Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regiony a venkov jako společnost v čase - přednáška 8/10

Regiony a venkov jako společnost v čase - přednáška 8/10

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky nahlíží na regiony a venkov jako na společnost v čase. Vymezují termíny sociální změna, rozvoj, růst, či udržitelný rozvoj. Charakterizují regionální rozvoj, vysvětlují podstatu pojmu path dependency a věnují se sociální změně. Rozebírají její strukturu, jednotlivá stadia krátce definují a uvádějí jejich hlavní znaky. Poté jsou představeny dva koncepty modernizace, přiblíženy jsou principy inovace a v závěru jsou vymezeny typy chápání modernizace dle Machonina. Předchozí přednášku naleznete zde Klasifikace regionů - přednášky 7/10 a následující Regiony/venkov a sdružování - přednáška 9/10.

Obsah

1.
Sociální změna
2.
Rozvoj
3.
Růst
4.
Udržitelný rozvoj
5.
Regionální rozvoj
6.
Vývoj, rozvoj, růst a změna
7.
Path dependency
8.
Sociální změna
8.1.
Struktura sociální změny
8.1.1
Starý řád
8.1.2
Krize
8.1.3
Anomie
8.1.4
Nový řád
8.2.
Celková podoba struktury sociální změny
9.
Koncept modernizace
9.1.
Jako výraz proměn společnosti
9.2.
Jako jádro regionálního rozvoje
10.
Inovace
11.
Chápání modernizace (dle P. Machonina)
11.1.
Optimistické chápání
11.2.
Realistické chápání
11.3.
Pesimistické chápání

Úryvek

"Rozvoj (z hlediska koordináty času) - co lze chápat pod pojmem rozvoj
1) rozvoj jako proces realizace určitých potenciálů
- rozvoj je kontinuální proces na sebe navazujících změn, které zpravidla napomáhají růstu či fungování něčeho (př. města, podniku)
2) rozvoj jako rozšiřování něčeho (př. budov)
3) rozvoj jako uvádění něčeho „v život“ (př. rozvoj tržní ekonomiky po r. 1989, kdy trh zde nebyl),
4) rozvoj jako větší dostupnost či efektivita využití něčeho (př. rozvoj zdrojů),
5) rozvoj jako vypracování něčeho (př. rozvinutí strategie)

- shrnutí pojmu rozvoj:
- rozvoj představuje komplexní systém různých procesů, které jsou spojeny s aktivitami lidí.
- procesy a aktivity v rámci procesů vedou k dosažení cílů a zlepšení něčeho
- cíle jsou spojeny s něčím novým
- lidské úsilí, aktivity jsou zaměřené na určitá cíl = intencionalita (= zaměření k cíli)
- kratší časové období, kdy je možno mít reálné cíle (proto i časové omezení programů rozvoje): programy, plány, strategie, maximálně vize

Vývoj
= znamená postupný proces, v rámci kterého se něco mění v jinou, obyčejně lepší nebo komplexnější formu (ale může jít i o opak)
- v širším pojetí jde o synonymum k pojmu rozvoj (chápaný ve smyslu procesů změn)
- v užším smyslu se vývoj liší od pojmu rozvoj tím, že nepracuje s pojetím intencionality (neexistuje zaměření lidského úsilí (aktivit) na určitý cíl)
- sociální vědy mluví o vývoji společnosti jako celku (neexistuje intence, cíle mají pouze jedinci či skupiny, ale ne celá společnost jako taková; př. jaký cíl pro rok 2008 měla společnost v roce 1900?)
- vývoj spojen s dlouhým časovým obdobím, nelze stanovit jasné a přesné cíle (pouze na úrovni vizí)


Růst
= nárůst v počtu, velikosti, hodnotě cíle - kvantita
- nejobecnější chápání jako proměna z nižších a jednodušších forem k formám vyšším a komplexnějším
- opačný pojem: úpadek, regrese
- růst může být intencionální i neintencionální
- spojen s kvantitou, proto je jasně měřitelný
o nárůst v počtu, velikosti, hodnotě nebo cíle (př. rozšiřování (růst měst)
o utváření nových hodnot a bohatství výrobou zboží a služeb (ekonomický růst)
- vzniknout a rozvíjet se z nějakého zdroje, stávat se něčím
- otázka: má růst vždy kladné konotace? Je za všech okolností něčím pozitivním nebo jde i o regresi?"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse