Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Romové, kriminalita a její příčiny

Romové, kriminalita a její příčiny

Kategorie: Etnologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve zabývá stručnou historií Romů v České republice a vztahem Čechů k tomuto etniku. Poté přibližuje současnou situaci Romů, způsob jejich obživy a problémy romských žáků ve školách. Další kapitola se rozepisuje o romské kriminalitě, zamýšlí se nad jejími příčinami a nastiňuje možné změny, které by podle odborníků mohly vést ke zlepšení situace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Historie Romů
3.
Romové v Čechách
3.1.
Obživa a bydlení
3.2.
Romský jazyk a problémy romských žáků
4.
Kriminalita
4.1.
Odhady kriminality
4.2.
Příčiny kriminality Romů
4.3.
Možnosti změn
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"2.1 Obživa a bydlení
Romské osady a kočování jsou již minulostí, tradiční romská obydlí s početnou rodinou často nahradily panelové či jiné domy. Charakteristickým znakem dneška a ze strany veřejnosti silně negativně vnímaným jevem je zejména ze strany médií označované „vybydlování“ neboli postupná demolice bytů, ve kterých Romové bydlí. Křiklavým příkladem je nechvalně proslulé sídliště Chanov. Důvody pro toto chování? Jednak násilné a řízené sestěhovávání Romů do bytů, kde je jim nové prostředí zcela cizí, jednak ekonomická situace, kdy vybydlování a ničení či rozprodávání vybavení bytů může pramenit z nouze a potřeby opatřit pro své rodiny prostředky.
Co se způsobu obživy týče, Romové se potýkají s obrovskou nezaměstnaností a jsou často zcela závislí na sociálních dávkách. Příčin, proč Romové práci nemají, je opět celá řada. Jednak se často setkávají s diskriminací ze strany zaměstnavatelů, na druhou stranu je poměrně štědrý systém sociálních dávek k hledání práce vůbec nemotivuje, přičemž toto chování není charakteristické zdaleka jen pro romskou menšinu. Nečas uvádí právě špatně nastavený sociální systém jako jeden z faktorů, které se podepsaly na současné neblahé ekonomické situaci Romů vzhledem k tomu, že život na sociálních dávkách se pro ně stal legitimním způsobem obživy. Zejména početným rodinám se tak vyplatí pobírat dávky od státu místo přijetí často nedostatečně ohodnoceného zaměstnání.

2.2 Romský jazyk a problémy romských žáků
Jazykem Romů by určitě měla být romština, realita je ale odlišná. Romové často romsky nemluví, ale přejímají jazyk státu, ve kterém se usadili. Situace je ještě horší u mladších generací, které nemají ke svému původnímu jazyku prakticky žádný vztah, na druhou stranu nejsou u Romů v mnoha případech valné ani jejich znalosti češtiny. Romové tak jednak zapomínají vlastní jazyk, na druhou stranu neovládají ani jazyk český. Na to doplácí romské děti, které pak mají výrazné problémy například ve škole, kde jazykově nestíhají v porovnání s jejich spolužáky z majoritní části společnosti. Romské děti jsou díky problémům s jazykem častěji přeřazovány do speciálních škol, kde tvoří z celkového počtu žáků většinu. Vzdělanostní struktura Romů je v porovnání s majoritní společností na nízké úrovni a předurčuje je k neúspěchu na trhu práce, kde mají v naprosté většině šanci na získání postů, které nevyžadují žádnou nebo pouze minimální kvalifikaci. Romské děti jsou v porovnání s ostatními ve školách neznalostí jazyka znevýhodněny. Jazykové nedostatky si dříve či později vybírají daň, protože v důsledku rychlého školního tempa se jazyková bariéra u dětí prohlubuje. Romské dítě postupně ztrácí kontakt s učitelem, kterému kvůli jazykové nedostatečnosti nerozumí, resp. rozumí špatně, začíná zaostávat a rezignuje na školní práci. Opatřením, které má tento stav změnit, je zavedení tzv. nultých ročníků právě pro děti ze znevýhodněného prostředí. Tyto nulté ročníky mají děti postupně připravit na řádnou školní docházku. To, s jakým úspěchem se tato opatření setkají, ukáže až delší časový odstup. Nicméně přípravné třídy nejsou povinné a navštěvuje je jen zlomek romských dětí. Je na místě zdůraznit, že případný odklad školní docházky v tomto případě nic neřeší, ale situaci ještě zhoršuje. Jak uvádí Šotolová , dítě zůstává stále ve sejném domácím prostředí, které je pro přípravu na školní docházku velmi málo podnětné."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Sociologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21611
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse