Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Romeo a Julie

Romeo a Julie


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce obsahuje soubor se základními informacemi o tom, co by student měl znát k maturitní zkoušce z ČJ z rozboru díla Romeo a Julie od Williama Shakespeara.

Obsah

1.
Forma
2.
Obsah
3.
Autor
4.
Inspirace daným literárním dílem

Úryvek

"2) ORGANIZACE JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ
- celý příběh je psán Shakespearovým oblíbeným jazykovým stylem – pětistopým jambickým
veršem (tzv. blankvers)
- dílo je psáno spisovným jazykem
- v díle je využita jak próza, tak i poezie
- autor používá metafory a figury, personifikace, archaismy a eufemismy
- v díle je použit vytříbený a vznešený styl, který je typický pro Shakespearova díla
- často se objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově zabarvené výrazy či inverze
- text je členěn do dialogů

OBSAH
3) TÉMATICKÁ VÝSTAVBA
- hlavním tématem tragédie Romeo a Julie je nešťastný osud dvou milenců, pocházejících ze
znepřátelených rodů
- hlavní motivy jsou láska, vdavky, válka dvou rodů a spor
- příběh se odehrává v italské Veroně, kde žily dva významné rody – Kapuleti a Montekové
- hlavní postavy:
- Romeo – hlavní hrdina příběhu, syn Montekův, je věkově výrazně starší než Julie,
přesto k Julii zahoří láskou, hodný a dobrý člověk, pro lásku udělá cokoliv
- Julie – hlavní hrdinka příběhu, dcera Kapuletova, je jí 14 let když poznává Romea, představuje typ mladé a naivní dívky, která propadne romantickým představám o lásce, bláznivě se do Romea zamiluje
- Montek a Kapulet – hlavy dvou znepřátelených rodů
- paní Monteková a paní Kapuletová – ženy panovníků a matky Romea, resp. Julie
- Juliina chůva – představuje symbol mateřské lásky k Julii
- Merkucio – přítel Romeův
- Benvolio – synovec Montekův a přítel Romeův
- Tybalt – synovec paní Kapuletové
- Bratr (otec) Vavřinec (Lorenzo) – františkán, výrazně středověká postava, staví se proti nesmyslnosti řádů a cítí s Romeem a Julií, je moudrý
- Bratr Jan – františkán
- Eskalus – vévoda veronský
- Paris – mladý šlechtic, příbuzný vévodův
- Stařec – z rodu Kapuletů
- Baltazar – sluha Romeův
- Samson a Řehoř – sluhové Kapuletovi
- Petr – sluha Juliiny chůvy
- Abraham – sluha Montekův
- Lékárník

4) VÝZNAM SDĚLENÍ
- Shakespeare v tomto díle ukazuje, že byl stále ještě ovlivněn názory středověké literatury,
kde byla láska k ženě prokazována formou kurtoazní – platonické lásky
- poukazuje na drsnou realitu světa, díky které se Romeo a Julie mění v reálně uvažující
osoby, které jsou do sebe vášnivě zamilovány
- význam díla spočívá také v tom, že láska dokáže překonat cokoliv

literární historie – SPOLEČENSKO - HISTORICKÉ POZADÍ
- divadelní hra Romeo a Julie měla premiéru v roce 1595
- při psaní příběhu vycházel Shakespeare z básně anglického básníka Artura Brookea a také
všeobecně známé látky o dvou milencích, která byla zpracována už ve starém Řecku
- Romeo a Julie je typickým renesančním dílem

Renesance (z francouzské renaissance = znovuzrození, obnovení) – umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století, vyznačoval se zesvětštěním, individualismem a návratem k antice; vznikl na konci 13. století v Itálii; renesanční hnutí chtělo obrodit člověka za pomoci obnovení kultury antických národů, staví se proti nadvládě teologie (učení o boží existenci)

- mezi ostatní renesanční literatury patří:

Italská
Dante Alighieri: Božská komedie – alegorický epos o 3 částech: Peklo, Očistec a ráj; je tvořen 100 zpěvy psanými v tercinách (= tříveršová sloka); kompozice díla spočívá v symbolice čísla 3 (3 části o 33 zpěvech s tříveršovými slokami)
Francesco Petrarca: Zpěvník – 366 sonetů věnovaných Lauře, její kráse, ctnosti, činům; verše odrážejí nevyslyšenou lásku, jsou zpovědi člověka, který se pokusil sloučit křesťanství s ideály humanismu
Giovanni Boccaccio: Dekameron – soubor 100 novel zasazených do dějového rámce (rámcová novela), je vrcholem jeho tvorby

Francouzská
Francois Villon: Odkaz (Malá závěť) – satirické rozloučení s přáteli
Velká Závěť (Velký testament) – básně o pomíjivosti a bídě lidského života,
o strachu ze smrti, lítosti nad ztraceným mládím, o světské nespravedlnosti

Španělská
Miguel De Cervantes Saavedra: Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – dvoudílný román, původně psán jako parodie na rytířské romány, podává obraz člověka a jeho věčné touhy po ideálu pravdy, svobody a spravedlnosti; dvojice hlavních „hrdinů“, don Quijote a jeho sluha Sancho Panza, představuje dvojí pohled na svět – rytířství čistého srdce a zdravý selský rozum
Lope De Vega: Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) – první kolektivní drama, ve kterém vesnický lid jako kolektiv na sebe bere vinu za smrt tyranského pána"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x545bb90d4415d.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
William_Shakespear.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse