Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Roční kurz anglického jazyka - výpisky

Roční kurz anglického jazyka - výpisky

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Setříděné a ucelené výpisky z ročního kurzu anglického jazyka pořádaného jazykovou školou jako příprava ke státním zkouškám z angličtiny. Obsahují část gramatickou, základní lexikální a morfologické otázky na úrovni B1-B2 a tematicky rozdělený přehled slovní zásoby ke státnicovým okruhům.

Obsah

1.
Přehled časů
2.
Slovesa "s" a "bez" předložek
3.
Člen určitý a neurčitý
4.
Množné a jednotné číslo
5.
Modální slovesa
6.
Podmiňovací způsob
7.
Použití other-neither
8.
Příslovce
9.
Jazykové zvláštnosti
10.
Závislé předložky
11.
Vyjádření celků
12.
Zkratky
13.
Tematická slovíčka
13.1
Fráze z článku o vězni
13.2
Počasí, práce na zahradě
13.3
Oblečení a móda
13.4
Komunikace a peníze
13.5
Kultura
13.6
Volný čas
13.7
Rodina
13.8
Vzdělání
13.9
Jídlo
13.10
Dům a nábytek
13.11
Práce a kariéra
13.12
Dovolená a festivaly
13.13
Příroda, zvířata, rostliny
13.14
Problémy ve společnosti, věda a technologie
13.16
Obchody a služby
13.17
Sport a hry
13.18
Lidské tělo, zdraví
13.19
Média
13.20
Cestování a přeprava

Úryvek

"Závislé předložky
• indifferent to – lhostejný k čemu
• be safe from – být uchráněn čeho
• be important to – být důležitý pro (koho)
• to have a reputation of – být pověstný v čem
• be obsessed with – být posedlý čím
• a question of ...ing – otázka čeho
• compliment me on sth. – blahopřát mi k čemu
• share with sb. – dělit se s kým X share in – podílet se na (čem)
• be noted for – být proslavený čím
• care about – starat se o (co)
• chance of sth. – naděje na co
• stand in – kupit se na X pike up – nahromadit
• reason to sb. – uvažovat, usuzovat o někom
• be particular about sth. – být zvláštní čím
• limit to sth. – hranice čeho

VYJÁDŘENÍ CELKŮ
a beam of light paprsek světla
a blade of grass stéblo trávy
a board of directors (chairmen) vedení
a breath of fresh air závan vzduchu
a bunch of flowers svazek květin
a clap, roar of thunder zahřmění
a collection of short stories sbírka povídek
a fit of anger = an attack of nerves záchvat vzteku
a flock of sheep stádo ovcí
a herd of cows stádo krav
a joint of meat kloub masa
a pane of glass tabule skla
a plot of land pozemek
a rasher of bacon plátek (kůrka) opečené slaniny
a stroke of good luck (náhlé) pohlazení štěstí
an anthology of poems sbírka básní
an article of clothing část oblečení
an item of news zpráva

ZKRATKY
approx. approximately přibližně
c/o care of v péči (např. v dopisech)
e.g. for example (exempli gratia) například
etc. and so on (et cetera) a tak dále
FCE 1st certificate exam 1. certifikát (zkouška)
GMT ... středoevropský čas
misc. miscellaneous smíšený
PTO please, turn over prosím otočte
RSVP ... prosím odpovězte
St. street ulice
VAT ... DPH

PHRASES FROM THE STORY ABOUT THE PRISONER
to look for to try to find
to make up with (sb.) to re-establish a friendship or a loving relationship
to nod off to fall asleep gradually
to put up with to tolerate
to rabbit on to talk on and on and on...
to rip (sb.) off to cheat (sb.); to take unfair advantage of (sb.)
to run off to run away
to run off with (sth.) to steal (sth.) and then run away
to settle down to start to live in one place or situation
to show (sb.) up to embarrass (sb.) in public
to show up (sth.) to reveal (sth.) that was previously hidden
to slow down to reduce your speed gradually
to sort (sth.) out to solve (sth.)
to think (sth.) through to think (sth.) over; to consider (sth.) carefully
to turn (someone/sth.) down to say "no" to sth.
to wade through (i přen.) to walk through water (mud) knee or chest high
Welsh rabbit cheese on toast

CLIMATE AND WEATHER, FARMING, GARDENING
a flesh of lightening záblesk
a roar of thunder 1 hrom
at dawn, at the crack of day za úsvitu
avalanche lavina
barn stodola
beam kužel světla, paprsek
bee-keeper včelař
bouquet of flowers kytice květin
breeding of cattle chov dobytka
breeze vánek
bugaboo [bagəbu:] bubák
coniferous trees jehličnany
current, stream proud"

Poznámka

Práce je vhodná jako příprava k "malé" státnici z angličtiny. Slovní zásoba je zpřehledněna ve sloupcích pro anglická slovíčka a české ekvivalenty. Text obsahuje schémata a tabulku s návodem, jak psát oslovení a závěr dopisu. Čistý text dosahuje cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19832
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse