Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z oblasti řízení lidských zdrojů se skládá ze třiceti otázek a velmi stručných odpovědí. Otázky například definují základní pojmy, uvádí hlavní charakteristiky řízení lidských zdrojů a zabývají se strategickým řízení lidských zdrojů, či firemní kulturou, Také se věnují výběru zaměstnanců a jejich odměňování. Kompletní výčet zpracovaných témat je uveden níže.

Obsah

1.
Zvláštní postavení lidských zdrojů ve srovnání s jinými zdroji
2.
Jakou výhodu zajišťují lidské zdroje organizaci
3.
Definujte „lidský potenciál“
4.
Definujte „lidský kapitál“
5.
Rozdíl mezi personální administrativou a řízením lidských zdrojů (ŘLZ)
6.
V čem je mimo jiné odlišná koncepce ŘZL od personálního řízení?
7.
Definujte pojem řízení lidských zdrojů
8.
V jakém konkrétním prostředí organizace se uskutečňuje ŘLZ?
9.
Jaké jsou cíle funkcí řízení lidských zdrojů?
10.
Manažerské rozhodnutí determinující vnitřní prostředí ŘLZ
11.
Vývoj podmínek které oblasti determinuje venkovní prostředí ŘLZ
12.
Uveďte jednu činnost, která je součástí plánování a získávání lidí v ŘLZ
13.
Uveďte jednu z funkcí motivace lidí v oblasti ŘLZ:
14.
Vyjmenujte subjekty ŘLZ
15.
Vyjmenujte úkoly vrcholového managementu v oblasti ŘLZ
16.
Jaké úlohy v oblasti ŘLZ realizují útvary lidských zdrojů
17.
Vyjmenujte základní činnosti, které vykonávají manažeři
18.
Uveďte jednu z činností, která je součástí strategického řízení organizace
19.
Uveďte definici strategického ŘLZ
20.
Které složky jsou součástí strategického ŘLZ?
21.
MODEL-5P - která z uvedených složek je jeho součástí?
22.
Uveďte, od čeho nejvíce závisí úspěšnost procesu strategického ŘLZ
23.
Uveďte základní úlohu plánování lidských zdrojů
24.
Uveďte podstatu výběru zaměstnanců v koncepci ŘLZ
25.
Co představuje firemní kultura?
26.
Uveďte co je základem řízení pracovního procesu:
27.
Charakterizujte složky systému odměňování zaměstnanců
28.
Jaké procesy charakterizují řízení kariéry
29.
Bezpečnost práce a ochrana zdraví
30.
V čem spočívá podstata a význam analýzy práce

Úryvek

"5. Jaký je rozdíl mezi personální administrativou a ŘLZ?
Personální administrativa je historicky nejstarší pojetí PePr, které chápalo PePr jako službu, zajišťující především administrativní práce a procedury spojené se zaměstnáváním lidí, zpracováním, uchováváním a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců.
ŘLZ je nejnovější koncepcí personální práce, která vyzdvihuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího Výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Vlastně došlo k vývoji personální práce od administrativní činnosti k činnosti řídící.

6. V čem je mimo jiné odlišná koncepce ŘLZ od personálního řízení?
Personální řízení je orientované výhradně na vnitropodnikové problémy zaměstnávání lidí a na hospodaření s pracovní silou - spíše operativní řízení. Personální řízení řídí lidi takovým způsobem, který vede ke zvýšení výkonu organizace.
ŘLZ se stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou a také nejdůležitějším úkolem všech manažerů. Můžeme jej definovat jako strategický a promyšlený logický přístup k řízení lidí, kteří se individuálně a kolektivně podílejí na efektivním plnění cílů podniku, přičemž hlavním cílem je dosáhnout konkurenční výhodu prostřednictvím strategického rozmísťování schopných a oddaných zaměstnanců na základě integrované soustavy kulturních a personálních postupů.

7. Definujte pojem řízení lidských zdrojů:
ŘLZ je činnost, jejíž pozornost se soustřeďuje na zaměstnance – lidské zdroje a která se spolu s ostatními funkčními oblastmi managementu podílí na dosažení synergického efektu - splnění cílů zaměstnanců i podniku jako celku.
ŘLZ představuje nejnovější koncepci personální práce, která se ve vyspělém zahraničí začala formovat někdy v průběhu 50. - 60tých let.
Je to systém, jehož tvůrci jsou specialisté LZ a uživatelé jsou manažeři všech řídících stupňů v organizaci. Jeho účelem je ztotožnit cíle zaměstnanců se strategickými cíli organizace a vytvořit neopakovatelný styl práce tak, aby se projevil jako konkurenční výhoda organizace s přímým odrazem v jejích obchodních výstupech. Souhrn programů a funkcí a činností, které jsou navrženy, aby minimalizovaly cíle zaměstnanců a organizace.

8. V jakém konkrétním prostředí organizace se uskutečňuje ŘLZ?
Ve venkovním a vnitřním prostředí podniku. Venkovní prostředí je určeno vývojem inflace, ekonomickým růstem, poklesem, poptávkou a nabídkou výrobků, věkovou strukturou ap.

9. Jaké jsou cíle funkcí řízení lidských zdrojů?
Složena ze soustavy funkcí, jejichž cílem je získat lidi pro organizaci, motivovat zaměstnance k vysokým výkonům, udržet lidi v organizaci.

10. Jakým manažerským rozhodnutím je determinováno vnitřní prostředí ŘLZ?
Vnitřní prostředí je určeno strategickými cíli, výběrem technologie, organizační strukturou, kulturou podniku, velikostí organizace apod."

Poznámka

Vypracované otázky do předmětu Řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Ámose Komenského.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21608
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse