Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozdíl mezi procesní úpravou výpovědi obviněného a svědka v trestním řízení

Rozdíl mezi procesní úpravou výpovědi obviněného a svědka v trestním řízení

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Tato práce se věnuje rozdílům mezi procesní úpravou výpovědi obviněného a svědka v trestním řízení. Charakterizuje právní úpravu. Popisuje postup výpovědi obviněného, i svědka. Zmiňuje některé rozdíly mezi výpověďmi obou zúčastněných. Uvádí některé praktické příklady.

Obsah

Úvod
1
Cíl práce
2
Právní úprava
3
Výpověď obviněného
3.1
Obviněný
3.2
Výpověď obviněného
3.3
Procesní postup provádění výslechu obviněného
3.3.1
Úvodní část
3.3.2
Monolog
3.3.3
Dialog
3.3.4
Závěrečná část
3.3.5
Výslech obviněného v hlavním líčení
4
Výpověď svědka
4.1
Svědek
4.2
Práva a povinnosti svědka
4.2.1
Základní práva svědka
4.2.2
Základní povinnosti svědka
4.3
Procesní postup provádění důkazů svědkem
4.3.1
Úvodní část
4.3.2
Monolog
4.3.3
Dialog
4.3.4
Závěrečná část
4.3.5
Výslech svědka v hlavním líčení
4.3.6
Výslech osoby mladší než patnáct let
4.4
Hodnocení svědecké výpovědi
4.5
Ochrana svědka
5
Některé rozdíly mezi úpravou výpovědí svědka a obviněného v trestním řízení
6
Praktické příklady
6.1
Příklad 1
6.2
Příklad 2
6.3
Příklad 3
Závěr

Úryvek

"5 NĚKTERÉ ROZDÍLY MEZI ÚPRAVOU VÝPOVĚDI SVĚDKA A OBVINĚNÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

V této části písemné práce se pokusím vystihnout hlavní rozdíly mezi úpravou výpovědi svědka a obviněného v trestním řízení.

Výpověď obviněného je v jeho vlastním zájmu x svědek na výpovědi zpravidla osobní zájem nemá
Jak jsem již zmínil v teoretické části písemné práce, enormní zájem na výpovědi má obviněný, protože tato výpověď slouží jako jeho obhajoba a případný důkaz o jeho nevině. Naopak svědkovi, nejde - li o poškozeného obvykle výpověď komplikuje život, a to jak po stránce časové, tak často i bezpečnostní.

Obviněný není povinen vypovídat x svědek je povinen svědčit
Jak stanovuje ustanovení § 92 odst. 1, obviněný nesmí být žádným způsobem donucován k výpovědi nebo k doznání, naopak ustanovení § 97 ukládá svědkovi obecnou povinnost svědčit (výjimka § 99 TŘ, § 100 TŘ). Dle mého názoru jsou tato dvě ustanovení logická - obviněný vinný z trestného činu riskuje v případě doznání potrestání, což je v rozporu s jeho zájmy a proto být nucen k výpovědi neměl, svědek jako jeden z hlavních důkazních prostředků naopak může značně napomoci eliminovat společensky nebezpečnou osobu a zajistit tak ve společnosti klidné soužití..

Křivá výpověď obviněného není trestným činem x křivá výpověď svědka je trestným činem
Dle ustanovení § 175 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona (TZ), ve znění pozdějších právních předpisů je (na rozdíl od křivé výpovědi obviněného) křivá výpověď svědka trestným činem s možným následem potrestání ve formě trestu odnětí svobody na 6 až 36 měsíců nebo peněžitým trestem. Byla - li by touto výpovědí způsobena značná škoda nebo jiný zvlášť závažný následek, hrozí svědkovi trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

Ohrožený svědek má právo na poskytnutí informací o pobytu obviněného nebo odsouzeného x obviněný právo na poskytnutí informací o pobytu svědka nemá
Dle ustanovení § 44a TŘ má ohrožený svědek právo na poskytnutí informací o pobytu obviněného nebo odsouzeného, což umožňuje zajistit ochranu ohroženého svědka a je jedním ze široké škály opatření sloužících k zabránění spáchání msty na tomto svědkovi.
Naopak obviněný toto právo logicky nemá, protože by mohl svědka uplatit, zastrašit, či dokonce fyzicky zlikvidovat.

Svědek má právo na svědečné x obviněný nemá právo na svědečné
U obviněného se předpokládá, že je výpověď v jeho vlastním zájmu, proto u něj žádný nárok na svědečné nevzniká. Naopak svědkovi jeho svědectví povětšinou komplikuje jeho běžný život a protože svým svědectvím pomáhá zajišťovat veřejný pořádek a potlačovat kriminalitu, je mu dle § 104 TŘ přiznáno za předpokladu splněných urč. podmínek (uplatnění do tří dnů od výslechu) svědečné, sloužící jako náhrada nutných výdajů a prokázaného ušlého výdělku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16432
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse