Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > René Descartes: Meditace o první filosofii

René Descartes: Meditace o první filosofii

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hlavními myšlenkami Descartova spisu Meditace o první filosofii s důrazem na metodu, která vedla k jejich formulaci. Jeden z článků díla, důkaz existence Boha, je pak v druhé části práce podroben kritické reflexi. Nejprve je představena podstata Descartovy metody, jíž je aplikace matematických principů na jiné nauky ústící ve skepticismus ohledně všeho dosavadního poznání. Pevným bodem se za této situace stává jistota vlastní existence poznaná rozumově, nikoli smyslově, protože smyslová zkušenost je jako zdroj poznání nedůvěryhodná. Text pokračuje rozborem Descartova důkazu existence Boha, poukazuje na jeho předpoklady a zpochybňuje jeho platnost. Závěr vyzdvihuje přínos Descartovy skeptické metody.

Obsah

1.
Úvod
2.
Descartova metoda: aplikace matematických principů na jiné nauky
3.
Descartovův skepticismus
4.
Zásada „Myslím, tedy jsem.“
5.
Smyslová zkušenost jako nehodnověrný způsob poznávání
6.
Descartův důkaz existence Boha, jeho předpoklady a slabiny
7.
Závěr

Úryvek

"René Descartes se s oblibou označuje jako průkopník moderního přístupu ve vědě. Již v úvodu připouští, že jeho úvahy mohou výt ještě vylepšeny, přestože si je svými exaktně nabytými závěry jist. Ve své práci nejdříve shrnu hlavní myšlenky, jež vyzískal používáním své »metody«, načež na ně vlastním úsudkem zareaguji; zejména pak na patrně ústřední, třetí meditaci, v níž se věnuje Bohu a pokouší se o dokázání jeho existence.
Princip onoho moderního přístupu tkví v Descartesově »metodě« - jde v podstatě o aplikování matematických implikací na jiné nauky, v tomto případě na filosofii, bez předsudků a zažitých konvencí daného vědního oboru; je ovšem třeba poznamenat, že v dřívějším spisu Rozprava o metodě, v níž právě tento exaktní postup poprvé nastiňuje, Descartes zdůrazňuje, že tento přístup – později označovaný jako matematismus – nelze uplatnit v otázkách morálky; tam je dle Descartesova názoru třeba držet se raději zažitých a ověřených cest, a nové principy, pokud se ověří jako vskutku dobré, aplikovat spíše opatrně a pozvolna (na tomto konzervativním přístupu je dosti dobře patrná autorova katolická víra). V otázkách filosofie se však snaží dovtípit absolutní pravdy, a právě k tomu mu slouží jeho metoda, neboť především tímto je Descartes v dějinách filosofie průlomový: na rozdíl od soudobých a minulých filosofů nepředkládá osobní a neřádně podložený názor, nýbrž snaží se dobrat nějaké nezpochybnitelné jistoty, absolutní pravdy, jíž by pak mohl (a vlastně i musel) kdokoli bez výhrad věřit.
Významnou myšlenkou Descartesovy metody je skutečnost, že ničím, co se dosud jeví jako zevrubně prozkoumané, si nemůže být jist. Aby se lépe dovtípil pravdy (přičemž za pravdu považuje jedině to, čím si může být opravdu bez výhrad jist), předpokládá, že veškerý hmotně vnímaný svět je lží, pouhými přeludy a bludy, neboť smysly jej mohou snadno klamat i v tom, co nazýváme realitou, tak, jako nás klamou ve spánku a tak, jako neustále klamou blázny. Přiznává, že Bůh, je-li dokonalý (což je sama jeho filosofická definice), by takový svět nepřipustil; nestvořil by ho ve lži a rozhodně by lidi takto neklamal. Přednese však hypotetický předpoklad (přičemž zdůrazňuje, že ho jakožto člověk oddaný katolické víře osobně zavrhuje), že není žádného ve všech ohledech dokonalého Boha, nýbrž že existuje toliko „jakýsi zlotřilý démon, nesmírně mocný a lstivý, který vynaložil všechnu svou píli, aby mne mýlil.“
Tím pádem si nemůže být Descartes vůbec ničím jist, neboť veškeré lidské zkušenosti (včetně třebas vědeckých poznání) stojí na lživých přeludech: „tělo, tvar, rozlehlost, pohyb a místo jsou chiméry. Co pak bude pravdivé? Snad jen to jediné, že nic není jisté.“
Descartes tedy předpokládá, že nic z toho, co lze pozorovat a nějak smyslově vnímat, ve skutečnosti není, z čehož by člověk, jenž toto připustí, mohl soudit, že není ani on sám. Zde používá Descartes matematistické metody poprvé: člověk si sám sebe uvědomuje, uvědomuje si svojí existenci, projevující se prostřednictvím myšlení a pochybování – to jsou v tuto chvíli jediné nezpochybnitelné činnosti, jež může člověk vykonávat. To umožňuje první definici lidské bytosti jako res cogitans, »věc myslící«. Odtud tedy všeobecně známý Descartesův citát, jenž tyto úvahy lakonicky shrnuje: cogito, ergo sum."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby, zejména špatné tvary jména Descartes.
Text není výrazněji členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22688
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse