Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke SZZk

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke SZZk

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Pedagogika, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke státní závěrečné zkoušce postihují oblast personálního řízení. Věnují se najímání pracovníků, jejich, rozmisťování, vzdělávání i propouštění. Rovněž se zabývají metodami jejich hodnocení, motivačními programy podniku a vztahem zaměstnanců k podniku. Závěrečná otázka pak seznamuje s personálním informačním systémem, controllingem a auditem. Práce obsahuje také přehledný abecedně řazený slovníček definující hlavní pojmy.

Obsah

1.
Slovníček pojmů
2.
Řízení lidských zdrojů jako užitá disciplína sociální pedagogiky
2.1
Řízení lidských zdrojů
2.2
Manažerské pojetí personálního řízení
2.3
Personální management (HRM)
3.
Plánování, vyhledávání, výběr, příjem a adaptace pracovníků
3.1
Personální plánování
3.1.1
Zásady, fáze
3.2
Vyhledávání a výběr pracovníků
3.3
Příjem pracovníků
3.4
Adaptace pracovníků
4.
Rozmísťování, stabilizace a propouštění pracovníků
4.1
Outsourcing
4.2
Outplacement
5.
Pracovní hodnocení, personální rozvoj, řízení kariéry a talentů
5.1
Pracovní hodnocení – význam, metody
5.2
Vzdělávání a profesionální rozvoj – druhy, formy
5.3
Řízení profesní kariéry
6.
Rozvoj kvalifikace a podnikové formy vzdělávání pracovníků
6.1
Identifikace potřeby vzdělávání
6.2
Metody vzdělávání
7.
Motivace pracovníků
7.1
Motivace a motivační faktory
7.2
Teorie motivace
7.3
Motivační program podniku a jeho účel
7.4
Odměňování pracovníků
8.
Pracovní vztahy, sociální program, vytváření vztahu k podniku
8.1
Pracovní vztahy v organizaci
8.1.1
Legislativní podmínky
8.2
Sociální program
8.2.1
Kolektivní vyjednávání
8.3
Podniková kultura a personální řízení organizace
8.4
Příloha k otázce
8.4.1
Image organizace
8.4.2
Firemní etika
9.
Informační zabezpečení personálního řízení
9.1
Personální informační systém
9.2
Personální controlling
9.3
Personální audit

Úryvek

"T
Teorie atribuce - při hodnocení úspěchu nebo neúspěchu používá čtyři vysvětlení - schopnost, úsilí, obtížnost úkolu a štěstí.
Teorie instrumentalisty - instrumentalita je představa, že pokud uděláme jednu
věc, povede to k věci jiné - ve své zjednodušené podobě tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze a domnívá se, že člověk bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou provázány přímo s jeho výkonem.
Teorie potřeb - základem je přesvědčení, že neuspokojená potřeba vytváří napětí a stav nerovnováhy (k opětovnému nastolení rovnováhy je třeba rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu a vybrat způsob chování, který povede k dosažení tohoto cíle) - dle této teorie je každé chování motivováno neuspokojenými potřebami.

V
Všeobecná deklarace lidských práv - přijatá valným shromážděním OSN v roce 1948
- základní dokument, který stanoví sociálně-ekonomická práva zaměstnanců-občanů (např. právo na uznání lidské důstojnosti a rovnosti mužů a žen, na svobodný rozvoj osobnosti, na práci, svobodnou volbu zaměstnání, spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, nárok na spravedlivou a uspokojivou odměnu za práci, aj.).
Výběr pracovníků - je oboustranná záležitost – firma si vybírá pracovníka a pracovník si zároveň vybírá firmu - cílem získávání a výběru pracovníků je získat s vynaložením minimálních nákladů takové množství a kvalitu zaměstnanců, která je žádoucí pro uspokojení podnikové potřeby.
Význam hodnocení pracovníků - poznávací, motivační, výchovný a rozvojový.

Z
Zdroje motivace (motivační faktory) - potřeby, hodnoty, návyky (závislosti), zájmy a ideály.

1.
Řízení lidských zdrojů jako užitá disciplína sociální pedagogiky a součást řízení sociálního systému. Manažerské pojetí personálního řízení, HRM = HRE + HRD.
_________________________________________________________________________________
Řízení lidských zdrojů
Řízení lidských zdrojů je aplikovanou vědní disciplínou, která uplatňuje poznatky technických, přírodních, humanitních, sociálních a medicínských věd. Základními vědními disciplínami pro praxi v řízení lidských zdrojů jsou (sociální) pedagogika, psychologie
a systémové inženýrství.
Pojetí a význam lidských zdrojů
Lidské zdroje jsou všichni lidé (i děti). Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje (materiální, finanční, ideové a informační) a determinují jejich využívání.
V podmínkách globalizovaného a liberalizovaného trhu platí, že finanční kapitál je možné si půjčit, lze ho získat na kapitálovém trhu, techniku a technologii lze koupit, ale lidské zdroje je třeba mít.
Kvalita lidských zdrojů může představovat jedinou oblast, ve které má firma konkurenční výhodu (lidské zdroje představují největší bohatství podniku a jejich řízení rozhoduje o tom, zda podnik v konkurenci uspěje či nikoliv).
Na řízení lidských zdrojů se podílejí dva subjekty :
a) odborný útvar pro personální řízení a jeho pracovníci (personalisté),
b) řídící pracovníci na všech stupních řízení.

Personální řízení (řízení lidských zdrojů) je systém vzájemně spjatých činností zaměřených na:
- prognózování a plánování,
- vyhledávání, výběr, příjímání, adaptaci a propouštění pracovníků,
- odborný rozvoj a zvyšování kvalifikace pracovníků,"

Poznámka

Otázky ke SZZk (Mgr.) z předmětu sociální pedagogika, části řízení lidských zdrojů. Práce je psaná částečně v odrážkách. Obsahuje 2 obrázky, které nejsou započteny do celkového počtu stran. Slovníček pojmů má rozsah 4,5 stran a jednotlivé otázky 1,5 - 4 strany. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse