Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Restrukturalizace starých průmyslových regionů

Restrukturalizace starých průmyslových regionů

Kategorie: Regionální ekonomika, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem seminární práce je seznámení s problematikou starých průmyslových regionů a jejich restrukturalizace v postindustriálním období. První, teoretická část definuje základní pojmy oblasti a specifikuje faktory ovlivňující staré průmyslové regiony. Následující, praktická část nejprve nastiňuje důvody procesu restrukturalizace tradičních průmyslových regionů a poté se podrobněji věnuje cílům, strategiím, aktérům či objektům restrukturalizace ostravské aglomerace. Doplněny jsou také stručné příklady restrukturalizace vybraných světových měst a v závěru se autorka dotýká obecných otázek restrukturalizace starých průmyslových regionů a zhodnocuje výsledky procesu v ostravském regionu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Základní pojmy
2.1.1.
Staré průmyslové regiony
2.1.2.
Restrukturalizace
2.1.3.
Institucionální lock-in
2.1.4.
Path dependency
2.1.5.
Strukturální a regionální politika
2.2.
Faktory ovlivňující staré průmyslové regiony
3.
Praktická část
3.1.
Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů
3.2.
Restrukturalizace ostravské aglomerace
3.2.1.
Opatření a aktéři restrukturalizace
3.2.2.
Restrukturalizace tradičních odvětví
3.2.2.1.
Hornictví
3.2.2.2.
Hutnictví
3.2.2.3.
Rozvoj nových aktivit
3.2.2.4.
Podpora malého a středního podnikání
3.2.3.
Cíle, vize a strategie
3.2.4.
Průmyslové zóny a příliv zahraničních investic
3.2.5.
Změna image města
3.2.6.
Zhodnocení
4.
Příklady restrukturalizace dalších starých průmyslových regionů
4.1.
Glasgow
4.2.
Bilbao
4.3.
Pittsburgh
5.
Závěr

Úryvek

"1.1.3. Institucionální lock-in
Proces „lock-in“ neboli „institucionální uzamknutí“ (Sucháček, 2005) souvisí s institucionálním prostředím regionu, se špatným postojem k inovacím a neschopnosti učit se novým technologiím.„Jedná se o endogenní bariéry inovativního rozvoje a diverzifikace regionální ekonomiky, které vznikají symbiózou ekonomických a sociálních struktur v průběhu dlouhodobého vývoje“ (Slach, Rumpel, & Koutský, 2008).

Slach, Rumpel a Koutský (2007), Boschma a Lambooy (2000) či Hassink (2005) ve své publikaci odkazují na dílo Grabhera (1993) o Porúří a jeho rozdělení konceptu „lock-in“ na tři typy:

1. Funkční lock-in
Jde o určitou míru funkční závislosti mezi místními firmami. Nadměrné funkční „zasíťování“ může způsobit ztrátu flexibility menších a středních dodavatelských firem a omezit jejich rozhodování o inovaci vlastní výroby. Rozlišujeme dva typy vazeb sítě. Volné slabé vazby (strength of weak ties) jsou sítě flexibilní a otevřené, zatímco silné vazby (weakness of strong ties), typické pro funkční „lock-in“, jsou z hlediska flexibility a otevřenosti velmi omezené.
Malé a střední podniky orientovaly svou výrobu převážně pro potřebu velkých regionálních podniků. Díky této „jistotě“ odbytu neměli potřebu své výrobky inovovat, mít vlastní marketing či vytvářet nové distribuční sítě.

2. Kognitivní lock-in
Jedná se o silné sociální zakořenění hlavních ekonomických, politických a společenských aktérů, které brání v příjímání nových technologických inovací. Reprezentanti jednotlivých aktérů, jako jsou například banky, veřejný sektor či průmyslové a obchodní komory, vzájemně spolupracují, sdílejí stejné názory a zároveň provádějí určitou selekci informací z vnějšku, která by narušila jejich tradiční schémata (například technicko-organizační proměna, globalizace, aj.)

3. Politický lock-in
Souvisí s podporou stávající industriální struktury regionu a regionální rozvojové trajektorie prostřednictvím kooperativních vztahů mezi jednotlivými aktéry. (Slach, Rumpel, & Koutský, 2008).
Koalice vytvořené z velkých podniků, odborů a politiků bránily kreativitě, inovacím a celkové restrukturalizaci regionu. Tímto se snažili udržet si svou dominantní pozici v regionu.

Konceptem lock-in se již dříve zabývali ekonomové Arthur (1989) či David (1985) (dle Hassink, Shin, 2005).

1.1.4. Path depency
Teoretický přístup path depency neboli „závislost na zvolené cestě“ úzce souvisí s konceptem lock-in. Podle tohoto přístupu jsou současné a budoucí možnosti rozvoje starých průmyslových regionů výrazným způsobem silně ovlivňovány dlouhodobým socioekonomickým vývojem v minulosti. (Slach, Rumpel, & Koutský, 2008; Sucháček, 2005)"

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Lokální a regionální rozvoj – praxe na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
Součástí práce je mapa a dvě tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse