Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rudolf Jelínek - finanční analýza

Rudolf Jelínek - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce představuje finanční analýzu firmy Rudolf Jelínek. Analýza vychází nejen z údajů získaných z rozvahy, výkazu zisku a ztráty společnosti, ale také z údajů finanční analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Zkoumané údaje jsou z let 2004 a 2005. Práce obsahuje nejen rozbor vývoje počtu zaměstnanců a ČPK, ale rovněž analýzu poměrových ukazatelů. Důraz je kladen na zadluženost, likviditu, rentabilitu, i aktivitu. Dále byl proveden rozbor na základě multiplikátoru vlastního kapitálu a spider analýzy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní informace
3.
Vývoj počtu zaměstnanců
4.
Vývoj ČPK
5.
Ukazatele zadluženosti
6.
Ukazatele likvidity
7.
Ukazatele rentability
8.
Ukazatele aktivity
9.
Multiplikátor vlastního kapitálu
10.
Spider analýza
11.
Závěr

Úryvek

"V rámci finanční analýzy bylo poukázáno na to, co se firmě daří a co nikoliv. Ačkoliv společnost R. Jelínek, a. s. patří na trhu k významným hráčům, má toho hodně co zlepšovat a jen pomalu se dostává z nepříznivých výsledků z doby po přechodu na tržní hospodářství.
Přestože je společnost zisková, nelze ji v rentabilitě hodnotit příliš dobře. Na odvětví výrazně ztrácí a v posledním roce si v rentabilitě mírně pohoršila, ačkoliv navýšila hospodářský výsledek o 2 mil. Kč. Při nárůstu tržeb a produkce oproti roku 2004 (cca 25 %) se neúměrně více zvýšily náklady společnosti. Analyzovaná firma by se měla snažit redukovat náklady výkonové spotřeby (nárůst o téměř 50 %), zejména pak služeb - které stouply o 75 %. Nebude-li společnost schopna tyto náklady snížit na patřičnou úroveň, měla by sáhnout ke zvýšení cen výrobků, přestože je na trhu tlak na cenu, a spoléhat se jejich kvalitu, která nemůže být zpochybňována.
V zadluženosti vykazuje firma příznivé hodnoty. Úroveň celkové zadluženosti se pohubuje okolo 50 % (i odvětví), míru zadlužení i finanční samostatnost lze hodnotit kladně. Nepříznivé však je, že se tyto dva ukazatele v roce 2005 vyrovnaly. Je nutné v dalším roce tento trend opět zvrátit směrem, v jakém se nacházely v roce 2004 – tedy aby míra zadlužení byla mírně nižší než 1 a finanční samostatnost naopak. Podíl dlouhodobých cizích zdrojů na cizích zdrojích měl u R. Jelínek, a. s. a odvětví opačnou tendenci. V odvětví se zvýšil o 10 %, u vizovické společnosti naopak. Zlaté pravidlo o krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji jsou splněny, přitom R. Jelínek, a. s. vykazuje značnou překapitalizaci. Co se týká úrokového krytí, jak analyzovaná společnost tak i odvětví vykazují příznivé výsledky, díky vyšším ziskům je na tom však odvětví v tomto ukazateli více než dvakrát lépe.
Špatně vychází R. Jelínek, a. s. z hodnocení likvidity. Běžná a pohotová likvidita se pohybují na hranici nejnižších hodnot doporučených Ministerstvem průmyslu a obchodu, hotovostní likvidita vykázala katastrofální výsledek 0,01 (doporučeno od 0,2). Pokud by se zpomalil obrat pohledávek za odběrateli, mohlo by to pro společnost znamenat pád do platební neschopnosti a musela by se zbavovat jiného oběžného majetku. Pokud analyzovaná firma neurychlí obrat zásob, mohla by se v budoucnu potýkat s velkými problémy.
Jak už bylo několikrát zmíněno, firma využívá neefektivně majetek a dosahuje nízkého obratu všech aktiv. V obratovosti je firma hodnocena třikrát hůře než odvětví, jehož hodnoty jsou přiměřené. Management firmy by se měl tímto problémem intenzivně zabývat, o což se ostatně evidentně snaží. V roce 2005 vykázaly všechny ukazatele aktivity zlepšení."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 4,5 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Bakalářský studijní program realizovaný na VOŠE.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse