Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Rodina z pohledu sociální pedagogiky - otázka ke SZZk 9/13

Rodina z pohledu sociální pedagogiky - otázka ke SZZk 9/13

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech seznamuje s problematikou rodiny a její historickou proměnou z pohledu sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. V úvodní části uvádí definici rodiny a její typy. Poté se zaměřuje na přiblížení sociálně výchovné funkce a sociální role rodičů, vše popisuje v kontextu autoritativně patriarchálního a demokraticko-partnerského typu rodiny. Následně se věnuje charakteristice rodiny v současnosti a jejímu vlivu na rozvoj osobnosti. V poslední části se zabývá rolí rodiny ve výchově volného času. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Interakce a sociální komunikace ve výchovném procesu - otázka ke SZZk 8/13 a následující zde Výchova a sociální deviace - otázka ke SZZk 10/13.

Obsah

1.
Základní funkce rodiny a jejich historická proměna
1.1
Funkce
1.2
Starší typ
2.
Charakteristiky rodiny v současnosti
3.
Prostředí rodiny, jeho typologie a vliv na rozvoj osobnosti
3.1
Faktory
4.
Perspektivy vývoje rodiny
5.
Místo rodiny v oblasti výchovy pro volný čas
6.
Použitá literatura

Úryvek

"• Typy rodin
o Manželská rodina – uzavření manželství, charakteristický znak rodiny 20. stol.
o Nukleární – moderní rodina, tvořená párek rodičů a dětmi
o Rozšířená – rozšíření konceptu rodiny o příbuzné (prarodiče, strýce, tety)
o Orientační – v níž jedinec vyrůstá
o Prokreační – jedinec ji sám zakládá
o Úplná
o Neúplná
o Dle funkce
- Funkční – přiměřeně plní všechny funkce
- Funkční – občas dochází k poruchám v jedné či několika funkcí, ale vážněji nenarušují život rodiny a zásadně neovlivňují život dítěte
- Dysfunkční – vážné poruchy, vnitřní rozklad rodiny, narušován socializační vývoj

Základní funkce rodiny a jejich historická proměna.
• Rodina plní své role ve vztahu ke svým členům (hmotné zabezpečení, péče o zdraví, výživu, návyky svých členů, specifické socializační a výchovné prostředí, kulturní dědictví, morální postoje, ovlivňování, ochrana, podpora) a ve vztahu ke společnosti (reprodukce obyvatelstva-biologická, kulturní)
• Funkce se v průběhu vývoje společnosti mění
• Parsons – strukturální diferenciace rodiny (změna široké v nukleární) -> funkcionální specializace
o Rodina ztratila řadu fcí, ale zachovala si funkci prvotní socializaci dítěte a emocionálně psychologické stabilizace osobnosti dospělých
o Řadu fcí přebírá stát
• Funkce
o Biologicko reprodukční
- Význam pro společnost (potřebuje stabilní reprodukční základnu) tak pro jedince (uspokojování jeho biologických a sexuálních potřeb) a v uspokojování potřeby pokračování rodu každého jedince
- Souvislosti demografického vývoje s řadou soc.ped souvislostí
o Sociálně ekonomická fce
- Významný prvek v rozvoji ekonomického systému společnosti
• Členové rodiny vykonávají povolání, rodina je spotřebitelem
• Dělá rozhodnutí týkající se materiálních prostředků, investic a výdajů
• Přerozdělování v rámci rodiny má významný sociální charakter
o Rodina se chová jako autonomní systém s prvky solidarity
o Sociálně výchovná funkce
- Dítě se učí sociálnímu životu, osvojovat si základní návyky a způsoby chování běžné ve společnosti
- Socializace v rodině – ekonomická, sociální, kulturní, mravní, estetická, zdravotní, jiná
- Ústřední úkol – příprava dětí na vstup do praktického života
- Dítě nezůstává pasivním článkem, projevuje svou vůli, zájmy, přání, orientace
- Význam působení mladší generace na starší"

Poznámka

Práce byla použita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky ze Sociální pedagogiky na Univerzitě Hradce Králové. Je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21485
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse