Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Religionistika

Religionistika

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, Bílovec

Charakteristika: Práce popisuje maturitní otázku z předmětu základy společenských věd na téma religionistika. Dále obsahuje výčet a charakteristiku nejdůležitějších náboženství, pojmů a sekt.

Obsah

1.
Úvod
2.
dělení náboženství
3.
Pojmy
4.
Nejstarší náboženství
5.
Judaismus
6.
Křesťanství
7.
Islám
8.
Budhismus
9.
Taoismus
10.
Sekty

Úryvek

"jedno z nejstarších monoteistických náboženství a kultur
- vzniklo asi 3 tisíce př. n. l. na území dnešní Palestiny
- judaismus - náboženství
X
židovství - kulturně-náboženský soubor
- zahrnuje historii, jazyk (hebrejština), filozofii, umění,…
- základ pro mnoho dalších náboženství (křesťanství, islám)
- 4 větve:
1) ortodoxní
- uznávají Starý zákon a rabína
2) progresivní
a) liberální - Evropa, 18. století
- kritika Bible, zdůrazňuje etické aspekty
b) reformní - tradiční pojetí, návrat k historii


3) konzervativní
- Amerika, 19. století
- potřebovali splynout s místními -> modifikace obřadů
4) mystický
a) hnutí Kabaly - Kabala = tradice
- tajná nauka určená jen vyvoleným, návod jak dojít ke spáse
b) chasidismus - spojení s Bohem pomocí podliteb
- zakladatel: Mojžíš = zachráněný
- vysvobodil Židy z egyptského otroctví a dovedl je do země zaslíbené
- dal Židům 10 přikázání a vytvořil pravidla pro chování
- obnovil smlouvu mezi lidem a Bohem
- Bible - Starý zákon - 39 knih, různí autoři
- Tóra/Mojžíšův spis - popis doby od stvoření
- Proroci - začíná smrti Mojžíše
- historie daná do kontextu
- Spisy = Žalmy
- smuteční, oslavné písně
- několik částí - nejznámější: Píseň písní - alegorický vztah mezi Bohem (ženichem) a Izraelem (nevěstou)
- symboly:
o talit - modlitební šál
o kipa (jarmulka) - pokrývka hlavy
o menora - sedmiramenný svícen
o synagoga - modlitebna
o Davidova hvězda - šesticípá hvězda
- židovské zvyky a tradice:

o Pesach - židovské Velikonoce
o Chanuka - židovské Vánoce
o Roš há-šannah - židovský Nový rok
o obřízka
o košer strava


KŘESŤANSTVÍ
- původně sekta
- náboženství soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu
- Ježíš - syn Boha i člověka -> zcela lidský i božský
- vzal na sebe lidskou nedokonalost a odpovědnost za lidské hříchy
- otec: Josef - tesař
- matka: Marie - proti Ježíšově cestě
- křest v řece Jordánu by Jan Křtitel -> příslušnost ke křesťanství je dána křtem
- v 30 letech kázal v Palestině - Židé již mají vyhraněné náboženství
-> zaměřil se na oblasti, kde Židé nepůsobili
- ukřižován - nedodržená pravidla (nevynesen rozsudek)
-> pohřben -> po 3 dnech vstává z mrtvých -> zjevuje se apoštolům (následovníci)
- po Ježíšově smrti - učedníci vedeni Petrem - pronásledováni, mučeni, popravováni
- 313 - Edikt milánský - pozastaveno pronásledování
- křesťanství úředně povoleno

- Bible - Starý zákon (stejný jako u judaismu)
- Nový zákon - 27 knih
- popisuje začátky křesťanství, působení a kázání Ježíše Krista
- 4 evangelia - evangelisté: Matouš, Marek, Lukáš, Jan
- Skutky apoštolů
- Listy (dopisy)
- Bůh - trojjediný, všudypřítomný, transcendentní, vševědoucí, svrchovaný
- symboly:
o kříž - symbol naděje na vzkříšení
o ryba
o řecká písmena Α (alfa) a Ω (omega) - Kristus je počátek i konec
o kalich
- křesťanské zvyky a tradice
o Vánoce - narození Ježíše
o Velikonoce - zmrtvýchvstání Ježíše
o advent - 4 týdny před Vánocemi
o biřmování - pomazání olejem, přijímá se 2. jméno
- kněz - osoba oprávněn vykonávat liturgii
- biskup - odpovídá za místní církve
- kardinál - volí papeže, jeho přímý poradce
- nyní Dominik Duka, předtím Miloslav Vlk
- papež - nástupce apoštola Petra
- hlava římské diecéze
- nejvyšší autorita z vůle Kristovy
- sídlí ve Vatikánu
- nyní Benedikt XVI. - vlastním jménem Josef Ratzinger"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse