Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řídí se mystika logikou? - esej

Řídí se mystika logikou? - esej

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Řídí se mystika logikou? Na tuto nevšední otázku se autor pokouší najít a patřičně zdůvodnit svoji odpověď, jež zní: zatímco mystická zkušenost se logikou neřídí, mystická nauka na ní založená ano. Tedy mystika, v širším významu tohoto slova, se logikou řídí.

Obsah

1.
Úvod: cíl práce a metoda
2.
Co je mystická zkušenost?
3.
Co je mystická nauka?
4.
Závěr: řídí se mystika logikou?

Úryvek

"Řídí se mystika logikou?

2. Co je mystická zkušenost?

Tato otázka, kterou si kladu k zodpovězení, může být považována za špatný vtip. Není tomu tak. Jsem si vědom, že jsem v úvodu spolu s Jamesem a Wittgensteinem (pozn. pod čarou č. 1) připsal mystické zkušenosti nevýslovnost. Ačkoliv je však jednotlivá osobní mystická zkušenost neuchopitelná pojmy, lze přesto vysledovat a popsat určité obecné rysy mystických zážitků. Tím epistemologicky nejdůležitějším je jejich kognitivní hodnota (nebo, vypůjčím-li si Jamesovu terminologii, noetická kvalita). Právě ona mne bude v následující studii zajímat nejvíce.

Je-li stěžejní tezí moderního empirismu, že smyslová zkušenost je výhradním zdrojem lidského poznání, je snad příhodnější nazývat jej sensualismem, neboť popírá možnost nabytí poznání z jiného zdroje než ze smyslů, zatímco původní význam řeckého „empeiria“ (zkušenost, zběhlost) je širší. Zda zahrnuje i mystickou zkušenost, je otázka spíše pro etymologa, pro mé účely je podstatné toto: mystická zkušenost, jakkoli bývá obecně stavěna vůči smyslové (vnější) zkušenosti do protikladu, je zdrojem relevantního poznání. Přestože jde o zvláštní druh vnitřní zkušenosti, která „je ‚autoritativní’ pro ty, kdo ji mají, ale nikoli pro ostatní,“ je zřejmé, že tato vlastnost ji od smyslové zkušenosti neodlišuje, neboť pro ni zcela jistě platí totéž.

Intersubjektivita tedy nemůže být prubířským kamenem, jenž by odlišil smyslovou zkušenost od mystické, podobně ani korespondence s „realitou“ či „empirickou bází“: „Například C. D. Broad se domnívá, že považovat široce sdílený druh zkušenosti, který si žádá podobné interpretace, za výsledek kontaktu s nějakou odpovídající objektivní realitou [...], je plausibilní. Tímto způsobem, tvrdí, zacházíme se smyslovou zkušeností, a tímto způsobem bychom měli zacházet také s mystickou zkušeností.“ Přestože ve srovnání s mystickými zážitky jsou běžné smyslové vjemy zakoušeny větším množstvím lidí a častěji, nelze o intersubjektivitě (a hodnověrnosti) prvně jmenovaných obecně pochybovat (viz pozn. pod čarou č. 2). Rozdíl, jenž se zdá „nadřazovat“ kognitivní hodnotu běžné smyslové zkušenosti, je pouze kvantitativní, nejde o rozdíl v kvalitě. Jak učí lidová moudrost: není pravda, že většina má vždy pravdu. (Ve své silnější variantě toto přísloví zní: většina se většinou mýlí.)"

Poznámka

Práce pro předmět Logika a evropská racionalita - FF ZČU v Plzni, Analytická filozofie a filozofie vědy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19173
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse