Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řešené příklady z makroekonomie

Řešené příklady z makroekonomie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 23 příkladů z obecné makroekonomie. Každý se skládá ze zadání a řešení, včetně postupu výpočtu. Příklady se týkají například HDP a tempa jeho růstu, velikosti úspor, investičního rozhodování, množství peněz v oběhu, či inflace. Některé jsou doplněny o grafické znázornění.

Obsah

1.
Výpočet HDP, HNP
2.
Čistý export
3.
HDP pomocí metody přidané hodnoty
4.
Tempo růstu HDP
5.
HDP, čistý domácí produkt, čistý export pomocí metody toku produktů
6.
Ve dvou sektorové ekonomice firmy uspoří ze svých příjmů z přidané hodnoty 20 %, domácnosti uspoří 30 % ze svých disponibilních důchodů. Plánované investice firem činí 800 mld. Kč. Jak velký je rovnovážný HDP?
7.
Skutečná domácí investice je ve výši 100, plánované investice 60, vládní výdaje 400, daně 400, transfery 20, export zboží 600, export služeb 100, import zboží 400, import služeb 300, vytvořený HDP = 800. Spotřeba domácností, úspory soukromého sektoru = ?
8.
Předpokládejme, že v delším časovém období nedojde ke změnám v daních, transferech ani exportech. Koeficient výdajového multiplikátoru = 1,25. O kolik se změní důchod?
9.
Které projekty budeme v příštím roce realizovat (nepočítáme dobu návratnosti) a jaká bude celková poptávka po investicích v této ekonomice? Za předpokladu, že úroková míra v ekonomice je 8 %.
10.
Náklady držby peněz
11.
Vypočtěte množství oběživa v ekonomice, když peněžní zásoba M2 je 1800 mld. a termínované vklady jsou 900 mld., netermínované vklady 520 mld., depozitní směnky 30 mld., vklady v cizí měně 150 mld.. Jaká je velikost úzce definovaných peněz?
12.
Vypočítejte roční míru inflace v roce 2003.
13.
Centrální banka prodala vládní dluhopisy za 15 mld. Kč. Povinné minimální rezervy tvoří 8 % a banky udržují, povinnou míru rezerv na této úrovni. Veškeré peněžní zůstatky se nacházejí na bankovních účtech. Změna peněžní zásoby, změna bankovních rezerv u CB, změna úrokových sazeb = ?
14.
Centrální banka nakoupila vládní dluhopisy za 20 mld., rezervy činí 2 %. Banky udržují tyto rezervy a peněžní zůstatky se nacházejí na účtech. Změna peněžní zásoby, změna bankovních rezerv u CB, změna úrokových sazeb = ?
15.
Zjistěte jaké množství peněz je generováno bankou čtvrté generace, je-li PMR = 7 % a primární vklady u banky první generace jsou ve výši 3000 mld.
16.
Jak se změní množství peněz v ekonomice, vzrostou-li PMR o 3 % a budeme-li (považovat) brát v úvahu jen tři generace bank. Primární vklad je znovu 3000 mld.
17.
Úzce a široce definované peníze
18.
Bankovní rezervy 200 mld., povinná míra bankovních rezerv 1/7, úroková sazba 6%. Peněžní zásoba? Graficky znázornit trh těchto peněz.
19.
Zjistěte a graficky znázorněte situaci v ekonomice, kdy existuje přirozená míra nezaměstnanosti 3 %, inflace 2 % a skutečná míra nezaměstnanosti je 6 %. Co se stane v budoucnu s nezaměstnaností a inflačním očekáváním?
20.
V roce 2000 existuje při 10 % míře nezaměstnanosti 3 % roční růst sazeb nominálních mezd a 1 % míra roční inflace. Vláda chce snížit nezaměstnanost, která v následujícím období vede ke zvýšení mzdových sazeb o 6 % ročně. Míra inflace stoupne na 5 % a nezaměstnanost poklesne o 1 %. V roce 2002 přijme vláda další opatření, které vede ke zvýšení mezd ročně o 12 %, míra inflace je 13 %, míra nezaměstnanosti poklesne na 7 %. Graficky i početně.
21.
Předpokládejme, že v roce 2000 vyráběla ekonomika na úrovni potenciálního produktu, reálný HDP byl 2000 mld. Kč. Centrální banka zvýšila peněžní zásobu a HDP vzrostl v následujícím roce ve stálých cenách o 8 % a v běžných cenách o 12 %. HDP v roce 2001 = ? + graficky
22.
Předpokládejme, že v roce 2001 vyráběla ČR na úrovni potenciálního produktu 2200 mld. Kč. V roce 2002 došlo k rozsáhlým záplavám, které vedly k poklesu HDP reálně o 100 mld., a zároveň došlo ke zvýšení cenové hladiny. Graficky i početně.
23.
Vypočítejte dobu návratnosti u jednotlivých investic za předpokladu, že investice realizujete během jednoho roku. Doba úročení je pouze během jednoho roku (abstrahujeme od všeho dalšího). Rok má 360 dní.

Úryvek

"1)
při působení domácího kapitálu 600 mld. Kč
příjmy v ČR z působení zahraničního kapitálu 200 mld. Kč
mzdy vyplacené českým zaměstnancům v ČR 300 mld. Kč
mzdy vyplacené zahraničním zaměstnancům v ČR 10 mld. Kč
mzdy vyplacené českým zaměstnancům v zahraničí 15 mld. Kč
příjmy českého kapitálu v zahraničí 25 mld. Kč

Vypočítejte HDP a HNP.

HDP = 600 + 200 + 300 + 10 = 1110
HNP = 600 + 300 + 15 + 25 = 940


2)
investice = 400
vládní výdaje = 200
daně = 200
transfery = 100
úspory = 300

Vypočítejte čistý export.

HDP = C + S + Tx – Tr = C + I + G + NX
S + Tx – Tr = I + G +NX
300 + 200 -100 = 400 + 200 + NX
400 = 600 + NX
NX = - 200


3)
HPD pomocí metody přidané hodnoty.

pronájem diskotéky 10mil Kč/ rok
zaměstnaní bodyguardi, barmani, uklízečky 15 mil Kč / rok
potřeby 1 mil Kč / rok
teplo, voda, elektřina 1 mil Kč / rok
roční příjem 30 mil Kč
platí 30% daň

Vypočítejte, jaký je přírůstek pana Loutky HDP ČR, jaký je jeho hrubý zisk a jaký je jeho disponibilní důchod.

hrubý zisk = 30 – 10 – 15 – 1 – 1 = 3 mil
Di = důchod – daně + transfery = 3 mil – 30% = 2,1 mil
přírůstek HDP = 30 mil – mezistatky (2 mil = potřeby + voda, teplo) = 28 mil"

Poznámka

Vhodné jako příprava pro zkoušku na Vysoké škole ekonomické. Práce obsahuje několik tabulek a grafů, rozsah čistého textu je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21770
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse