Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Rozhodování ve veřejném sektoru

Rozhodování ve veřejném sektoru

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledný učební materiál zpracovává problematiku rozhodování ve veřejném sektoru. V úvodu charakterizuje veřejný sektor, jeho funkce a důvody existence a následně se na většině prostoru zabývá různými aspekty rozhodování v jeho oblasti včetně aplikace teorie veřejných výdajů, potřeb, veřejné volby, dotací či externalit při tomto rozhodování.

Obsah

1.
Pojetí veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Veřejné služby a jejich standardizace
2.
Podstata rozhodování a řízení ve veřejném sektoru. Manažerské metody a rozhodovací postupy
3.
Aplikace teorie veřejných výdajů jako nástroje rozhodování. Uplatnění vybraných metod input-output
4.
Velikost veřejného sektoru. Spolupráce veřejného a soukromého sektoru
5.
Aplikace teorie potřeb při rozhodování ve veřejném sektoru
6.
Aplikace teorie veřejné volby při rozhodování ve veřejném sektoru, veřejná politika
7.
Aplikace obecné teorie rozhodování ve veřejném sektoru. Rovnost, spravedlnost, efektivnost
8
Individuální a společenské optimum
9.
Role a funkce veřejné správy. Rozhodování za rizika a nejistoty
10.
Makroekonomické aspekty veřejného sektoru
11.
Aplikace teorie dotací při rozhodování ve veřejném sektoru (typologie a efektivnost dotací)
12.
Aplikace teorie externalit při rozhodování ve veřejném sektoru (příčiny vzniku, regulace negativních, resp. pozitivních externalit)

Úryvek

"1. Pojetí veřejného sektoru a příčiny jeho existence. Veřejné služby a jejich standardizace
Trh selhává, a proto potřebujeme veřejný sektor. Veřejný sektor je část národního hospodářství, která v podstatě je definována buď jako:
1) ve světě - vše co je ve vlastnictví státu (doky, železnice)
2) rozšíření v ČR veřejný sektor je vše to je ve veřejném vlastnictví (obcím – byty, domy, silnice, radnici, pole. V roce 2002 jak vznikly samosprávné kraje – stát daroval silnice 2. a 3. třídy, nemocnice.
a) z hlediska vlastnictví - veřejný sektor je vše, co je ve vlastnictví státu, obcí a krajů,
b) z hlediska rozhodování - jak rozhodují o mnoha věcech.
3) o financích - vše co je financováno z veřejných financí (finance jsou veřejné, ale mohou je využívat i soukromníci - při založení soukromé školy, můžeme žádat u ministerstva školství 2/3 dotací na žáka, ale musím to dát do školství. Veřejný sektor je vše, co je financováno z více než 50%. Toto funguje i u soukromého zdravotnictví - financován z veřejných financí)

Veřejný sektor
- zajišťuje financování, koordinaci (produkci) veřejných statků a služeb na centrální i lokální úrovni
- trendy působící na velikost veřejného sektoru jsou ekonomický růst, tvorba kapitálu, technologický vývoj, veřejné instituce a uspořádání státu, demografický vývoj, daňový systém, transfery obyvatelstva, alokační a stabilizační funkce

Ekonomická teorie proto obvykle vychází z těchto předpokladů:
• Moderní společnost a její ekonomika je smíšeným systémem, ve kterém působí vzájemně a současně síly soukromého a veřejného sektoru.
• Systém není ani veřejný ani soukromý, nýbrž směsí obou sektorů.

Trh je prioritní v tržní ekonomice. Velikost veřejného sektoru podle modelu sociálního státu.
- Liberální státy mají malý veřejný sektor – Švédsko, Dánsko měli veřejný sektor okolo 70% HDP.
- V ČR je veřejný sektor okolo 47% HDP.
- Evropské státy mají veřejný sektor okolo 50% HDP.

Některým státům nevadí, že existují tržní selhání. Některé státy poskytují svým občanům téměř vše - školství, zdravotnictví. ČR prochází obdobím kapitalismu, monetarismu, keynesianismu.

Moderní tržní ekonomika je smíšená a člení se na soukromý sektor a veřejný sektor. Jejich zásadní odlišnost spočívá v tom, že určující formou pohybu soukromé ekonomiky je soukromý efekt, formovaný tržními silami na základě soukromého rozhodování, narozdíl od veřejné ekonomiky, kde určující formou pohybu je veřejný ekonomický a sociální efekt, realizovaný pomocí příslušných veřejně - hospodářských a legislativních nástrojů sociálně ekonomické politiky státu."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata o rozsahu cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26175
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse