Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení o předběžné otázce

Řízení o předběžné otázce

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na problematiku předběžné otázky. Řízení o předběžné otázce je součástí právního řádu Evropské unie, proto je zmíněn také vývoj evropské integrace a popsán princip soudnictví v EU. V textu je uvedena podrobná charakteristika daného řízení a jsou objasněny základní náležitosti, které nesmí být při využívání tohoto instrumentu opomenuty.

Obsah

1.
Úvod a cíl práce
2.
Metody zpracování
3.
Vznik předběžné otázky
4.
Charakteristika řízení o předběžné otázce
4.1
Mezitímnost
4.2
Závislost na vnistrostátním řízení
4.3
Nespornost
4.4
Spolupráce vnistrostátního soudu a Soudního dvora při aplikaci práva Evropské unie
4.5
Striktní rozdělení pravomocí vnistrostátního soudu a Soudního dvora
4.5.1
Povinnosti Soudního dvora
4.5.2
Povinnosti vnitrostátního soudu
5.
Právní následky porušení povinnosti předložit předběžnou otázku
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury
8.
Přílohy

Úryvek

"4.2 Závislost na vnitrostátním řízení
Podstatným rysem řízení o předběžné otázce je především jeho závislost na vnitrostátním řízení. Řízení o předběžné otázce nemůže existovat bez vnitrostátního řízení. Existence konkrétního vnitrostátního sporného řízení, v rámci kterého by mohl Soudní dvůr podat odpověď na předběžnou otázku, je podmínkou přípustnosti předběžné otázky a bez vazby rozhodování Soudního dvora na vnitrostátní řízení by již nebylo možné hovořit o institutu předběžné otázky, ale o pravomoci Soudního dvora rozhodnout na základě podnětu oprávněného žadatele o výkladu nebo platnosti práva Evropské unie. Takto je také nutné charakterizovat oprávnění Soudního dvora k podání výkladu IV. hlavy SES a aktů vydaných orgány Společenství na základě této hlavy za podmínek uvedených v čl. 68 odst. 3 SES.

4.3 Nespornost
Řízení o předběžné otázce lze také charakterizovat jako „objektivní určovací řízení“, protože jeho předmětem je pouze podání odpovědi na otázku výkladu či platnosti práva Evropské unie a nikoli řešení konkrétního sporu mezi stranami výchozího vnitrostátního řízení. Dispozice s řízením o předběžné otázce zůstává po celou dobu výlučně v kompetenci vnitrostátních soudů a případné návrhy stran výchozího vnitrostátního řízení k Soudnímu dvoru nebo vnitrostátnímu soudu, kterými by tyto strany hodlaly podat předběžnou otázku, měnit její obsah nebo ji brát zpět nemají žádné právní účinky.
Řízení o předběžné otázce proto ani nezná strany řízení v právním slova smyslu, které by byly s to ovlivnit předmět a průběh řízení, ale pouze účastníky s právem k podání vyjádření. Právo zahájit řízení o předběžné otázce má pouze vnitrostátní soud, který je také po celou dobu oprávněn disponovat s předmětem řízení a předběžnou otázku dokonce i vzít zpět. Vzhledem k závislosti řízení o předběžné otázce na průběhu vnitrostátního řízení nelze samozřejmě vyloučit ukončení řízení o předběžné otázce v důsledku ukončení vnitrostátního řízení, a to i aktivním jednání účastníků výchozího řízení.

4.4 Spolupráce vnitrostátního soudu a Soudního dvora při aplikaci práva Evropské unie
Konstrukce řízení o předběžné otázce předurčuje vnitrostátní soudy a Soudní dvůr k vzájemné spolupráci. Narozdíl od tzv. přímých řízení se totiž Soudní dvůr v řízení o předběžné otázce ocitá v podstatně slabší pozici. Vzhledem k tomu, že mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy neexistuje žádný hierarchický vztah nadřízenosti či podřízenosti, nemá také Soudní dvůr jakoukoli možnost přímo ovlivnit výsledek vnitrostátního řízení, popř. jej změnit v důsledku nesprávné aplikace práva Evropské unie. Soudní dvůr nemá také žádnou pravomoc přinutit vnitrostátní soudy k předkládání otázek výkladu a platnosti práva Evropské unie a musí se spolehnout na dobrovolné plnění této povinnosti ze strany vnitrostátních soudů.
Vzájemné rozdělení pravomocí mezi Soudním dvorem a vnitrostátními soudy proto nutí Soudní dvůr k co možná nejtěsnější spolupráci a pomoci vnitrostátnímu soudu s posouzením výkladu a platnosti práva Evropské unie. Povinnost ke spolupráci však stanoví pravidla řízení o předběžné otázce i pro vnitrostátní soudy, a to zejména v tom případě, kdy se jedná o soud poslední instance, který je povinen Soudnímu dvoru předložit předběžnou otázku k posouzení. Dle ustálené judikatury Soudního dvora vzniká tato povinnost pro vnitrostátní soud i v jiných případech, než pouze u soudů poslední instance, a to zejména v případech, kdy vnitrostátní soud sice z formálního hlediska nerozhoduje jako soud posledního instance, ale jeho rozhodnutí by se mohlo dostat do přímého rozporu s právem Evropské unie."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19791
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse