Role podnikatele


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s rolí podnikatele. Nejdříve jednotlivé role popisuje, poté vyjmenovává shody mezi živnostníkem a podnikatelem. Charakterizuje delegování podnikatelských rolí. Důraz je kladen na jejich význam, i východy a nevýhody delegování. Zabývá se přechodem od malého ke střednímu podnikání.

Obsah

1.
Role podnikatele
2.
Shody mezi tzv. " živnostníkem" a "podnikatelem"
3.
Delegování podnikatelských rolí
3.1.
Hlavní bairéry delegování
3.2.
Výhody a nevýhody delegování pro podnik, podnikatele a zaměstnance
3.3.
Míra delegování u drobného, středního a velkého podnikání
3.4.
Bariéry delegování
3.5.
Činnosti pro delegování
3.6.
Způsob delegování
3.7.
Podpora
4.
Přechod od malého ke střednímu podnikání
4.1.
Výhody delegování

OBSAH:
1.
Role podnikatele
2.
Shody mezi tzv. " živnostníkem" a "podnikatelem"
3.
Delegování podnikatelských rolí, význam, výhody a nevýhody delegování
4.
Přechod od malého ke střednímu podnikání
5.
Výhody delegování.

Úryvek

"6.3.Delegování podnikatelských rolí, význam, výhody a nevýhody delegování

Delegování - přidělování činností a s tím spojené odpovědnosti a pravomoci pro jejich výkon. Všechny role jsou delegované, kromě role vlastníka. S nárůstem businessu a rozvojem podnikání vzniká potřeba delegování , kdy podnikatel není s to všechny role kvalitně vykonávat.

Hlavní bariéry delegování:
Strach z delegování, nárůst rizika neplněných úkolů, návyk nebo stereotyp pracovní činnosti, podceňování jiných lidí, přeceňování svých schopností a možností, chybný selfmanagement.

Výhody a nevýhody delegování pro podnik, podnikatele a zaměstnance:

Výhody:
• pro podnik – vyšší účinnost využití zdrojů a času, lepší pružnost, využití rezerv, vytvoření rezerv
• pro podnikatele – získá čas pro plnění strategických úkolů, vytvoří si časovou rezervu, získá nadhled, zvýší si kulturu života
• Pro zaměstnance – zvýší se zainteresovatelnost, růst kvalifikace, kvalitnější kultura podniku

Nevýhody

• získávání a najímání jiných lidí, potíže s určováním a přijímáním pravomoci a odpovědnosti, náročný management, obtížné získávání kvalitních managerů

Míra delegování u drobného, středního a velkého podnikání
- drobné podnikání (do 10 zaměstnanců) – malá míra
delegování
- střední podnikání (do 250 zaměstnanců) – značná míra
delegování
- velké podnikání (nad 250 zaměstnanců) – vysoká míra
delegování


Bariéry delegování:
• pocit nenahraditelnosti – nedůvěra v ostatní spolupracovníky, což však omezuje výkonnost vedoucího
• nechuť opustit něco co umíme
• obava z neoblíbenosti – delegování může být chápáno jako trest a využívání
• definování úkolu – podrobné vysvětlení může zabrat příliš mnoho času
• náklady – je nutné analyzovat proces delegování, zda se v konečném důsledku tato volba neprodraží
• přehnané delegování – obavy ze svěření příliš mnoha kompetencí
• nepochopení ze strany vyššího nadřízeného

Činnosti pro delegování:
• rutinní práce
• práce, které jiní dokáží udělat lépe a rychleji
• jednoduchá rozhodnutí, které se opakují a zabírají mnoho času
• práce, které rozvíjejí schopnosti podřízených
• činnosti, které změní stereotyp pracovníků
• činnosti, které umožní pracovníkovi vidět svou práci komplexněji, viditelnost výsledků zvyšuje motivaci

Způsob delegování:
1. Vysvětlení očekávání od pracovníka
2. Vysvětlení důvodu splnění úkolu
3. Popsání kvality výsledku
4. Akceptace reálnosti splnění úkolu pracovníkem
5. Poskytnutí veškerých potřebných informací
6. Poskytnutí potřebných pravomocí"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.k3.silesnet.cz/Materialy/STATNICE/Podnikani/05a-b.doc. Část práce je shodná s prací Podnikatel - dostupná na: http://www.seminarky.cz/-5911.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5912
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse