Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Římská otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Římská otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Čtvrtá maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje římskou otrokářskou společnost a její kulturu. V heslech informuje o Etruscích, Římu jako království, republice a císařství.

Obsah

1.
Etruskové
2.
Řím královstvím
2.1.
753 př. n. l.
2.2.
Servius Tullius
2.3.
Tarquinius Superbus
2.4.
Res publica
2.5.
Římský lid
2.5.1.
Patriciové
2.5.2.
Plebejové
2.5.3.
Proléss
2.5.4.
Otroci
3.
Řím republikou
3.1.
Politické zřízení
3.1.1.
Konzulové
3.1.2.
Kvestoři
3.1.3.
Senát
3.1.4.
Tribun lidu
3.1.5.
Sněm
3.2.
Pyrrhovo vítězství
3.3.
Punské války
3.3.1.
Punové
3.3.2.
První punská válka
3.3.3.
Druhá punská válka
3.3.3.1.
Hannibal
3.3.3.2.
Bitva u Cann
3.3.4.
Třetí punská válka
3.4.
Krize římské republiky
3.4.1.
Příčiny
3.4.2.
Důsledek
3.4.2.1.
Spartakovo povstání
3.4.2.1.1.
Spartakus
3.4.2.1.2
71. Př. n. l.
3.4.3.
Bratři Cracchové
3.4.3.1.
Tiberius Cracchus
3.4.3.2.
Galius Cracchus
3.4.3.3.
Populárové
3.4.3.4.
Optimáti
3.4.4.
Gaius Marius
3.4.5.
Lucius Cornelius Sulla
3.5.
První triumvirát
3.5.1.
Poppeius a Vrassus
3.5.2.
Julius Caesar
3.6.
Druhý triumvirát
4.
Řím císařstvím
4.1.
Císařství za principátu
4.1.1.
Octavius Augustus
4.2.
Julsko-claudijská dynastie
4.2.1.
Tiberius
4.2.2.
Caligula
4.2.3.
Claudius
4.2.4.
Nero
4.3.
Dynastie Flaviovců
4.4.
Dynastie adoptivních císařů
4.4.1.
Nerva
4.4.2.
Traianus
4.4.3.
Hadrianus
4.4.4.
MArcus Aurelius
4.5.
Dynastie Seveerovců
4.6.
Císařství za dominiu
4.6.1.
Diklecian
4.6.2.
Konstantin Veliký
4.6.3.
Theodosius
4.7.
Zánik západořímské říše
5.
Kultura starověkého Říma
5.1.
Jazyk
5.2.
Literatura
5.3.
Věda
5.3.1.
Etika
5.3.2.
Lékařství
5.3.3.
Lékař Galénos
5.4.
Architektura
5.4.1.
Chrámy
5.4.2.
Divadla
5.4.3.
Triumfální oblouky
5.4.4.
Silnice
5.5.
Malířství
5.6.
Sochařství
5.7.
Náboženství
5.7.1.
Křesťanství
5.7.1.1.
Ježíš
5.7.1.2.
Pronásledování křesťanů

Úryvek

"Punské války
- Punové – hanlivé označení fénických obyvatel Kartága
- Kartágo – významná námořní mocnost – obchodní a válečné loďstvo
- 1. punská válka (3. st. př. n. l.)
o záminka k válce – spor o sicilské město Messanu
o Punové – silné loďstvo
o Římané – silná pěchota, nutnost vybudování loďstva (postavili lodě podle punské potopené lodě) 1. triumf na moři
o bitva u Aegatských ostrovů – Kartágo definitivně poraženo
o zisk Římanů – Sicílie, Sardinie, Korsika
- 2. punská válka (3. st. př. n. l.)
o Punové – snaha o posílení moci
o Hannibal – punský vojevůdce, vyvolal 2. válku, zaútočil na Řím přes Alpy (velké ztráty na vojsku, kvůli špatným podmínkám, vojsko doplnil Galy, kteří nenáviděli Římany) – dvakrát Římany porazil, postupoval na jih, kde mu v cestě stálo opevněné město Arretio – vyhnul se mu cestou přes močál – Římané zaskočeni, pronásledovali ho až k Trasimenskému jezeru – Hannibal je díky léčce v úzké soutěsce krutě zmasakroval
o Řím vyděšen – nástup diktátora
o bitva u Cann – střet vojsk, Římanů bylo více, Hannibal – skvělá taktika – zvítězil
o Hannibal chtěl získat Tarent, Římané díky tomu využili času a obklíčili Capuu – Hannibalovo zázemí
o Hannibal chtěl Římany odlákat – vytáhl na samotný Řím – obyvatele volali: „Hannibal ante portass“ – Hannibal před branami, zaútočit na město se ale neodvážil, chtěl jen odlákat Římany od Capuy – jeho záměr nevyšel – Capuu ztratil zvrat ve válce – Římané obsadili Sicílii, nakonec Kartágo kapitulovalo a zavázalo se zaplatit Římu válečné náhrady – 260 tun stříbra, Řím dostal všechny kartáginské kolonie
- 3. punská válka (2. st. př. n. l.)
o záminka – porušení mírových smluv ze strany Kartága
o Kartágo bylo dobyto, vypleněno, celá oblast byla zorána a zasolená, aby zde již nikdy nemohlo být Kartágo obnoveno¨
Krize římské republiky
Příčiny:
- Římské vojsko tvořili občané, kteří se během válek nemohli starat o svá pole – to prohlubovalo jejich chudobu
- rostl počet kolonii a otroků – do Říma bylo přiváženo obilí mnohem levněji, než byli zde schopni produkovat zemědělci
- domácí zemědělci krachovali a přicházeli o půdu – skupovali ji velkostatkáři (výroba na velkostatcích je levnější než na drobných polích)
Důsledek:
- rostoucí počet bezzemků, kteří již netvořili vojsko
- římská armáda slábla
- vznikaly konflikty a rozbroje
- docházelo k velkým povstáním otroků – SPARTAKOVO POVSTÁNÍ
• 73 – 71 př. n. l.
• Spartakus – otrok, gladiátor, zorganizoval povstání a útěk otroků, cesta na sever Itálie, pak návrat na jih, cíl – Sicílie, nakonec byl cíl nejasný – pokus o návrat na sever
• r. 71 př. n. l. – povstalci poraženi Crassem u Apulie"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24534
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse