Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a rizika

Rozhodovací procesy v podmínkách nejistoty a rizika

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení pojmu rozhodování a jeho význam. Dvě stránky rozhodování a teorie rozhodování - meritorní stránka, formálnělogická stránka, normativní teorie, deskriptivní teorie. Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy - reálné problémy, potenciální problémy. Etapy rozhodovacího procesu - identifikace rozhodovacího problému, analýza a formulace problému, tvorba variant rozhodování, stanovení kritérií hodnocení, určení důsledků variant, hodnocení a výběr varianty určené k realizaci, realizace zvolené varianty, kontrola výsledků. Typy rozhodovacích problémů - dobře strukturované problémy, špatně strukturované problémy, rozhodovací procesy za jistoty, rozhodování za rizika, rozhodování za nejistoty, rozhodování za neurčitosti. Postoj rozhodovatele k riziku - rozhodovatel s averzí k riziku, rozhodovatel se sklonem k riziku, rozhodovatel s neutrálním postojem k riziku. Modely rozhodování - racionálně – ekonomický model, administrativní model. Metody rozhodování - co ovlivňuje kvalitní rozhodování, členění rozhodování (subjektivní, objektivní, empiricko-intuitivní, exaktní, programové, neprogramové, individuální, kolektivní, operativně-taktické, koncepčně-strategické).

Obsah

1.
Vymezení pojmu rozhodování a jeho význam
2.
Dvě stránky rozhodování a teorie rozhodování
3.
Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy
4.
Etapy rozhodovacího procesu
5.
Typy rozhodovacích problémů
6.
Postoj rozhodovatele k riziku
7.
Modely rozhodování
8.
Metody rozhodování

Úryvek

"ROZHODOVÁNÍ
= proces výběru mezi alespoň dvěma možnými variantami jednání
- je jádrem řízení (mnohdy se chápe rozhodování = řízení)
- uplatňuje se při jakýchkoli manažerských činnostech
- manažerské rozhodování = kombinace vědy a umění
- význam rozhodování: kvalita a výsledky rozhodovacích procesů významně ovlivňují efektivnost fungování a budoucí prosperitu organizace
- nekvalitní rozhodování může být jednou z významných příčin podnikatelského neúspěchu
- význam rozhodování se odvíjí od rozsahu finančních prostředků, o kterých se rozhoduje

2 stránky rozhodování a teorie rozhodování

Rozhodování má 2 stránky:

a) meritorní stránka (věcná, obsahová)
- odráží obsahové odlišnosti jednotlivých rozhodovacích procesů (např. rozhodování je odlišné, když rozhodujeme o výrobním programu nebo o kapitálových investicích)

b) formálnělogická (procedurální)
- odráží společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů (především postup jejich řešení – uplatněné metody a nástroje)

Teorie rozhodování
- zabývá se studiem rozhodovacích procesů

a) normativní teorie rozhodování
- poskytuje návody k řešení rozhodovacích problémů

b) deskriptivní teorie rozhodování
- zaměřuje se na popis, analýzu a hodnocení již proběhlých rozhodovacích procesů

Rozhodovací procesy a rozhodovací problémy

Rozhodovací problém
= problém s více než jednou variantou řešení
problém = existence odchylky mezi žádoucím a skutečným stavem (je horší než žádoucí)

Rozhodovací proces
= proces řešení rozhodovacího problému

Problémy mohou být:

a) reálné problémy
- již existují

b) potenciální problémy
- mohou vzniknout v budoucnu
- závisí na vývoji určitých faktorů podnikatelského okolí, které firmu buď ohrožují (možný vzrůst cen surovin, energií, vstup konkurence na trh) nebo přináší firmě příležitosti (vzrůst poptávky, ústup konkurence z trhu, objevení nového výrobku)
- důležité je včas si uvědomit hrozby, resp. Příležitosti a včas na ně reagovat (= prevence pozdějších problémů)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5345
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse