Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Romové a rasismus

Romové a rasismus

Kategorie: Etnologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice romské minority. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy, dále se práce zabývá postavením Romů v České republice. Další část pojednává o odlišné mentalitě Romů od té naší, a o původech tohoto rozdílu. V závěru se pak zaobírá možnostmi začlenění romských obyvatel do naší společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení základních pojmů
2.1
Rasa
2.2
Etnikum
2.3
Národnostní menšina
2.4
Definice předsudku
2.5
Xenofobie
2.5.1
Rasismus
2.6
Rasová diskriminace
2.7
Rasové násilí
3.
Romové v ČR
3.1
Současný stav
4.
Odlišnost mentality Romů
4.1
Původ těchto odlišností
4.2
Historie Romů
4.3
Způsob života
4.4
Ovlivnění hinduismem
5.
Romové a novodobá historie
6.
Grafy zobrazující počet osob pravomocně odsouzených v ČR pro rasově motivované trestné činy
6.1
Skinheadi a Romové
7.
Možnosti rovnoprávného zařazení Romů do společnosti
8.
Romové – jejich snaha o začlenění
9.
Závěr

Úryvek

„Romové v ČR – současný stav

V současnosti dochází téměř jistě denně k rasové diskriminaci, ke xenofobním projevům či rasové intoleranci v mnoha oblastech našeho života – ať už na poli společenském, pracovním, ve školství, v oblasti služeb, atd. Společnost zatím rasovou diskriminaci správně nerozeznává, rasová diskriminace je zaměňována s jinými právy občanů – například svoboda zaměstnavatele o právu rozhodnout se, koho si vybere do své firmy, svoboda podnikatele v pohostinství, koho vpustí do své restaurace, svoboda provozovatele koupaliště rozhodnout, kdo může vstoupit na koupaliště, atd. Společnost se brání a odmítá členy jiné rasy, v našem případě Romů na základě špatných zkušeností s jednotlivci, popř. více jedinci a zevšeobecněním a aplikací špatné zkušenosti na všechny jedince této skupiny. V našem státě se postoj vůči Romům mírně změnil v roce 1996, zejména díky postoji médií k vylučování Romů z veřejných prostor na základě některých událostí – např. vyhláška města Kladna o zákazu vstupu Romů na koupaliště z počátku léta 1996 (platila ovšem pouze 3 dny, pod tlakem médií byla zrušena).
Naprosto nic se však neděje v případech diskriminace Romů z trhu práce, kdy například seznamy volných pracovních míst mívají protiromskou doložku, tj. označení, že Romy uvedených zaměstnavatel nepřijímá. Dle úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) je za výraz diskriminace zahrnováno: jakékoli rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním původu, které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání.

V oblasti školství je situace zatím ne zcela prozkoumaná, zcela jistě k diskriminaci romských dětí dochází, je však jiného charakteru. Není jim odepírán přístup ke vzdělání, ale vzhledem k přirozenému temperamentu romských dětí bývají často zařazováni do tříd se speciální výukou pro slabší žáky, popř. separováni do zvláštních a pomocných škol.

Odlišnost mentality Romů a původ těchto odlišností

Žijeme ve společnosti, která po staletí užívá výhod vlastního území, společného jazyka s jednotnou soustavou pojmů, všemi uznávaný systém hodnost, sdílenou kulturu.
Naším středoevropským prostorem mnohokrát zamíchaly války, hranice států a říší se vícekrát změnily, a tak se národy v tomto prostoru slily ve směsici různých národů. Málokdo z nás nemá v sobě ani kapku krve keltské, německé, maďarské, polské. Evropa jako celek přijala křesťanství a proto i mentalita středoevropských národů je i přes různost jazyků velice podobná.
Jinak je tomu ovšem s Romy – mají jiný jazyk, jinou soustavu pojmů, vlastní kulturu, jiné hodnoty, odlišný vzhled, jinou historii, jiné zdroje obživy, jim vlastní rodinné vztahy, jiný způsob života. A za sebou staletí pronásledování, vyvražďování, ponižování, segregace a diskriminace. Že jsou Romové jiní, je pochopitelné.“

Poznámka

Jedná se o zápočtovou práci do sociologie. Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text práce dosahuje cca 10 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3632
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse