Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Řízení lidských zdrojů v podniku, motivační strategie

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu. Pojem personální management (řízení lidských zdrojů). Základní cíle, ke kterým personální řízení směřuje. Základní úkoly řízení lidských zdrojů. Činnosti personálního managementu - personální plánování (3 hlavní otázky, na které by mělo odpovídat, posloupnost procesu plánování, 3 hlavní linie personálního plánování, časové dimenze personálního plánování), analýza a vytváření pracovních míst (zdroje informací pro analýzu, metody sběru informací, přístupy k vytváření pracovních míst), získávání pracovníků (vnitřní zdroje pracovních sil, vnější zdroje pracovních sil, kroky získávání pracovníků), výběr pracovníků (kritéria výběru, metody výběru), přijímání a orientace pracovníků, hodnocení pracovníků (hodnotící systém, dělení hodnocení podle formy, dělení hodnocení podle času, co se nejčastěji hodnotí, faktory, které nedokážeme ovlivnit, ale mají vliv na pracovní hodnocení, fáze hodnocení, osoby, které mohou hodnotit, hodnotící pohovor, metody hodnocení), rozmisťování, propouštění a penzionování pracovníků, podnikové vzdělávání (kroky vzdělávacího procesu, metody vzdělávání, hodnocení vzdělávacího procesu), pracovní podmínky (faktory ovlivňující efektivitu práce, poskytování služeb pracovníkovi). Motivace. Vymezení pojmu motivace. Druhy potřeb. Vývoj motivačních koncepcí - koncepce racionálně-ekonomického chování člověka, koncepce sociálního člověka, koncepce uspokojování potřeb (Maslowova teorie, Herzbergova teorie dvou faktorů, McGregorova teorie X a Y), koncepce komplexního člověka. Nežádoucí motivace - původy nežádoucí motivace.

Obsah

1.
Řízení lidských zdrojů v podniku. Vymezení lidského kapitálu
2.
Pojem personální management (řízení lidských zdrojů)
3.
Základní cíle, ke kterým personální řízení směřuje
4.
Základní úkoly řízení lidských zdrojů
5.
Činnosti personálního managementu
6.
Motivace. Vymezení pojmu motivace
7.
Druhy potřeb
8.
Vývoj motivačních koncepcí
9.
Nežádoucí motivace

Úryvek

"ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PODNIKU

Lidský kapitál
= živá součinnost přirozeného talentu, vůle ke vzdělání a schopnosti pracovat
- lidé jsou pro firmu velmi důležití => je nutné, aby firma investovala velké prostředky do získávání lidí, do jejich dalšího vzdělávání, k udržení jejich spokojenosti apod. (lidské zdroje jsou však nejméně využívané)
- kvalita lidských zdrojů má pro fungování podniku a jeho rozvoj rozhodující význam => znalosti
a vědomosti jsou největším bohatstvím každé organizace
- zákl. faktorem úspěchu každé firmy je umění získat, udržet a využít schopné a aktivní pracovníky
- manageři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím svých spolupracovníků
- čím vyspělejší techniku v podniku máme, tím větší význam pro nás má náš personál (kvalifikovaní pracovníci = vyšší využití techniky)

Řízení lidských zdrojů = personální management
= proces, ve kterém se přijímají rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů a který ovlivňuje výkonnost
zaměstnanců i organizací
- ve větších podnicích existují specialisté na řízení lidských zdrojů (personalisté); v malých podnicích to zajišťuje vlastník nebo manager
- řízení lidských zdrojů je součástí práce všech vedoucích pracovníků

Základní cíle, ke kterým personální řízení směřuje:
• prosperita podniku
• dobré sociální klima
• spokojení pracovníci

Základní úkoly řízení lidských zdrojů:

1) Hledání vhodného spojení člověka s pracovními úkoly
- pro člověka s určitými znalostmi a dovednostmi nalézt takové pracovní úkoly, které by tyto jeho pracovní schopnosti optimálně využívaly a pozitivně ovlivňovaly jeho výkon

2) Usilovat o optimální využívání pracovníků
- využívání jejich schopností, ale také fondu pracovní doby (aby nevznikaly prostoje)

3) Formovat pracovní skupiny (týmy), usilovat o efektivní vedení lidí a zdravé mezilidské vztahy
- co nejlépe sladit formální a neformální organizační strukturu
- vytvářet týmy s ohledem na:
• odbornost pracovníků
• osobnost pracovníků
• charakterové vlastnosti

4) Zajišťovat personální a sociální rozvoj pracovníků
- respektovat potřeby a zájmy lidí v podniku
- rozvoj pracovníků se pozitivně odráží na jejich výkonu i vztahu k zaměstnavateli

5) Dodržovat všechny zákony, které se týkají oblasti práce a lidských práv
- pokud je firma dodržuje, snadněji získává pracovníky, zvyšuje se výkon i spokojenost zaměstnanců a měla by se snížit i fluktuace"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5344
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse