Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení před Ústavním soudem

Řízení před Ústavním soudem


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Cílem práce je popsat řízení před Ústavním soudem. Autor si ve stručnosti všímá historie ústavního soudnictví a jeho struktury, především se však zaměřuje na představení průběhu soudního procesu. Seznamuje s jeho účastníky, dokazováním, či náklady řízení. V závěrečné kapitole pak radí, jak podat ústavní stížnost.

Obsah

1.
Úvod
2.
O Ústavním soudu
3.
Charakteristika soudního řízení
4.
Proces soudního řízení
5.
Jak poslat ústavní stížnost
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury
8.
Příloha – graf vývoje počtu podání Ústavního soudu

Úryvek

"2. O Ústavním soudu
Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou zakotveny přímo v Ústavě České republiky. Sídlem Ústavního soudu je Brno.

Ústavní soud není součástí soustavy obecných soudů. Jeho úkolem je zejména chránit ústavnost, základní práva a svobody vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České republiky a garantovat ústavní charakter výkonu státní moci. Přísluší mu i další kompetence, jako je rozhodování v některých věcech týkajících se volebního práva a posuzování souladu mezinárodních smluv s Ústavou před jejich ratifikací.

Ústavní soud je tvořen patnácti soudci, kteří rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo v plénu; některá procesní rozhodnutí svěřuje zákon i jednotlivým soudcům (např. odmítnutí návrhu, je-li opožděný nebo nepřípustný). Soudce Ústavního soudu jmenuje se souhlasem Senátu Parlamentu prezident republiky na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu Ústava nezakazuje. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident republiky samostatně z řad soudců Ústavního soudu.
Zdroj: http://www.concourt.cz/clanek/2023

Ústavní soud samostatné České republiky zahájil svou činnost bezprostředně poté, co bylo 15. července 1993 prezidentem republiky jmenováno dvanáct z Ústavou předpokládaných patnácti soudců. Plného obsazení Ústavního soudu bylo dosaženo až v únoru 1994.
Zdroj: Radovan Suchánek, Věra Jirásková et alii - Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona
Ústavní soud České republiky a vývoj právní úpravy jeho činnosti

Nově vzniklý Ústavní soud stál v počátku své existence před složitým úkolem, aby naplnil Ústavou ČR dané poslání soudního orgánu ochrany ústavnosti. Vzhledem k dřívějšímu vývoji ústavního soudnictví v Československu v období první republiky a posléze v roce 1992 patrné, že Ústavní soud mohl pouze obtížně hledat v činnosti dřívějších soudních orgánů kontroly ústavnosti inspirační zdroj pro kontinuální navázání na jejich činnost. Přesto se Ústavní soud zřetelně přihlásil ke krátké tradici fungování Ústavního soudu ČSFR.
Zdroj: Radovan Suchánek, Věra Jirásková et alii - Ústava České republiky v praxi, 15 let platnosti základního zákona
Ústavní soud a některé vybrané oblasti jeho rozhodovací činnosti

3. Charakteristika soudního řízení
Charakter soudního řízení
Řízení před ústavním soudem má procesní charakter, v němž je rozhodováno o Ústavou stanovených otázkách. Zákon toto řízení vnitřně diferencuje – má tedy stanovené obecné předpoklady /obecná ustanovení/ i zvláštnosti pro řízení při rozhodování o jednotlivých věcech /zvláštní ustanovení/.

Druhy řízení
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu rozlišuje tyto druhy řízení před Ústavním soudem:
a) řízení o zrušení zákonů a jiných právních přepisů
b) řízení o ústavních stížnostech
c) řízení o opravném prostředku proti rozhodnut ve věci ověření volby poslance nebo senátora"

Poznámka

Univerzita Jana Ámose Komenského, předmět Právo.
Práce je kompilačního charakteru. Obsahuje 1 graf, rozsah čistého textu je 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21638
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse