Rostliny


Kategorie: Biologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Kombinace výpisků z knih a zápisků z hodin přináší přehledný výklad o rostlinách. První část je věnována anatomii a morfologii rostlin, tedy rostlinným pletivům a orgánům. Druhý oddíl se zabývá fyziologií rostlin v podobě vodního režimu, metabolismu, minerální výživy, růstu, ontogeneze, rozmnožování a pohybů. Nakonec je představen systém rostlin a charakterizovány jednotlivé skupiny od červených řas po krytosemenné rostliny.

Práce je doplněná množstvím obrázků a tabulek.

Obsah

1.
Anatomie a morfologie rostlin
1.1.
Rostlinná pletiva
1.1.1.
Dělení
1.1.2.
Systémy pletiv
1.1.2.1.
Krycí
1.1.2.1.1.
Pokožka
1.1.2.1.2.
Průduchy
1.1.2.1.3.
Vodní skuliny
1.1.2.1.4.
Chlupy
1.1.2.1.5.
Kořen, kořenové vlásky
1.1.2.1.6.
Korek
1.1.2.2.
Vodivá
1.1.2.2.1.
Cévní svazek
1.1.2.3.
Základní
1.1.2.3.1.
Asimilační pletivo
1.1.2.3.2.
Vyměšovací pletivo
1.1.2.3.3.
Zpevňovací pletivo
1.1.2.3.4.
Zásobní pletivo
1.1.2.3.5.
Vodní pletivo
1.2.
Rostlinné orgány
1.2.1.
Vegetativní orgány
1.2.1.1.
Kořen
1.2.1.1.1.
Funkce
1.2.1.1.2.
Kořenový systém
1.2.1.1.3.
Podélný řez kořene
1.2.1.1.4.
Příčný řez kořene
1.2.1.1.5.
Modifikace kořene
1.2.1.1.6.
Využití kořenů
1.2.1.2.
Stonek
1.2.1.2.1.
Funkce
1.2.1.2.2.
Příčný řez stonku
1.2.1.2.3.
Byliny a dřeviny
1.2.1.2.4.
Typy větvení stonků
1.2.1.2.5.
Modifikace stonku
1.2.1.2.6.
Využití stonků
1.2.1.3.
List
1.2.1.3.1.
Funkce
1.2.1.3.2.
Rozdělení listů
1.2.1.3.3.
Příčný řez listu
1.2.1.3.4.
Žilnatina
1.2.1.3.5.
Modifikace listů
1.2.1.3.6.
Využití listů
1.2.1.4.
Generativní orgány
1.2.1.4.1.
Květ
1.2.1.4.1.1.
Funkce
1.2.1.4.1.2.
Stavba
1.2.1.4.1.3.
Květní diagram
1.2.1.4.1.4.
Květní vzorec
1.2.1.4.1.5.
Typy květů
1.2.1.4.1.6.
Využití květů
1.2.1.4.2.
Květenství
1.2.1.4.2.1.
Hroznovitá květenství
1.2.1.4.2.2.
Vrcholičnatá květenství
1.2.1.4.3.
Plod
1.2.1.4.3.1.
Stavba
1.2.1.4.3.2.
Využití
1.2.1.4.3.3.
Šíření semen a plodů
1.2.1.4.3.4.
Dělení plodů
2.
Fyziologie rostlin
2.1.
Vodní režim
2.1.1.
Příjem vody
2.1.2.
Vedení vody
2.1.3.
Výdej vody
2.2.
Metabolismus
2.2.1.
Heterotrofní výživa rostlin
2.3.
Minerální výživa
2.4.
Růst
2.4.1.
Růstová fáze
2.4.2.
Faktory růstu
2.5.
Ontogeneze
2.5.1.
Vývojové fáze
2.5.2.
Životní cyklus
2.5.3.
Faktory ovlivňující vývoj rostlin
2.6.
Rozmnožování
2.7.
Pohyby a dráždivost
2.7.1.
Fyzikální pohyby
2.7.2.
Vitální pohyby
3.
Systém rostlin
3.1.
Nižší rostliny
3.1.1.
Stavba
3.1.2.
Rozmnožování
3.1.3.
Červené řasy
3.1.4.
Chromophyta
3.1.5.
Krásnoočka
3.1.6.
Zelené řasy
3.2.
Vyšší rostliny
3.2.1.
Mechorosty
3.2.1.1.
Charakteristika
3.2.1.2.
Stavba těla
3.2.1.3.
Rozmnožování
3.2.2.
Plavuně
3.2.2.1.
Charakteristika
3.2.2.2.
Stavba těla
3.2.2.3.
Stavba
3.2.3.
Přesličky
3.2.3.1.
Charakteristika
3.2.3.2.
Stavba těla
3.2.3.3.
Rozmnožování
3.2.4.
Kapradiny
3.2.4.1.
Charakteristika
3.2.4.2.
Stavba těla
3.2.4.3.
Rozmnožování
3.2.5.
Nahosemenné rostliny
3.2.5.1.
Charakteristika
3.2.5.2.
Rozmnožování
3.2.6.
Krytosemenné rostliny
3.2.6.1.
Charakteristika
3.2.6.2.
Stavba
3.2.6.3.
Rozmnožování
3.2.6.4.
Znaky
3.2.6.5.
Dvouděložné
3.2.6.6.
Jednoděložné

Úryvek

"1. Anatomie a morfologie rostlin
• stélka (= thalus) - nemá zvláštní specializované orgány nebo pletiva (řasy)
• tělo (= cornus) - skládá se z různých pletiv a orgánů (mechy, kapradí)

1.1. ROSTLINNÁ PLETIVA
• soubory buněk stejného tvaru i stavby

Podle způsobu vzniku
• Pravá - vznikla dělením buněk na buňky dceřiné, které zůstávají navzájem spojené
• Nepravá - vznikla druhotným seskupením původně volných buněk

Podle schopnosti dělení
• Dělivá (meristémy) - zachovaná dělivá schopnost
• Primární dělivá pletiva - růst do výšky
• Druhotná (sekundární) dělivá pletiva - růst do šířky, tloustnutí

• Trvalá - nezachovaná dělivá schopnost
• Parenchym + aerenchym
• Prozenchym
• Kolenchym (deskový, rohový)
• Sklerenchym
Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

Parenchym Prozenchym Kolenchym Sklerenchym
tenkostěnné buňky,
četné mezibuněčné prostory podélně protáhlé buňky se šikmými příčnými přehrádkami tenkostěnné buňky, které jsou nápadně ztlustlé v rozích buněčné stěny značně ztlustlé s kanálky, kterými pronikají jemná plazmatická vlákénka (plasmodesmy), umožňující spojení se sousedními buňkami

• Parenchym
Palisádový parenchym Mezenchym Aerenchym
v jednom směru protáhlé vzájemně rovnoběžné buňky buňky kulovitého tvaru s četnými mezibuněčnými prostory tenkostěnné buňky s obrovskými mezibuněčnými prostory, nepravidelné tvary

• Prozenchym
• Kolenchym
• Sklerenchym

Systémy pletiv

Krycí
• pokrývají povrch rostlinných orgánů
• chrání rostlinu proti nepříznivým vlivům z vnějšího prostředí
• zprostředkovávají výměnu látek mezi rostlinou a vnějším prostředím

Pokožka (epidermis)
• většinou jedna vrstva buněk
• buňky k sobě těsně přiléhají
• vnější stěna kryta kutikulou

Průduchy (stomata)
• regulují výměnu plynů a vypařování vody
• dvě svěracími buňkami, mezi nimiž je skulina zajišťující styk s prostředí
• turgor ovlivňuje velikost štěrbiny"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje množství obrázků a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26715
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse