Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > René Descartes: Rozprava o metodě - konspekt

René Descartes: Rozprava o metodě - konspekt

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je shrnutím Descartesova díla Rozprava o metodě formou konspektu. Konspekt má, stejně jako kniha, celkem šest částí. V první části je ukázáno, jak chápe pojmem rozum. To je rozšířeno v druhé části, kde dochází autor ke čtyřem pravidlům jak vést svůj rozum. Ve třetí části hovoří o pravidlech morálky, ve čtvrté části dochází k první pravdě: "Myslím, tedy jsem" a autor vyvozuje skutečnosti ohledně duše a boha. V páté části se zabývá řádem přírodních otázek a v poslední kapitole uvádí spousty důvodů proč tuto práci vydat nebo nevydat. Na konci práce autor shrnuje myšlenky ze všech kapitol.

Obsah

1.
Část první: Úvahy týkající se věd
2.
Část druhá: Základní pravidla metody
3.
Část třetí: Několik pravidel morálky vyvozených z metody
4.
Část čtvrtá: Důkazy o jsoucnosti Boha a lidské duše neboli základy metafyziky
5.
Část pátá: Řád otázek přírodních
6.
Část šestá: Věci žádoucí pro pokrok v přírodním bádání
7.
Závěr

Úryvek

"Část čtvrtá: Důkazy o jsoucnosti Boha a lidské duše neboli základy metafyziky

Protože chtěl hledat pravdu učinil pravý opak a zavrhl jako naprosto klamné vše o čem by mohl mít sebemenší pochybnost, aby viděl, nezůstane-li potom něco zcela nepochybného. Smysly klamou - není věci, která by byla taková jakou nám ji předkládají. Existují lidé, kteří se mýlí v úsudcích i ohledně nejjednodušších věcí. Descartes předpokládá, že může chybovat také a proto označil za chybné všechny důvody, které předtím pokládal za důkazy. Bytí může být jen sen vyššího stupně, proto se rozhodl, že si bude představovat, že všechny věci, které mu kdy přišli na mysl, nejsou o nic pravdivější než sny. Ale pak si uvědomil ,že když chce myslet, že je vše klamné, musí existovat, aby si toto mohl myslet. "...myslím tedy jsem...." (str. 26) Nemůžu pochybovat o tom, že jsem, protože už jenom to, že pochybuji je důkazem mé existence. To že jsem, tj. existuji je první pravda ke které Descartes došel.

Jsem substance, jejíž podstata je myšlení, jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo a nezávisí na žádné hmotné věci. K tomuto tvrzení došel následovně: Mohu si představit, že není svět ani místo a že nemám tělo, protože si to mohu představit, nemohu si představit, že nejsem, kdybych přestal myslit nemohl bych věřit ve svou existenci, i kdyby vše ostatní bylo skutečné. "Takže toto Já, to jest duše, kterou jsem tím, čím jsem, je naprosto rozdílná od těla, ba lze ji snáze poznat než tělo, a i kdyby ho nebylo, byla by tím, čím jest." (str. 27)

Věci, které chápeme zřetelně jsou skutečné, jen je problém rozeznat, které chápeme zřetelně. Pochybuji - nejsem tedy dokonalý, protože vědět je dokonalejší, než pochybovat. Odkud mi tedy bylo dáno myslet na něco dokonalejšího, než jsem já sám? Musela to být nějaká bytost dokonalejší podstaty než jsem já sám. je nesmysl, aby něco dokonalejšího bylo následkem něčeho méně dokonalého a závislého na něm. tato idea do mě byla vložena dokonalejší bytostí a to byl Bůh. kdybych byl sám, nezávislý na nikom jiném, byl bych měl vše z oné dokonalé bytosti a ne jen to málo, byl bych sám nekonečný, neměnný, věčný, vševědoucí, všemohoucí...

Potom chtěl hledat i jiné pravdy a vybral si geometrii jako předmět svého zkoumání, neboť geometrickým důkazům je obecně připisována velká jistota. Předpokládáme-li trojúhelník, musí se jeho 3 úhly rovnat dvěma pravým, ale přesto v něm není nic, co by dokazovalo jeho existenci. Vrací se k idei dokonalé bytosti a shledává, že její existence je v ní zahrnuta, stejně tak jako je zahrnuto v idei trojúhelníka, že jeho 3 úhly se rovnají dvěma pravým nebo v idei koule, že že všechny její body jsou stejně vzdáleny od stejného středu.

Někteří lidé tvrdí, že je obtížné Boha poznat, stejně tak jako svou duši, to proto, že nikdy nepozvedají ducha nad věci smyslům přístupné a věci pojímají představivostí (zvláštní způsob myšlení vyhrazený pro hmotné věci) - vše co není představitelné je pro ně nepochopitelné. Někteří filosofové učí, že není v intelektu to co by dříve nebylo ve smyslech, ale tam ideje duše a boha nikdy nebyly. Někteří je tedy chtějí poznávat, tak jako kdyby chtěli vidět ušima a slyšet nosem a nadto naše smysly by nás o ničem neujistily, nezasáhlo-li by to naše rozumové chápání. Jsme schopni si představit věci, které vůbec neexistují, tak proč by pro nás mělo být určující, že bůh neexistuje, protože si jej nedovedeme představit. Jak už bylo řečeno výše: věci, které zcela jasně a zřetelně chápeme jsou věci skutečné, což je podepřeno tím, že vše co je v nás vychází od boha. To že se mýlíme je dáno tím, že jsme nedokonalí."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17488
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse