Římské právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Doba královská – státní zřízení, orgány státu, prameny práva. Období republiky – státní zřízení, orgány státu, prameny práva. Principát – státní zřízení, orgány státu, prameny práva. Dominát – státní zřízení, orgány státu, prameny práva. Subjekty práva I.: osoby fyzické – ingenuové, libertini. Subjekty práva II.: osoby právnické – universitátes personarum, universitates bonorum. Otroci, osoby v mancipiu a kolonové – charakteristika a právní jednání. Capitis deminutio – trojí stav plnoprávného subjektu římského práva. Omezení způsobilosti k právnímu jednání – konkrétní skutečnosti, které v římském právu vedly k omezení způsobilosti k právnímu jednání. Objekty právI.: základní kategorie dělení věcí. Objekty práv II.: res in commercio a res extra commercium. Římské právo v rodině – familia, postavení členů rodiny ve vztahu k otci. Příbuzenství – agnatio, cognatio, affinitas. Tetula, cura – druhy poručenství a druhy opatrovnictví, vztah: poručenec, opatrovník - opatrovaný. Římské manželství – manželství přísné a volné. Uzavření a zánik manželství – způsob stran k uzavření manželství , důvody ukončenímanželství. Majetkové právo manželů – věno, dotální úmluvy. Concubinatus, contubernium – konkubinát, nemanželské děti. Právní jednání – nabytí a zánik práv. Pohnutky právního jednání – ochrana proti psychickému a fyzickému donucení k právnímu jednání. Obsah právního jednání – náležitosti právního jednání. Protiprávní jednání – delictum, crimen, předpoklady vzniku deliktu. Soudní proces v ŘP – soudní orgány, procesní fáze. Typy soudních řízení z hlediska jeho vývoje. Výkon rozhodnutí a konkurs – průběh exekučního řízení v ŘP. Práva vlastnické – vlastnictví kviritské , vlastnictví bonitační a vlastnictví peregrínské. Způsoby nabývání vlastnického práva – oroginární a derivátní nabytí vlastnického práva. Possessio, detentio – zásadní rozdíl mezi držbou a detencí , vznik a zánik držby. Věcná práva k věci cizí – vznik, zánik a druhy služebnosti. Zástavní právo - zřízení a zánik zástavního práva. Římské právo obligační – základní pojem obligace, vznik, zánik a obsah obligace. Smluvní závazky, nevlastní smluvní závazky. Závazky z bezprávních činů, nevlastní závazky z bezprávných činů. Právní ochrana obligace – žaloby osobní, naturální obligace, žaloby adjektické, žaloby z deliktů. Římské právo dědické – dědická posloupnost civilní a praetorské.Posloupnost testamentární.
Posloupnost intestátní – základní charakteristika dědění ze zákona. Recepce ŘP.

Obsah

1
) Doba královská
2
) Období republiky
3
) Principát
4
) Dominát
5
) Subjekty práva
6
) Otroci, osoby v mancipiu a kolonové
7
) Capitis deminutio
8
) Omezení způsobilosti k právnímu jednání
9
) Objekty práv
10) Římské právo v rodině
11) Příbuzenství
12) Tetula, cura
13) Římské manželství
14) Uzavření a zánik manželství
15) Majetkové právo manželů
16) Concubinatus, contubernium
17) Právní jednání
18) Pohnutky právního jednání
19) Obsah právního jednání
20) Protiprávní jednání
21) Soudní peoces v ŘP
22) Typy soudních řízení z hlediska jeho vývoje
23) Výkon rozhodnutí a konkurs
24) Práva vlastnické
25) Způsoby nabývání vlastnického práva
26) Possessio, detentio
27) Věcná práva k věci cizí
28) Zástavní právo
29) Římské právo obligační
30) Smluvní závazky, nevlastní smluvní závazky
31) Závazky z bezprávních činů
32) Právní ochrana obligace
33) Římské právo dědické
34) Posloupnost testamentární
35) Posloupnost intestátní
36) Recepce ŘP IMateriály na zkoušku z Římského práva.

Úryvek

Vznik římského státu
-dle legendy Řím založen roku 753 př.n.l., asi vznikl v průběhu 6.-5.st.přnl.
-organizace společnosti založena na majetkových a územních vztazích
-původcem reformy šestý král Servius Tullius
-rozdělení obyvatelstva podle majetku + vytvoření zvláštních územních obvodů (tribuí)
-byly zřejmě provedeny v delším časovém sledu
-hlavním článkem vytvoření dvou nových typů lidového shromáždění:
-comitia centuriata – organizace podle majetkové diferenciace římského obyvatelstva
-původně to asi byla vojenská shromáždění, vojenská terminologie zachována ==> z centurie (setniny) se stala jednotka hlasovací a daňová
-veškeré obyvatelstvo organizováno do šesti majetkových tříd (classes) – každé majetkové třídě se přidělil určitý počet centurií – hlasovacích jednotek
-nejbohatší třídy dostaly ač početně nejmenší nejvíce hlasovacích jednotek a naopak ==> přibližně:
I.třída – 80 centurií
II.,III.,IV.třída po 20
V.třída 30
VI.třída 5
Zvláštní skupina jezdců (equites) 18
==>celkem 193 centurií – timokratický princip
-rozdělení na centurie starších a mladších uvnitř třídy
-comitia centuriata hrála velkou roli ve zrovnoprávnění patricijů a plebejů – neboť je koncentrovala
-svolávali je nejvyšší úředníci (konsulové nebo praetoři), scházela se na Martově poli, účastníci přicházeli ozbrojeni
-pravomoc – široká a časem se rozšiřovala
-přijímala nové zákony, volila nejvyšší státní úředníky, rozhodovala o vyhlášení války, soudila jako odvolací instance hrdelní zločiny, udělovala státní občanství

Poznámka

Materiály na zkoušku z Římského práva.
Velmi obsáhlé, kvalitně zpracováno.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4658
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse