Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Renesanční a reformační politické teorie - maturitní otázka 4/9

Renesanční a reformační politické teorie - maturitní otázka 4/9

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá obdobím předrenesance, renesance a reformace, tedy 14. – 16. stoletím. Všímá si tehdejšího politického myšlení, seznamuje s významnými představiteli a jejich stěžejními díly. Věnuje se jejich hlavním myšlenkám a názorům týkající se státu, společnosti a práva. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Křesťanské myšlení o právu - maturitní otázka 3/9 a následující zde Pojetí práva a státu v antické filozofii - maturitní otázka 5/9.

Obsah

1.
Předrenesanční politické myšlení
1.1
Itálie
1.1.1
Dante Alighieri
1.1.1.1
De Monarchia – O jediné vládě
1.1.2
Marcilius z Padovy
1.1.2.1
Obránce míru – Defensor pacis
2.
Renesance
2.1
Nicollo Machiavelli
2.1.1
Vladař
2.2
Jean Bodin
2.2.1
Šest knih o státu
3.
Období reformace
3.1
Martin Luther
3.2
Jan Kalvín

Úryvek

"Itálie
- vznikají městské státy = komuny = svobodná města, která disponovala určitými privilegii (v hospodářské a ekonomické oblasti)
- vzniká silné městské / komunální zřízení – městská samospráva
- důležitá je instituce starosty – osoba, kt. měla zajišťovat klid a mír, dodržování zákonů
- rozhodující vliv má vrstva obchodníků a řemeslníků – mají politickou moc, později ozna-čení buržoazie
- základní problém: vztah jednotlivce a státu

Dante Alighieri (13./14. století)
- italský filosof, státovědec a básník (dílo Božská komedie)
Dílo: De Monarchia = „O jediné vládě“
- myšlenky o státu, právu, zabývá se vztahem světské a církevní moci, jedno ze základních děl středověké státovědy – klasické dílo středověké státovědy

- rozlišuje sféru pozemskou (světskou) a náboženskou - k jejich zkoumání používá odlišné metody
a) náboženská sféra – používá mystiku
b) pozemská sféra – používá rozum, racionální analýzu

- základní myšlenka – světská moc, moc světského panovníka není odvozena od církve, ale přímo od Boha, prosazuje doktrínu božského práva králů, světský panovník musí získat le-gitimaci od náboženské autority (papeže), je podřízen církevní autoritě
- představa univerzální světské monarchie - je nezávislá na církevní moci, v čele stojí císař = je legitimován Bohem, je nástrojem lidu, světská moc (císaře) je odvozena od lidu, lid je zdrojem světské moci, od Boha pouze legitimace, ospravedlnění pro své vládnutí
- císař je nejvyšším úředníkem, je vázán zákony
- stát není laický – stát není úplně oddělen od náboženství, má sloužit křesťanským cílům
- předpokladem klidného života státu je univerzální monarchie
- nevidí souvislost mezi Boží vůlí a lidským právem – není zastánce přirozeného práva
- jediným zdůvodněním práva jako institutu, je, že prospívá těm, kteří se tím právem mají řídit
- právo musí odpovídat zásadám slušnosti, je psaným rozumem svobody jednotlivce
- Alighieri je zastánce suverenity světského panovníka, církev nemůže legitimovat panov-nickou moc

Marcilius z Padovy (přelom 13.-14. století)
- lékař, filozof, teolog, právník, působil na pařížské univerzitě, zastával funkci milánského arcibiskupa

- teorie státu:
Dílo: Obránce míru = Defensor pacis
- vystupuje proti papežskému absolutismu a nadvládě nad světskou mocí, staví se za ne-závislost světské moci
- stát je výtvorem lidské vůle, jeho hlavním posláním je zajistit jednotlivcům dobrý život ve smyslu hmotném (materiálním) i ve smyslu duchovním
- sféra náboženská je vnitřní, niterní sférou člověka, nemůže se v ní uplatňovat státní donu-cení, papež a duchovenstvo se musí podřídit moci světské, moci panovníka"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20553
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse