Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Rehabilitační metoda hipoterapie - bakalářská práce

Rehabilitační metoda hipoterapie - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce představuje rehabilitační metodu hipoterapii, která k léčbě využívá spolupráci pacienta s koněm. První část obsahuje teoretické informace. Vymezuje charakteristické znaky a vývoj této metody, specifikuje její léčebné účinky a nemoci, při kterých se nejčastěji využívá. Druhá část popisuje průběh metody a předkládá kazuistiky šesti pacientů, kteří hipoterapii absolvovali. Uvádí jejich základní informace, diagnózu a seznamuje s průběhem léčby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Člověk a kůň
2.1.1.
Historie vztahu mezi člověkem a koněm
2.1.2.
Kůň jako válečný stroj
2.1.3.
Postavení koně v dnešní době
2.2.
Animoterapie
2.2.1.
Hiporehabilitace
2.2.2.
Česká hipoterapeutická společnost
2.2.3.
Hipoterapie
2.2.4.
Léčebně psychologicko-pedagogické ježdění
2.2.5.
Sport handicapovaných
2.2.6.
Paradrezura
2.2.7.
Paravoltiž
2.3.
Působení hipoterapie
2.3.1.
Normalizace svalového tonu
2.3.2.
Facilitace posturoreflexních mechanismů
2.3.3.
Korektní sed
2.3.4.
Vyvolání vzorce chůze a jeho reedukace
2.3.5.
Nahrazování starých patologických pohybových vzorců
2.3.6.
Ovlivňování psychiky
2.4.
Nejčastější onemocnění CNS
2.4.1.
Dětská mozková obrna (DMO)
2.4.2.
Morbus down (Down syndrom)
2.5.
Nejčastější ortopedická onemocnění
2.5.1.
Skolióza
2.6.
Indikace a kontraindikace hipoterapie
2.6.1.
Neurologie
2.6.2.
Ortopedie
2.6.3.
Interní lékařství
2.6.4.
Indikace a kontraindikace u pedagogicko-psychologického ježdění
2.7.
Kineziologický rozbor kroku koně
2.8.
Teorie dynamické psychoterapie Michaely Scheidhackerové
2.9.
Cíl a úkoly práce
2.10.
Hypotézy
2.11.
Výzkum
2.11.1.
Charakteristika jednotlivých klientů
2.11.2.
Způsob sledování
2.11.3.
Vyhodnocení výzkumu
3.
Praktická část
3.1.
Popis koně vhodného pro hipoterapii
3.2.
Zásady lonžování
3.3.
Práce u rampy
3.4.
Příchod pacienta a základní informace
3.5.
Bezpečnostní opatření
3.6.
Nasedání-ze země-z rampy
3.7.
Výstroj
3.8.
Kazuistika č.1
3.9.
Kazuistika č. 2
3.10.
Kazuistika č. 3
3.11.
Kazuistika č. 4
3.12.
Kazuistika č. 5
3.13.
Kazuistika č. 6
3.14.
Diskuse k výsledkům
3.15.
Diskuse k hypotézám
3.15.1.
Úvaha nad hypotézami a výsledky
3.16.
Já a koně
4.
Závěr
5.
Seznam literatury

Úryvek

"3. HIPOREHABILITACE
Hiporehabilitace je bezkonkurenčně nejkomplexnější terapie, která v sobě spojuje prvky fyzio- , psycho-, socioterapie, přičemž pořadí je dáno sledovaným cílem. Pro svou komplexnost je určená pro širokou škálu klientů s psychickými, fyzickými či výchovnými problémy, z čehož vychází rozdělení do jednotlivých forem s odlišnými cíli a metodikami.
Hiporehabilitace je stimulace jezdce trojdimenzionálním pohybem koně. Tento pohyb napodobuje chůzový mechanismus člověka a vede k uvolnění spasticity (napětí svalu). Další stimuly jsou přenášeny na páteř, zapojením mezilopatkových a zádových svalů dochází ke vzpřímení, ovlivnění postury a tím k prohlubování dechu. Toto napomáhá k nácviku chůze, tréninku rovnováhy, koordinace pohybu, posilování ostatního svalstva se sklonem k oslabení.
Hiporehabilitace je cílená terapie, středem zájmu je vždy klient a jeho problém. Kůň není účel, nýbrž prostředek v rukou terapeuta a plně se podřizuje potřebám metodiky této terapie. Rozlišují se tři formy hiporehabilitace - hipoterapie, pedagogicko-psychologické ježdění a sport handicapovaných. (4)

3. 1 Česká hipoterapeutická společnost
Česká hipoterapeutická společnost (ČHS) byla založena v roce 1991. Je to dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, jehož smyslem je šíření rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu, integrace a sportovního vyžití postižených. ČHS sdružuje lékaře, fyzioterapeuty, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří používají koně v lékařství, pedagogice a sportu.
Významnou složku členské základny tvoří pacienti - klienti a rodiče handicapovaných.
Cílem ČHS je prosazovat a udržovat odborné provádění metody, školit pracovníky, zajištovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat kontakt mezi jednotlivci. Dále navazovat kontakt s příslušnými odbornými organizacemi v Čechách i na mezinárodní úrovni, pomáhat při zakládání nových center a při výměně zkušeností mezi centry již fungujícími i rozvíjet kontakty se společnostmi podobného zaměření - Česká rehabilitační a fyziatrická společnost, Česká jezdecká federace, Riding for the Disabled Association. (13)

3. 2 Hipoterapie
Hipoterapie se zařazuje mezi proprioceptivně - neuromuskulárně facilitační metody. Jedná se o metodu využívající ve vysokém rozsahu podněty z periférie organismu, které cíleně ovlivňují postihnuté funkce lidského těla.
Jde o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně. Je to nerozšířenější forma animoterapie – léčba využívající působení zvířat na člověka. Význam animoterapie v současnosti roste, vzájemnou interakcí „člověk – zvíře“ se v posledním období zabývá stále více teoretických, ale i klinických odborníků. Způsobuje to neustále rostoucí odcizování se člověka od přírody. Následkem toho vzniká nedostatek podnětů a vazeb, se kterými se člověk během celého svého vývoje setkával.(4)

Tato metoda v sobě zahrnuje nejen prvky fyzické, ale také psychické a sociální terapie. Na základě indikace lékaře (neurolog, rehabilitační lékař) tuto rehabilitační metodu využívá pro práci s klienty fyzioterapeut. Ideální je cílená, individuální terapie indikovaná a prováděná malým týmem, jehož členy jsou minimálně lékař, fyzioterapeut (psycholog, speciální pedagog) a cvičitel jezdectví (držitel cvičitelské licence České jezdecké federace), který je odpovědný za výběr a vedení koně. Střediska pro hipoterapii akredituje Česká hiporehabilitační společnost.(11)"

Poznámka

Práce obsahuje 1 fotografii, rozsah čistého textu je cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21924
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse