Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rodiné právo - maturitní otázka 7/9

Rodiné právo - maturitní otázka 7/9

Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje prameny rodinného práva. Zabývá se manžesltvím (uzavření manželství, vztahy mezi manželi, zánik manželství, atd...), otázkou poříbuzenství a určování rodičovnsví, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinnou výchovou, osvojením, pěstounskou péči a v neposlední řadně také sociálně-právní ochranou dětí. Popisuje také zákon o matrikách. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Občanské soudní řízení - maturitní otázka 6/9, následující Obchodní právo - maturitní otázka 8/9.

Obsah

1.
Charakteristika rodinného práva
2.
Manželství, uzavření manželství
3.
Rodiče a děti
4.
Zákon o matrikách
5.
Náhradní rodinná výchova, osvojení, pěstounská péče
6.
Svěření do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
7.
Adopce
8.
Vyživovací povinnost v rodinném právu
9.
Sociálně-právní ochrana dětí

Úryvek

"3) Rodiče a děti
- Rodinnou jsou ve smyslu právním manželé a jejich děti. Ostatní spolu žijící osoby jsou příslušníci domácnosti, nikoliv členové rodiny.
- Příbuzenství - v přímé linii – mezi osobami přímo pocházejícími jeden z druhého
- blízkost příbuzenského vztahu se vyjadřuje stupni
- v jakém stupni jsou 2 osoby spřízněny, záleží na počtu porodů, k nimž muselo dojít, aby příbuzenský stav vznikl
I. stupeň – otec, syn
II. stupeň – děda, vnuk
- v pobočné linii – je mezi osobami, které mají společného předka
- nejbližší příbuzní v pobočné linii jsou sourozenci, zde začíná příbuzenství II. stupněm
- strýc s neteří jsou příbuzní ve III. stupni
- bratranci a sestřenice jsou příbuzní ve IV. stupni
- příbuzenské vazby jsou taky mezi nemateřským porodem
- mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela nejsou vztahy příbuzenské, ale vztahy ŠVAGROVSKÉ

- Vztahy mezi rodiči a dětmi:
- narozením dítěte vzniká jeho příbuzenský vztah k rodičům
- rozsah příbuzenských práv a povinností je stejný jestliže jde o dítě manželské nebo nemanželské
- matka je vždy jistá
- při pochybnostech se otcovství určuje na základě vyvratitelných domněnek:
1. narodí-li se dítě provdané ženě, považuje se za otce manžel matky, jestliže se dítě narodilo v době od vzniku manželství do 300 dne od jeho zániku. Otec i matka mohou rodičovství popřít.
2. není-li otcovství určeno podle 1. domněnky, považuje se za otce muž, určený souhlasným prohlášením obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem.
3. není-li otcovství určeno podle 1. a 2. domněnky, může o něm rozhodnout soud. Soud za otce určí na základě dokladu muže, který měl s matkou pohlavní styk v době, od které do narození neuplynulo méně než 180 dní a více jak 300 dní. Jestliže to nevylučují závažné okolnosti (sterilita muže).
- nedohodnou-li se rodiče na jménu nebo příjmení dítěte nebo jde-li o dítě neznámých rodičů, určí mu jméno a příjmení soud.
- rodičovská zodpovědnost je tvořena souhrnem práv a povinností při péči o nezletilé dítě, při jeho zastupování a při strávě jeho jmění.
- při některých právních úkonech může dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dětmi nebo mezi dětmi navzájem – pak zastupuje dítě kolizní opatrovník (hájí zájmy dítěte). Soud stanoví tímto opatrovníkem orgán sociálně právní na ochranu dítěte.
- manžel, který není otcem dítěte, ale žije ve společné domácnosti má povinnost vychovávat dítě.
- dítě, které žije s rodiči ve spol. domácnosti je povinno jim pomáhat a přispívat na úhradu potřeb rodiny, jestliže už má své příjmy."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse