Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor účetní závěrky společnosti GARLAND distributor, s. r. o.

Rozbor účetní závěrky společnosti GARLAND distributor, s. r. o.

Kategorie: Finanční analýzy, Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce provádí rozbor účetní závěrky společnosti GARLAND distributor, s. r. o., za období 2008/2009. Po představení společnosti a kritérií jejího výběru následuje samotná analýza, která se zabývá povinnými výkazy účetní závěrky, a to rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou. Předmětem zájmu jsou rovněž peněžní toky. Na základě studia výkazů je provedeno zhodnocení hospodaření společnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Společnost GARLAND distributor, s. r. o.
2.1.
Výběr společnosti
2.2.
Představení společnost
3.
Rozbor účetní závěrky
3.1.
Analýza rozvahy
3.1.1.
Aktiva
3.1.2.
Pasiva
3.2.
Analýza výkazu zisku a ztráty
3.3.
Analýza přílohy
3.3.1.
Forma vypracování přílohy
3.3.2.
Obsah zpracování přílohy
3.3.3.
Doporučení
3.4.
Analýza Cash Flow
4.
Zhodnocení hospodaření společnosti
4.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
4.1.1.
Pozemky
4.1.2.
Stavby
4.1.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4.2.
Zásoby
4.3.
Rezervy a opravné položky
4.4.
Vlastní kapitál
4.5.
Pohledávky a závazky vůči státu
4.6.
Finanční analýza
4.6.1.
Ukazatele rentability
4.6.2.
Ukazatele likvidity
5.
Závěr
5.1.
Shrnutí práce a přínos pro skupinu
5.2.
Zapojení členů skupiny
6.
Přílohy (text, kopie dokumentů)

Úryvek

"3. ROZBOR ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
3.1 ANALÝZA ROZVAHY
Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku. Na rozdíl od jiných účetní výkazů rozvaha zobrazuje hodnoty platné k určitému okamžiku tzv. stavové veličiny.
Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici. Obsah, rozsah a formu rozvahy určují účetní standardy, podle kterých se výkaz sestavuje.

3.1.1 AKTIVA
HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ ROZBOR
Při použití této analýzy absolutních ukazatelů poměřujeme, jak se v absolutní i relativní výši změnila určitá položka účetního výkazu. Protože porovnáváme údaje v jednotlivých řádcích, jedná se o analýzu horizontální.
Celková suma aktiv se oproti předchozímu účetnímu období v roce 2009 relativně zvýšila o 20% (z 110 755 tis. Kč na 131 694 tis. Kč). I navzdory menšímu a jedinému propadu v roce 2008 můžeme prohlásit, že bilanční suma má rostoucí charakter. Propad o 6% v účetním období 2008 byl zapříčiněn krizí.
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Dlouhodobý majetek představuje na celkové bilanční sumě podíl necelých 41% a celkově se zvýšil o přibližně 21 500 tis. Kč. Nárůst je vidět hlavně mezi položkami dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DHM), který tvoří většinu, celých 99,17%, na dlouhodobých aktivech. U staveb a samostatných movitých věcí a souborech movitých věcí, které spolu tvoří nadpoloviční většinu z DHM (51%), je vidět klesající tendence, což je způsobeno rostoucí hodnotou oprávek. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí zaznamenaly přírůstky a úbytky v průběhu účetního období. Společnost Garland distributor, s.r.o. vlastní také pozemek v hodnotě 3 159 tis. Kč a jehož hodnota se od minulého účetního období snížila o 6 000 Kč. Rostoucí charakter mezi položkami DHM má nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, který vzrostl z 585 tis. Kč na 22 535 tis. Kč (firma pořizuje dlouhodobý hmotný majetek ve výši 21 950 tis. Kč)"

Poznámka

Součástí práce jsou přílohy o rozsahu 28 stran. Práce obsahuje tabulky, kopie dokumentů a grafy, rozsah čistého textu činí cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24052
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse