Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozhodování managera - přednášky

Rozhodování managera - přednášky

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se formou stručných poznámek a schémat zabývá rozhodováním managera, jeho způsoby, systémy, fungováním a metodikou.

Obsah

1.
Rozhodování
2.
Příčiny odstupu teorie a praxe rozhodování
3.
Rozhodování v řízení
4.
Předmět a základní pojmy rozhodovacího procesu
5.
Rozhodovací proces
6.
Etapy řešení problému
7.
Základní pojmy rozhodovacího procesu
8.
Faktory rozhodování
9.
Druhy rozhodovacích procesu
10.
Ekonomické teorie
11.
Teorie kardinálního užitku
12.
Teorie ordinálního měření užitku
13.
Axiomatické teorie za jistoty, rizika, nejistoty
14.
Teorie dobře strukturovatelných problémů
15.
Psychologické a sociologické teorie rozhodování
16.
Teorie rozhodování v rámci obecné teorie řízení
17.
Vývoj teorií rozhodování
18.
Celkový proces rozhodování (širší pojetí rozhodovacího procesu)
19.
Možnosti zvýšení úrovně rozhodovacího procesu
20.
Typologie rozhodovacího procesu
21.
Modelování rozhodovacího procesu
22.
Základní přístupy k modelování
23.
Typy modelu
24.
Metody rozhodování
25.
Problémy s využíváním metod
26.
Cesty řešení
27.
Identifikační kritéria
28.
Systémové použití kritérií
29.
Problémy řešení
30.
Identifikace
31.
Komputace
32.
Interpretace
33.
Pojetí efektivnosti srp
34.
Úloha času v systému rozhodovacího procesu
35.
Systémový přístup k zajištění efektivnosti srp
36.
Typologie metod rozhodování
37.
Metody odborných posouzení
38.
Kardinální stupnice
39.
Postupné slučování hodnocení variant podle nesrovnatelných kritérií
40.
Nominální stupnice
41.
Ordinální stupnice
42.
Vážené hodnocení
43.
Formálně-logické metody rozhodovací tabulky
44.
Rozhodovací analýza
45.
Matice absolutní užitností
46.
Matice prostých užitností
47.
Matice ohrožení variant)
48.
Informace
49.
Analytické
50.
Námětové
51.
Charakteristiky variant
52.
Kritéria
53.
Matice absolutních užitností
54.
Matice prostých úžitečností
55.
Párové porovnávání
56.
Matice vážených užitečností
57.
Riziko
58.
Matice ohrožení variant
59.
Rozhodovací stromy
60.
Metody a modifikace větveného rozhodování
61.
Typy základní
62.
Deterministický rozhodvací strom
63.
Stochastický rozhodovací strom
64.
Užitnost hrany = vlastní užitnost hrany + očekávaná užitnost uzlu, do kterého vstupuje
65.
Vybrané metody pro podporu rozhodování managera
66.
Deterministická síť
67.
Nejpoužívanější metody
68.
Systematické
69.
Principy
70.
Metodické prvky hodnotové analýzy
71.
Ha (hi) v managementu
72.
Deterministická rozhodovací síť (příklad)

Úryvek

"Rozhodování = atribut řízení
Rozhodování chápeme jakou součást řízení, protože v managementu jsme neustále před volbami. Řízení je pak širší pojem. Úroveň aktivit podniku je dán úrovní managementu. Jednou z cest jak zkvalitni řízení je zkvalitnit rozhodování.

Vzrůst úrovně řízení = vzrůst úrovně rozhodování v řízení

Příčiny odstupu teorie a praxe rozhodování

Teorie Praxe
1. VV pracovníci bez znalosti praxe Manager bez znalosti teorie
různé vv oblasti neumí zadat problém, nesrozumitelné pro praxi

Často se řeší problémy odděleně bez
Vazby na to, co uživatel potřebuje

2. Cílem je mechanismus voleb Cílem je realizace voleb

3.Teoretické riziko(nelze uvažovat Praktické riziko
konkrétní podmínky)

4. Podstata vědeckého řízení PODSTATA
- ANALÝZA - EMPIRIE
nástroj nástroj
- MODELOVÁNÍ - INTUICE

NECÍTÍ CELÝ KOMPLEX PRAKTIK ROZHODUJE LÉPE
FAKTORU R NEŽ ČISTÝ TEORETIK

Vzrůst úrovně řízení nelze bez Omezení možnosti praxe, intuice
Vv poznatků

...Ekonomické teorie

Obecně se všechny ekonomické teorie zabývaly určením výhodnosti jednotlivých variant.

1) Teorie kardinálního užitku
Předpoklad = u každé varianty jsme schopni vyjádřit užitek, profit, ztrátu v takových hodnotách, které jsou měřitelné a pak subjekt rozhodování volí extrém (minimum, maximum)
- konec 18. století J.Bentham, Y.S.Mill
- užitek vyjádřený v absolutních hodnotách
- subjekt R volí extrém
- nepoužitelné v praxi při SRP (složité rozhodovací procesy)

2) Teorie mezního užitku
- založena na kardinálním užitku + marginální analýze (mezní užitek)

3) Teorie ordinálního měření užitku
- začátek 20. století – G. Slucki, R.Hicks, V. Paret
- založeno na schopnosti preferencí (pořadí) variant
- používáno dodnes

4) Axiomatické teorie za jistoty, rizika, nejistoty
- pravděpodobnostní charakter
- založeno na schopnosti preference dle očekávaných užitností

Teorie dobře strukturovatelných problémů

- 2 světová válka - formalizované vědní disciplíny (OV, matem, statistika…)
- základem matematické modelování
- vypracovává formalizované přístupy řešení
- silné zjednodušení reality
- technické systémy"

Poznámka

Přednášky obsahují schémata a matice. Jsou bohužel značně nepřehledné a neuspořádané.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7572
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse