Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Riadenie ľudských zdrojov - slovensky

Riadenie ľudských zdrojov - slovensky

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podstata a význam řízení lidských zdrojů - zdroje podniku, řízení lidských zdrojů (americké a evropské), vývoj, personální řízení x řízení lidských zdrojů, personální činnosti, politika, strategie, procedura, hlavní úlohy, personální útvar, role a úlohy personalistů. Strategie a plánování lidských zdrojů - podniková strategie, formulování strategie lidských zdrojů, personální programy a plán, otázky plánování lidských zdrojů. Propouštění (snižování) počtu pracovníků - typy odchodů podle návrhu zaměstnance a zaměstnavatele. Řízení pracovních výkonů - dohoda o pracovním výkonu, plán a rozvoj výkonu, realizace v průběhu roku, hodnocení, jeho metody, minimalizace problémů při hodnocení. Odměňování pracovníků - systém, mzdy, strategie. Kvalita pracovního života a pracovní podmínky - organizace pracovní doby, pracovní prostředí, služby pro zaměstnance, bezpečnost práce. Trh práce. Analýza pracovního místa - popis pracovního místa, specifikace požadavků, prameny analýzy, sběr údajů. Projektování pracovního místa - různé metody. Vyhledávání a nábor pracovníků, proces vyhledávání. Výběr pracovníků - modely personálního výběru, výběrový postup. Motivace pracovníků - teorie motivace a její dělení. Vzdělávání pracovníků. Plánování a řízení kariéry - vnitřní a vnější, fáze, kariérové typy a dráhy.

Obsah

1.
Podstata a význam řízení lidských zdrojů
2.
Strategie a plánování lidských zdrojů
3.
Propouštění (snižování) počtu pracovníků
4.
Řízení pracovních výkonů
5.
Odměňování pracovníků
6.
Kvalita pracovního života a pracovní podmínky
7.
Trh práce
8.
Analýza pracovního místa
9.
Projektování pracovního místa
10.
Vyhledávání a nábor pracovníků
11.
Výběr pracovníků
12.
Motivace pracovníků
13.
Vzdělávání pracovníků
14.
Plánování a řízení kariéry

Úryvek

"• kariérové typy – hlavný predstaviteľ John HOLLAND, ktorý vychádza z predpokladu, že ľudia majú sklony vyhľadávať určité povolanie podľa svojich schopností a záujmov
• rozdelil ľudí na 6 typov:
1. typ skúmavý – uprednostňuje poznávacie aktivity pred emocionálnymi a má averziu voči opakovaným úkonom, prosviedčaniu a sociálnym kontaktom (matematika, kybernetika, vedy,...)
2. typ realistický – vyznačuje sa zručnosťami a schopnosťami vo fyzickej oblasti, má averziu voči vzdelávaniu, terapeutickým schopnostiam (remeselníci)
3. typ sociálny – zameriava sa na interpersonálnu komunikáciu, manipuláciu s inými, vzdelávacie aktivity, averzia voči činnostiam zahrňajúcim prístroje, nástroje, materiály (učitelia, manažéri)
4. typ umelecký – usiluje sa o tvorivú prácu najmä v slobodných povolaniach, averzia voči tímovej a systematickej práci
5. typ podnikavý – preferuje činnosti, ktorými presviedča iných za účelom vlastného profitu, má averziu voči systematickým činnostiam (právnici, obchodníci, podnikatelia)
6. typ konvenčný – vyhľadáva organizované a jasne vymedzené činnosti, averzia voči slobodným povolaniam a nesystematickým aktivitám (sekretárky, finančníci, účtovníci)
• v reálnom živote sa málokedy stáva, aby sa skutočná kariérová dráha kryla s ideálnou aj napriek tomu, že človek po celý svoj život nosí v sebe predstavu o ideálnej dráhe
• kariérové dráhy:
1. trojuholník – ľudia sa posúvajú z nižších na vyššie pozície vďaka svojím schopnostiam
2. rebrík – človek je známy úsilím zabezpečiť si istý postup na vyššie miesto aj za cenu šplhúnstva
3. špirála – človek dbá o postup na vyššiu pozíciu avšak podľa potrieb organizácie a je vysoko flexibilný (nezáleží mu na funkcii, len aby bola vyššia)
4. tzv. stály stav – odborníci, ktorí radi zotrvávajú na svojom mieste a zdokonaľujú sa na ňom (kariéru berie ako sebazdokonaľovanie bez toho, aby sa dobrovoľne tlačili na vyšší post)
5. prechodná kariéra – človek nemá jasne definovaný cieľ, práca sa mu musí páčiť, ak nie, hľadá nové zamestnanie
6. cestovanie – túto skupinu možno chápať ako cestovateľov, ktorí v žiadnom zamestnaní nepobudnú dlho, pretože majú averziu voči stereotypu
• ich kladom sú bohaté skúsenosti, avšak vzhľadom na častú zmenu, málokedy niečo vo svojej profesii dosiahnu
7. opičí raj – kariéra pre takého človeka, ktorý má rád neustálu zmenu, ale len v rámci jednej organizácie
8. horská dráha – ľudia bez systematického budovania kariéry, ktorí sa výlučne podriaďujú osudu. Ak je im priaznivo naklonený, tak dosahujú úspechy, ak nie, situáciu neriešia a nadávajú na osud
• podobajú sa na jazdcov vo vozíkoch horskej dráhy, ktorých posádka sa kimáca bez toho, aby mohla niečo urobiť"

Poznámka

Slovensky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4784
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse