Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozpočtová soustava - přednáška 2/10

Rozpočtová soustava - přednáška 2/10


Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška se věnuje rozpočtové soustavě ČR. Nejprve popisuje její strukturu a vztahy mezi jednotlivými složkami rozpočtové soustavy. Poté charakterizuje rozpočtovou skladbu obce, územní rozpočet a jejich pravidla a vlastnosti. Poslední část se pak věnuje struktuře rozpočtu obce, kraje a veřejnému rozpočtu, včetně jejich struktury. Předchozí přednášku naleznete zde Funkce a činnost veřejné správy - přednáška 1/10 a následující Nenávratné příjmy z územních rozpočtů - přednáška 3/10.

Obsah

1.
Rozpočtová soustava ČR
1.1
Soustava veřejných rozpočtů
1.2
Mimorozpočtové fondy
1.3
Složky rozpočtové soustavy
2.
Vztahy v soustavě veřejných rozpočtů
3.
Jednotnost rozpočtové soustavy
4.
Rozpočtová skladba
4.1
Rozpočtová skladba v případě obce
4.2
Tvorba rozpočtové skladby
4.3
Rozpočtová pravidla
5.
Územní rozpočet
5.1
Rozpočtový výhled
5.2
Rozpočet
5.3
Rozpočtový proces
5.4
Audit
6.
Struktura rozpočtu obce a její vazby
6.1
Příjmy rozpočtu obce
6.2
Výdaje
6.3
Běžný rozpočet
6.4
Kapitálový rozpočet
6.5
Druhové dělení příjmů
6.6
Druhové dělení výdajů
7.
Veřejný rozpočet
8.
Rozpočet kraje

Úryvek

"Rozpočtová skladba v případě obce
- rozpočtová skladba upravuje způsob třídění všech peněžních operací rozpočtů a fondů obce (včetně operací organizačních složek)
- nevztahuje se na operace, které souvisí s podnikatelskou činností obce
- nevztahuje se na příspěvkové organizace
- nevztahuje se na účty sdružených prostředků, které nemají charakter veřejných prostředků
- význam rozpočtové skladby pro obec:
- umožňuje analyzovat peněžní operace v rámci běžného a kapitálového rozpočtu
- porovnávat jednotlivé rozpočty

- peněžní operace:
- inkaso = příjem peněžních prostředků na účet
- platby z bankovního účtu = výdaje
- mimopeněžní operace fondu kulturních a sociálních potřeb
- peněžní operace účtů hospodářské činnosti
- peněžní operace účtů cizích prostředků
- obec zřizuje různé účty - libovolně dle potřeb: běžný, vkladový, výdajový, účet sdružených prostředků

Tvorba rozpočtové skladby
- tvorbou rozpočtové sklady se rozumí přiřazení určitého kódu ke každé položce rozpočtu
o všechny položky je nutné označit pro přehlednost a možnost kontroly
- při použití všech druhů třídění: 12-ti místný číselný kód
- obce: většinou 9 - ti místný kód (nepoužívají kapitolní třídění)

Rozpočtová pravidla - zákon o rozpočtových pravidlech vymezuje:
- příjmy a výdaje státního rozpočtu
- státní finanční aktiva a pasiva
- finanční kontrolu
- podmínky zřizování státních fondů
- způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu,
- hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu

Územní rozpočet
- je základem finančního hospodaření obcí
- územní celky mají povinnost sestavovat rozpočet na 1 kalendářní rok (rozpočtový rok se kryje s kalendářním)
- dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem

Rozpočtový výhled
- = pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství územního celku
- napomáhá při rozhodování o akcích, které přesahují 1 rozpočtový rok
- usnadňuje sestavení ročního rozpočtu
- sestavuje se na základě uzavřených smluv a přijatých závazků na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet
- obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, hlavně údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách
- u dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního celku
- problém: zastupitelstvo voleno na 4 roky, proto u nás výhled většinou na 3 roky -souvisí s preferencemi politické reprezentace obce"

Poznámka

Psáno v heslech. Práce kompilačního charakteru.
Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21404
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse