Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řízení reklamy, podpory prodeje a public relations

Řízení reklamy, podpory prodeje a public relations

Kategorie: Marketing, Public relations

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zaměřuje na řízení reklamy, podporu prodeje a public relations. Nejprve uvádí podrobnou charakteristiku pojmu reklama a seznamuje s průběhem její tvorby. Věnuje se výběru vhodného média, přičemž jednotlivé druhy krátce představuje a poukazuje na jejich výhody i nevýhody. Dále se zabývá hodnocením účinnosti reklamy, rozepisuje se o podpoře prodeje a jeho hlavních nástrojích. V závěrečné části pak seznamuje s marketingovým pojetím public relations a základními složkami rozhodování. Celý text je doplněn příklady z praxe od známých osobností a společností.

Obsah

1.
Tvorba a řízení reklamního programu
1.1.
Stanovení cílů reklamy
1.2.
Rozhodování o rozpočtu na reklamu
1.3.
Výběr reklamního sdělení
1.3.1.
Tvorba sdělení
1.3.2.
Hodnocení sdělení
1.3.3.
Zpracování sdělení
1.4.
Doporučení slavných osobností jako reklamní strategie
1.5.
Posouzení společenské přijatelnosti sdělení
2.
Rozhodování o dosahu, frekvenci a účinku
2.1.
Výběr z hlavních druhů médií
2.2.
Výběr nosičů relace
2.3.
Rozhodování o načasování média
2.4.
Rozhodování o prostorovém rozmístění médií
2.5.
Hodnocení účinnosti reklamy
2.5.1.
Výzkum účinnosti komunikace
2.5.2.
Výzkum vlivu na prodej
2.5.3.
Souhrn soudobých poznatků
3.
Podpora prodeje
3.1.
Účel podpory prodeje
3.2.
Hlavní rozhodnutí v podpoře prodeje
3.2.1.
Stanovení cílů
3.2.2.
Výběr nástrojů podpory prodeje spotřebitelům
3.2.3.
Podpora prodeje jako budovatel značky
3.2.4.
Výběr nástrojů podpory prodeje obchodním partnerům
3.2.5.
Zpracování programu
3.2.6.
Testování programů
3.2.7.
Realizace a kontrola programů podpory prodeje
3.2.8.
Hodnocení výsledků podpory prodeje
4.
Public relations
4.1.
Marketingové public relations
4.2.
Hlavní rozhodnutí marketingových public relations
4.2.1.
Stanovení marketingových cílů
4.2.2.
Výběr sdělení public relations a prostředků jejich šíření
4.2.3.
Realizace plánů
4.2.4.
Vyhodnocení výsledků
5.
Shrnutí
6.
Aplikace
6.1.
Hlavní myšlenky kapitoly
6.2.
Marketing a reklama
6.3.
Zaostřeno na technologie
6.4.
Marketing pro nové tisíciletí
6.5.
Marketingový plán společnosti Sonic

Úryvek

"ROZHODOVÁNÍ O ROZPOČTU NA REKLAMU
Jak se firma dozví, že investuje správnou sumu? Jestliže vloží do reklamy příliš málo, je vý-sledný efekt nepatrný, a naopak, vyčlení-li příliš mnoho finančních prostředků, pak mohla být část peněz využita lépe. Někteří kritici obviňují velké výrobce spotřebního zboží z toho, že utrá¬cejí příliš mnoho za reklamu z obav, aby vynaložili dostatečně velkou částku. Výrobci výrobních prostředků naopak podceňují význam image firmy, a proto na reklamu vydávají málo.
Reklama má setrvačný účinek, který působí i po uplynutí aktivního období. I když se po¬važuje za režijní náklad, část těchto prostředků se ve skutečnosti chová jako investice, která vytváří nemateriální hodnotu, nazývanou hodnota značky. Když se do výrobního zařízení in¬vestuje pět milionů, považuje se aktivum za odepsatelné po pěti letech. První rok je tedy ode¬psána jen jedna pětina ceny. Když je při zavádění nového produktu na trh investováno do re¬klamy pět milionů, musí být celý výdaj odepsán už v prvním roce. Toto pojetí reklamy snižuje uváděný zisk firmy a omezuje počet nových produktů, které může v jednom roce uvést na trh. Při sestavování rozpočtu na reklamu je třeba vzít v úvahu pět následujících faktorů:
• Stadium životního cyklu produktu. Nové produkty obvykle získávají větší rozpočet, aby se dostaly do povědomí a přiměly zákazníka je vyzkoušet. Zavedené značky jsou většinou podporovány nižšími rozpočty z hlediska procenta z obratu.
• Podíl na trhu a spotřebitelská základna. Značky s vysokým podílem na trhu obvykle nevyžadují tak vysoké procento z příjmů, aby si udržely podíl na trhu. Vytváření určitého podílu rozšiřováním trhu nebo zvětšování podílu na trhu vyžaduje vyšší výdaje na reklamu. Z hlediska nákladů najeden vjem (oslovení) je levnější dostat se ke spotřebitelům prostřednictvím rozšířené značky než prostřednictvím značky s malým podílem na trhu.
• Konkurence a šum. Na trhu s velkým počtem konkurentů s vysokými výdaji na reklamu musí značka používat reklamu intenzivněji, aby ji bylo v šumu trhu slyšet. I pouhý šum ostatních reklam, které přímo naší značce nekonkurují, znamená nutnost intenzivnější reklamy.
• Frekvence reklamy. Rozpočet také ovlivňuje počet opakování, která jsou nezbytná pro prosazení sdělení u spotřebitelů.
• Nahraditelnost produktu. Značky v komoditách (např. cigarety, pivo, nealkoholické nápoje) vyžadují k vytváření odlišného image intenzivní reklamu. Reklama je důležitá i tehdy, když značka může nabídnout jedinečnou hmotnou výhodu nebo vlastnosti.

Marketingoví specialisté vytvořili množství modelů pro stanovování výdajů na reklamu, které berou v úvahu tyto a další faktory. Jeden z nejlepších původních modelů byl vytvořen Vidalem a Wolfem. V podstatě vyžadoval tím větší rozpočet, čím vyšší je reakce na reklamu a rychlost odumírání podpory prodeje (tzn. rychlost, s jakou zákazníci zapomínají na reklamu a značku) a čím větší je nevyužitý potenciál prodeje. Na druhou stranu tento model nebere v úvahu další důležité faktory, jako je úroveň reklamy konkurence a účinnost reklamy firmy.
John Little navrhl pro stanovování rozpočtu na reklamu metodu přizpůsobování a kon¬troly. Předpokládejme, že firma určila výdaje na reklamu na základě svých nejnovějších in¬formací o funkci reakce prodeje na reklamu. Investuje poměrnou částku na všech trzích, kromě podmnožiny 2w náhodně vybraných trhů. Podnik investuje na n testovaných trzích méně a na ostatních na trzích více. Tak získá informace o průměrném prodeji v důsledku nízkých, středních a vysokých výdajů na reklamu, které mohou být použity k aktualizaci para¬metrů funkce prodeje. Takto aktualizovaná funkce se používá k určení nejvhodnějších výdajů pro příští období. Jestliže se tento experiment provádí v každém období, budou se výdaje na reklamu blížit optimálním výdajům."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky a schémata. Rozsah čistého textu je cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21873
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse