Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Rodina a její vliv na delikvenci dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji - bakalářská práce

Rodina a její vliv na delikvenci dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji - bakalářská práce

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je zjistit, jak moc dnešní mládež ohrožuje vznik delikvence a jak ji v tomto směru může ovlivnit rodina. Teoretická část definuje pojem mládež, popisuje rodinu, její funkce i typy a dále charakterizuje sociálně-patologický jev, jakožto nadřazenou skupinu delikventního chování. Praktická část je zpracována podle výsledků dotazníků, které vyplnili studenti střední odborné školy. Autor zde specifikuje výzkumný vzorek a stanovuje hypotézy. Na základě vyhodnocení dotazníků se v závěru snaží hypotézy potvrdit a vyvodit z nich míru provázanosti vlivu rodiny a delikvence.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mládež a mladiství
3.
Rodina
3.1.
Funkce rodiny
3.2.
Typy rodin
4.
Sociálně patologické jevy
5.
Delikvence
5.1.
Typologie delikventního chování
5.2.
Příčiny delikventního chování
5.2.1.
Vliv dědičnosti a osobnosti
5.2.2.
Vliv společnosti
5.2.3.
Využití volného času
5.2.4.
Vliv rodiny
5.3.
Znaky delikventního chování
5.4.
Rizikové skupiny děti a mládeže
5.5.
Metody prevence
5.6.
Opatření stanovená zákonem
6.
Výzkumná část
6.1.
Charakteristika vzorku
6.2.
Formulace hypotéz
6.3.
Vyhodnocení dotazníků
6.4.
Vyhodnocení hypotéz
7.
Závěr
8.
Přílohy

Úryvek

"4. Delikvence
Jak už je výše uvedeno, delikvence je jedním ze sociálně patologických jevů.
„Za delikvenci se považují všechny typy jednání, které porušují společenské normy chráněné zákony, tedy všechny trestné činy a přestupky včetně protispolečenských činů, které spáchali nezletilí, kteří ještě nejsou trestně odpovědní.“
Delikvence, je činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy.
Vyznačuje se určitou hromadností výskytu, stabilitou a rozšířeností při stejných sociálních podmínkách. Vedle trestných činů tak zahrnuje jevy, které jsou nepochybně závadné, ale samy o sobě nejsou trestné - např. útěky z domova, alkoholismus, nealkoholovou toxikomanií, chorobné hráčství, prostituci, účast na činnosti extrémistických skupin, závadových part, agresivita vůči druhým či vůči věcem, až po agresivitu zaměřenou proti vlastní osobě (sebevražedné pokusy a sebevraždy).

4.1. Typologie delikventního chování
Podle stupně závažnosti činu, kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové chování jako disociální, asociální a antisociální. Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat.
Chování disociální – mírnější porušení norem, které je sice nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze
a) kázeňské přestupky ve škole
b) neposlušnost
c) vzdorovitost
d) negativismus
e) lhaní je způsobem úniku z osobně nepříjemné situace, kterou dítě nedovede vyřešit jinak
Chování asociální – je v rozporu se společenskou morálkou
f) Záškoláctví, které bývá v mladším školním věku nepřiměřenou formou řešení konfliktních situací v rodině, ve škole, ve výchovných institucích. K záškoláctví mají sklon především děti, které se subjektivně cítí neúspěšné ve škole, nezařazené v dětské skupině, nebo prožívají úzkost a strach v prostředí, ve kterém se pohybují.
g) Alkoholismus
h) Sebepoškozování
i) Útěky a toulání jsou variantou únikového jednání, tzn., že dítě řeší svůj problém útěkem z prostředí, které se mu jeví jako nepřijatelné, většinou jde o útěky z domova či z ústavního zařízení.
j) Gambling znamená chorobné hráčství, spočívá v opakovaných epizodách, může přerůst v neovladatelnou vášeň.
k) Experimentování s drogou patří mezi současné problémy společnosti. Mnoho dětí, které již užívají měkké drogy, mnohdy končí u drog tvrdých. Hlavními principy současné protidrogové politiky státu jsou snižování poptávky, snižování rizik a snižování dostupnosti.

Antisociálního chování – závažné protispolečenské jednání zahrnující veškerou trestnou činnost, je zde obtížná nápravná péče v důsledku fixace poruch a velká pravděpodobnost recidiv
a) Majetkové trestné činy neboli krádeže – jedná se o odcizení věci, která mi nepatří, v mnoha případech se jedná o záměrné jednání.
b) Vandalismus je sociálně patologický jev, charakterizovaný nezdůvodnitelným ničením hodnot, obvykle jen pro radost z ničení. Vandalové většinou ničí dostupné věci a zařízení, hřbitovy, čekárny, vagóny atd.
c) Násilí proti jednotlivci i skupině – chování, které je namířeno proti druhému a způsobuje škodu. Řadíme sem především šikanu, kterou můžeme definovat jako týraní v kolektivech, jehož pachateli i obětmi jsou jedinci se stejnou formální pozicí ve skupině, dopouštějí se jí především osoby s dispozicí k agresivitě, osoby egoistické a neschopné soucitu.
d) Sexuální delikty"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku a množství grafů. Rozsah čistého textu je cca 28 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20977
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse