Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodina a zdraví v 21. století

Rodina a zdraví v 21. století


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií, Zlín

Charakteristika: Hlavním obsahem práce je výzkum zaměřený na rodinu a zdraví. Definuje související pojmy, jako je zdraví, sociální determinace osobnosti a rodinné prostředí, socializace, rodina, apod. Popisuje vliv rodiny na tělesnou, dušení, i sociální pohodu v pozitivním, i negativním vymezení. Uvádí výsledky výzkumu mezi dětmi. Cílem průzkumu je objasnit, zda je lepší atmosféra v rodinách lépe ekonomicky zabezpečených, s vyšším životním standardem, či níže sociálně postavených rodinách. Zamýšlí se nad tím, zda se tyto rozdíly projevují navenek, a v jaké míře.

Obsah

Úvod
1.
Zdraví – definice pojmu
2.
Sociální determinace osobnosti a rodinné prostředí
2.1
Socializace v rodině
2.2
Funkce rodiny
2.3
Problematika rodiny současnosti
3.
Výzkum vlivu životní úrovně rodiny na zdraví (pohodu)
3.1
Výběr a charakteristika zkoumaných objektů a podmínek výzkumu
3.2
Zvolené metody k získání dat a ověření hypotézy
3.3
Dotazník – otázky včetně zaznamenaných odpovědí
3.4
Doplňující upřesňující odpovědi a další poznatky získané při rozhovoru
3.5
Interpretace výsledků
Závěr

Úryvek

"1. Zdraví

Zdraví je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) definováno jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. Nejde tedy jen o nepřítomnost nemoci nebo vady, přičemž zdraví tělesné i duševní nelze oddělovat, neboť tělesné zdraví bez akceptování duševního nemá dlouhou stabilitu.

Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd., a je základním předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost.

Samotné duševní zdraví, nebo-li duševní pohoda je stav, kdy všechny duševní pochody probíhají optimálním způsobem a kdy je člověk schopen odrážet vnější realitu, reagovat pohotově a adekvátně.

2. Sociální determinace osobnosti a rodinné prostředí

2.1 Socializace v rodině

Člověk je tvorem především společenským, neboť každý z nás je ve svém vývoji determinován nejen biologicky, ale zejména sociálně, přičemž rozhodující úlohu má učení, výchova a komunikace v určitém prostředí.

Sociálně je člověk determinován řadou společenských skupin, mezi nimiž hraje nejvýznamnější roli rodina. Rodinné prostředí je prvním a základním životním prostředím člověka, které zároveň odráží problémy doby. Organizace rodinného života představuje sociologický model dané kultury a vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci navzájem vyjadřují do značné míry zvláštnosti dané třídy, kultury, doby, tradice a rasy.

Z hlediska sociálně psychologického a sociologického je rodina tzv. malou neformální skupinou, která je nejdůležitějším mediátorem kulturního vlivu. Současná rodina bývá často menší a demokratičtější, než bývala rodina v minulosti a je zpravidla první referenční skupinou, k níž má jedinec kladný vztah.
Rodina působí na své členy podle potřeby :

a) restriktivně, tím, že omezuje určité tendence,
b) direktivně, tím, že usměrňuje své členy určitými pokyny,
c) projektivně, tím, že chrání zájmy a normy rodiny,
d) predikativně, tím, že díky normám rodiny můžeme do jisté míry předvídat, jak se člověk
v určité situaci zachovává.

2.2 Funkce rodiny

Významnou funkci má rodina v oblasti sociálně-psychologické podpory svých členů. Již samotná příslušnost k určité sociální skupině a pocit sounáležitosti s určitými lidmi, s nimiž má jedinec příležitost se identifikovat, hraje velmi podstatnou roli.

Stabilita v oblasti sociálně-psychologické je základní jistotou, kterou může rodina jedinci a především dětem poskytnout. Citovou funkci rodiny není schopna žádná jiná sociální instituce v uspokojivé míře naplnit.

Jedním z nejvýznamnějších úkolů rodinné socializace je identifikace ve sféře pohlaví. Pokud tam dominují osoby opačného pohlaví, pak dochází často k nesprávné identifikaci, což
může vést u dítěte k poruchám a být příčinnou neúspěchů později při výchově vlastních dětí.

Současná sociologie hovoří také o tom, že dochází ke konkurenčnímu rozštěpení socializačních mechanismů. Různí socializační činitelé (rodina, škola, masová média, apod.) vytvářejí protikladné socializační tlaky.

Dnes je třeba také vedle socializačního dosahu rodiny na děti zdůraznit význam působení mladší generace na starší. V souvislosti s prodlužováním časového intervalu soužití mladé, střední a starší generace vzrůstá dosah socializačního působení dětí a mládeže na rodiče i prarodiče v užší i širší rodině."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: https://www.stag.utb.cz/apps/stag/dipfile/index.php?download_this_unauthorized=5050; is.muni.cz/th/55709/pedf_m/DP_v_r.doc
Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14624
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse