č. Budějovic
- produkce brambor, obilovin, řepky; vysoké stavy skotu (nejvyšší mezi kraji ČR - 230 000)
- staletá tradice rybníkářství a chovu ryb, třeboňští kapři se exportují do zahraničí
cestovní ruch
- velké možnosti vyžití, velká návštěvnost, převaha domácích turistů, zahraničních turistů cca 250000 ročně
- historické pamětihodnosti v jádrech všech měst, která jsou městskými památkovými rezervacemi - Č. Budějovice, Č. Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Tábor, Třeboň
- památky UNESCO - jádro Českého Krumlova a ves Holašovice (selské baroko)
- hrady a zámky - Červená Lhota, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, Kozí Hrádek, Kratochvíle, Orlík nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou, Zvíkov
- CHKO - Třeboňsko, Novohradsko, Kleť, Boubín
- památkové rezervace - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor, Třeboň "

Poznámka

Práce obsahuje mapu.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.terra-nostra.cz/d%C4%9Bjiny-st%C3%A1tn%C3%AD-spr%C3%A1vy-samospr%C3%A1vy-0; http://www.terra-nostra.cz/seznamy-lexikony-obc%C3%AD; http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko; http://files.dejdohlavy.webnode.cz/200000030-4dea84ee4c/Region%C3%A1ln%C3%AD%20geografie%20%C4%8Ceska.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19398
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse