Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke zkoušce

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 75 stručně vypracovaných otázek ke zkoušce z řízení lidských zdrojů. Otázky jsou zaměřeny zejména na objasnění základních pojmů a základní činnosti personálního řízení.

Obsah

1.
Pojetí a význam lidských zdrojů
2.
Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů
3.
Postavení personálního řízení v systému řízení organizace
4.
Hlavní aktivity personálního řízení
5.
Základní funkce personálního útvaru při personálním řízení
6.
Postavení personálního pracovníka a jeho funkce v systému personálního řízení
7.
Personální politika a personální strategie
8.
Základní principy pro řízení lidských zdrojů
9.
Nástroje pro řízení lidských zdrojů
10.
Personální činnosti a personální procesy v personálním řízení
11.
Vnitřní zdroje rozvoje firmy
12.
Modely personálního řízení
13.
Human Resource Management
14.
Human Resource Ekonomy
15.
Human Resource Development
16.
Úloha managera pro řízení lidských zdrojů
17.
Analýza pracovního místa a práce
18.
Historie organizace práce
19.
Současné trendy v organizaci práce
20.
Účel a hlavní úkoly personálního plánování
21.
Zásady personálního plánování
22.
Oblasti personálního plánování
23.
Proces plánování pracovníků v organizaci
24.
Odměňování pracovníků
25.
Faktory mzdového systému
26.
Soustava mzdových tarifů
27.
Mzdové formy
28.
Zaměstnanecké výhody
29.
Vývojové tendence v pojetí politiky odměňování v Evropě
30.
Motivace pracovníků a její složky
31.
Teorie motivace
32.
Teorie potřeb
33.
Maslowova teorie potřeb
34.
Motivační program podniku a jeho účel
35.
Plánování lidských zdrojů
36.
Časová dimenze personálního plánování
37.
Výběr pracovníků
38.
Měření individuálních schopností a charakteristik
39.
Příjem a adaptace pracovníků
40.
Pracovní poměr
41.
Rozmísťování pracovníků
42.
Uvolňování pracovníků
43.
Outsourcing
44.
Poradenství v personálním řízení
45.
Outplacement
46.
Personální výzkum
47.
Náležitosti přijímání pracovníků
48.
Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita
49.
Pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria
50.
Hodnocení pracovníků a jeho význam
51.
Řízení profesní kariéry
52.
Metody hodnocení pracovníků
53.
Vzdělávání a profesionální rozvoj pracovníků
54.
Metody vzdělávání pracovníků
55.
Identifikace potřeby vzdělávání
56.
Tvorba pracovních podmínek
57.
Image organizace
58.
Tvorba pracovních podmínek
59.
Hygiena práce
60.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
61.
Pracovní vztahy v organizaci
62.
Legislativní podmínky pro vytváření pracovních vztahů
63.
Konflikty na pracovišti
64.
Mobbing
65.
Prevence konfliktů na pracovišti
66.
Odbory a kolektivní vyjednávání
67.
Personální informační systém
68.
Personální audit
69.
Firemní kultura a personální řízení organizace
70.
Prvky firemní kultury
71.
Charakteristika firemní kultury
72.
Tvorba firemní kultury
73.
Firemní etika
74.
Etický kodex
75.
Společenská odpovědnost organizace

Úryvek

"4. Hlavní aktivity personálního řízení

Hlavní aktivity personálního řízení, které jsou uskutečňovány jak liniovými manažery, tak personalisty, jsou :

1) organizace – vytváření pracovních míst, organizační struktury a podpora výkonnosti organizace,

2) zabezpečení pracovních zdrojů – plánování lidských zdrojů z hlediska počtu a úrovně kvalifikace,

3) získávání a výběr pracovníků – získání určitého počtu a kvality lidských zdrojů podle potřeb organizace,

4) řízení výkonu – stanovování cílů, motivace, hodnocení a zlepšování pracovního výkonu,

5) rozvoj zaměstnanců – rozvoj a vzdělávání pracovníků, rozvoj manažerů, řízení kariéry,

6) odměňování zaměstnanců – hodnocení práce, odměňování podle výkonu, zaměstnanecké výhody, apod.,

7) zaměstnanecké vztahy – kolektivní pracovní vztahy, komunikace, rozvoj participace zaměstnanců,

8) zdraví, bezpečnost práce a služby pro zaměstnance – ochrana zdraví a bezpečnost při práci, poskytování služeb, péče o pracovníky, pomoc při řešení jejich problémů, apod.,

9) správa zaměstnaneckých osobních záležitostí – souhrnné zabezpečování zákonných a sociálních povinností organizace, personální informační systémy, správa a ochrana personálních dat.

5. Základní funkce personálního útvaru při personálním řízení

Základní funkce personálního útvaru při personálním řízení jsou :

1) koncepční – vypracování aktualizace personální a sociální politiky, která je součástí strategie rozvoje celé firmy,

2) plánovací – zpracování plánu personálního a sociálního rozvoje podniku v návaznosti na cíle hospodářského rozvoje podniku,

3) metodická – vypracování návodů a metodických doporučení pro postupy a formy zajišťování úkolů při personálním řízení,

4) informační – vytvoření informačního systému, udržování, ochrana a využívání personálních informací pro potřeby personálního řízení,

5) poradenská – poskytování poradenství pro potřebu manažerů v otázkách vedení lidí a všem zaměstnancům při řešení pracovních i mimopracovních problémů,

6) výzkumná a expertizní – zjišťování informací o názorech a postojích pracovníků, jejich pracovní spokojenost, apod.

6. Postavení personálního pracovníka a jeho funkce v systému personálního řízení

Personální pracovník (personalista) zejména :

- zajišťuje, organizuje a koordinuje personální činnosti nezbytné k plnění úkolů personální
práce"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15071
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse