Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozbor výkonosti firmy - přednášky ZČU

Rozbor výkonosti firmy - přednášky ZČU

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepracované přednášky z Rozboru výkonosti firmy, kdy jsou charakterizovány jednotlivé modely a vysvětleny základní pojmy.

Obsah

1.
Výkonnost firmy a způsoby jejího hodnocení
1.1
Výkonnost firmy
1.2
Ekonomické hodnocení výsledků
1.3
Komplexní metody měření výkonnosti
2.
Finanční výkonnost měřená ukazateli Value Based Managment
2.1
Úvod do finančního měření výkonnosti
2.2
Finanční výkonnost z hlediska tvorby hodnoty
2.3
Ukazatel EVA (Economic Value Added)
2.4
Hodnotové měřítko CFROI
3.
Balanced Scorecard – základní koncepce
3.1
Balanced Scorecard tvoří cíle a jejich měřítko na zákl. existujícího strategického záměru.
3.2
Strategie rozvoje podniku a měřítka BSC
4.
Druhá etapa použití BSC – Měření a řízení výkonnosti strategické mapy
4.
1 Model strategické mapy
4.2
Použití strategické mapy
4.3
Zařazení strategické mapy do strategického plánu
4.4
Strategie používané pro cíle jednotlivých perspektiv
5.
Interní procesy s využitím nehmotných zdrojů – tvoří hodnotu firmy
5.1
Procesní řízení
5.2
Interní procesy
6.
Implementace BSC do plánu rozvoje firmy
6.1
Vytvoření organizačních předpokladů ve firmě
6.2
Vyjasnění strategie
6.3
Tvorba BSC
6.4
BSC v systému řízení podniku
7.
Řízení výkonnosti ve veřejném sektoru
7.1
Možnosti použití principů moderního managementu ve státní správě
7.2
BSC v řízení projektů ve veřejném sektoru
7.3
Měření výkonnosti, controlling ve veřejné správě

Úryvek

"1. VÝKONNOST FIRMY A ZPŮSOBY JEJÍHO HODNOCENÍ

1.1 Výkonnost firmy
Současné podnikatelské aktivity v podmínkách
- globalizace trhu
- nestabilním podnikatelském prostředí
Situace nás nutí k hledání nových strategických rozvojových záměrů:
- restrukturalizace
- revitalizace
- strategické aliance
- reengineeringové programy
Management podniku pod tlakem majitelů řeší jak nastavit kriteria úspěšnosti tak, aby bylo možné dosáhnout požadovaných cílových výsledků – přínosů pro majitele – zvýšení tržní hodnoty firmy.
Je zřejmé, že to budou parametry výkonnosti (dříve známe vyhodnocování hospodářských výsledků).
Měření výkonnosti – schopnosti firmy optimálně zhodnotit vložené prostředky.
Již v této definici lze vidět určitý problém – co jsou to vožené prostředky – investice.
Tušíme, že vedle finančních zdrojů máme k dispozici i další – lidské, informační, které musíme do hry o optimální výkonnost také zapojit.
Úkol pro management v současném strategickém řízení firmy je použít parametry výkonnosti také pro řízení rozvojového projektu.

Subjekty, které požadují hodnocení výkonnosti:
- management podniku (kontrola plnění plánovaných veličin)
- vlastníci podniku (výsledky, které ukazují na jejich výnosy)
- banky (údaje k poskytování financování podniku)
- finanční úřad (výsledky auditu k daňovým povinnostem podniku
- investiční společnosti (zájem o finanční a kapitálové operace v souvislosti s podnikem)
- regionální správní orgány (přínos podniku pro region)

Přístupy k hodnocení podniku:
-výsledky se srovnávají:
- standardy (obecné normy, specifické požadavky jednotlivých projektů, plány)
- časové srovnání
- konkurenční hodnocení (benchmarking)

1.2 Ekonomické hodnocení výsledků

Finanční výkonnost, finanční management (podle hodnocení v čase):
- výsledky vyplývající z rozhodnutí v minulosti (hospodářské výsledky, hodnocení plánu)
- analýza finanční výkonnosti nově postaveného plánu (dopředná analýza)

1.2.1 Finanční výkonnost z pohledu managementu
- vliv portfolia produktů na segmentech trhu na hosp.výsledky
- provozní výsledky a jejich vliv na výkonnost
- investiční a inovační politika
Management se zajímá o výsledky, které může sám ovlivnit.

Tradiční přístupy k měření výkonnosti:
Finanční analýza: stavových veličin
rozdílových ukazatelů
poměrových ukazatelů
ukazatelů kapitálového trhu
Nejpoužívanější ukazatelé finanční výkonnosti (tradiční):
- ukazatelé rentability – porovnávají výsledný HV s vloženými prostředky

Finanční výkonnost z hlediska tvorby hodnoty
Hodnotové řízení – Value Based Management (VBM)
-hodnotová měřítka – vycházejí z účetních informací, ale ty procházejí doporučenými úpravami
-odděluje se: - provozní výkonnost
- finanční rozhodnutí (financování projektu)
Porovnává se provozní výkonnost s cenou (náklady kapitálu)
-cena (nákladovost kapitálu) – počítá se s náklady CK i VK
-hodnotová měřítka:
- ekonomická přidaná hodnota (EVA, MVA)
- hodnotové měřítko CFROI

1.2.2 Finanční výkonnost z pohledu akcionářů
Akcionáři počítají se dvěma výnosovými toky:
a) kapitálový výnos (rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní – současnou cenou akcií podniku)
b) dividendový výnos (suma obdržených dividend za sledované období)
Používané ukazatele:
-MVA – hodnota přidaná trhem
MVA = tržní cena podniku – účetní cena invest.kapitálu
protože platí: tržní cena CK = účetní cena CK
MVA = tržní cena akcií – investovaná účetní cena akcií
-TSR – Total Shareholder Return
TSR = kapitálový výnos + dividendový výnos"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8772
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse