Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rudy a ložiska - specifikace

Rudy a ložiska - specifikace

Kategorie: Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text obsahuje popis rud a ložisek. Vyjmenovává jejich hlavní ložiskotvorné materiály, minimální kovnatost, vlastnosti, použití, i hlavní světové producenty a výskyt. Konkrétně jsou specifikovány následující rudy a ložiska: železa, manganu, mědi, olova a zinku, antimonitu, hliníku, chemogenních vápenců a dolomitů, rtuti, cínu, wolframu, molybdenu, stříbra, zlata, uranu. Dále je charakterizován kaolín, sádrovec, anhydrit, sklářské a slévárenské písky, stavební kámen a uhlí.

Obsah

1.
Rudy a ložiska želez
1.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
1.2.
Minimální kovnatosti
1.3.
Vlastnosti
1.4.
Použití
1.5.
Hlavní světoví producenti
1.6.
Ložiska rud v ČR a SR
2.
Rudy a ložiska manganu
2.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
2.2.
Minimální kovnatosti
2.3.
Vlastnosti
2.4.
Použití
2.5.
Hlavní světoví producenti
2.6.
Ložiska rud v ČR a SR
3.
Rudy a ložiska mědi
3.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
3.2.
Minimální kovnatosti
3.3.
Vlastnosti
3.4.
Použití
3.5.
Hlavní světoví producenti
3.6.
Ložiska rud v ČR a SR
4.
Rudy a ložiska olova a zinku
4.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
4.2.
Minimální kovnatosti
4.3.
Vlastnosti
4.4.
Použití
4.5.
Hlavní světoví producenti
4.6.
Ložiska rud v ČR a SR
5.
Rudy a ložiska antimonitu
5.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
5.2.
Minimální kovnatosti
5.3.
Vlastnosti
5.4.
Použití
5.5.
Hlavní světoví producenti
5.6.
Ložiska rud v ČR a SR
6.
Rudy a ložiska hliníku
6.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
6.2.
Minimální kovnatosti
6.3.
Vlastnosti
6.4.
Použití
6.5.
Hlavní světoví producenti
6.6.
Ložiska rud v ČR a SR
7.
Ložiska chemogenních vápenců a dolomitů, případně magnetitu
7.1.
Formace organogenních vápenců
7.2.
Formace ložisek kaustobiolitů – Ložiska kaustobiolitů
7.3.
Ložiska rašeliny
7.4.
Ložiska hnědého uhlí
7.5.
Ložiska černého uhlí
7.6.
Ložiska antracitu
7.7.
Ložiska uhelného zemního plynu
7.8.
Ložiska uhlovodíkového zemního plynu
7.9.
Ložiska ropy
7.10.
Ložiska tuhých uhlovodíků
7.11.
Ozokerit
7.12.
Asfalt
8.
Rudy a ložiska rtuti (Hg)
8.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
8.2.
Minimální kovnatosti
8.3.
Vlastnosti
8.4.
Použití
8.5.
Hlavní světoví producenti
8.6.
Ložiska rud v ČR a SR
9.
Rudy a ložiska cínu
9.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
9.2.
Minimální kovnatosti
9.3.
Vlastnosti
9.4.
Použití
9.5.
Hlavní světoví producenti
9.6.
Ložiska rud v ČR a SR
10.
Rudy a ložiska wolframu (W)
10.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
10.2.
Minimální kovnatosti
10.3.
Vlastnosti
10.4.
Použití
10.5.
Hlavní světoví producenti
10.6.
Ložiska rud v ČR a SR
11.
Ložiska molybdenu
11.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
11.2.
Minimální kovnatosti
11.3.
Vlastnosti
11.4.
Použití
11.5.
Hlavní světoví producenti
11.6.
Ložiska rud v ČR a SR
12.
Rudy a ložiska stříbra (Ag)
12.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
12.2.
Vlastnosti stříbra
12.3.
Použití
12.4.
Hlavní producenti Ag-rud
12.5.
Trend
12.6.
Ložiska Ag v ČR
13.
Rudy a ložiska zlata (Au)
13.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
13.2.
Vlastnosti zlata
13.3.
Použití
13.4.
Hlavní producenti Au
13.5.
Trend
13.6.
Ložiska v ČR a SR
14.
Rudy a ložiska uranu ( U )
14.1.
Hlavní ložiskotvorné minerály
14.2.
Minimální kovnatosti
14.3.
Vlastnosti
14.4.
Použití
14.5.
Hlavní světoví producenti
14.6.
Ložiska v ČR a SR
15.
Kaolín
15.1.
Základní charakteristika
15.2.
Vlastnosti
15.3.
Použití
15.4.
Produkce
15.5.
Ložiska kaolínu v Československu
16.
Sádrovec, anhydrit
16.1.
Ložiska sádrovce (anhydritu) v ČSR
17.
Sklářské a slévárenské písky
17.1.
Základní charakteristika
17.2.
Vlastnosti
17.3.
Použití
17.4.
Produkce
17.5.
Ložiska v ČSR
18.
Stavební kámen
18.1.
Základní charakteristika
18.2.
Ložiska stavebního kamene v Československu
19.
Uhlí
19.1.
Fyzikální a chemické vlastnosti
19.2.
Hnědé uhlí se dělí podle typů na
19.3.
Černé uhlí se dělí na
19.4.
Ložiska v ČR

Úryvek

"Ložiska chemogenních vápenců a dolomitů, případně magnetitu
- snížením obsahu CO2 ve vodě dochází k vysrážení uhličitanu vápenatého (toto snížení může být vyvoláno poklesem vnějšího tlaku, zvýšením teploty vody nebo jeho spotřebou bakteriemi či rostlinstvem). Při zvýšeném obsahu Mg a zvýšené alkalitě vody mohlo docházet i k vysrážení chemogenních dolomitů.

Formace organogenních vápenců – vznikla nahromaděním vápnitých schránek a koster různých živočichů nebo rostlin (zbytky korálů, schránky ramenonožců, mlžů, hlavonožců, aj.) Jestliže vápence nesou stopy opracování vlivem transportu částic, jsou označovány jako organodetritické. Příkladem organogenního typu vápenců jsou např. útesové vápence, příkladem organodetrického typu jsou např. uloženiny křídy (vyskytující se např. na Rujaně

Formace ložisek kaustobiolitů – Ložiska kaustobiolitů uhelné řady vznikla nahromaděním, zrašeliněním a prouhelňováním rostliných těl. Ložiska živičné řady vznikla nahromaděním, hnitím a bituminací živočišných zbytků.
Ložiska rašeliny se člení na slatiny a vrchoviště. Rašelina je užívaná především v zemědělství, v zahradnictví a pro balneologické účely a jen výjimečně jako palivo. Šumava, v Krušných horách a v mnoha lázeňských oblastech.
Ložiska hnědého uhlí vznikla v hnědouhelném stádiu prouhelňování. Hnědouhelná hemifaze, při které vznikají ložiska lignitu (hnědouhelného hemitypu). Ložiska lignitu se u nás vyskytují v jihomoravské pánvi (uhlí se využívá jako energetická surovina v hodonínské elektrárně a v domácnostech). Středně prouhelněné hnědé uhlí vzniká v hnědouhelné ortofázi a nejvíce prouhelněné jsou hnědouhelné metatypy, v severočeské a sokolovské pánvi, na Slovensku v handlovsko-novácké pánvi. Uhlí se většinou využívá jako energetická surovina, v chemickém průmyslu se zpracovává smolné a živičné uhlí ze sokolovské pánve.
Ložiska černého uhlí vznikají v černouhelném stádiu prouhelňování. černouhelná hemifáze a metafáze. Ostravsko-karvinské pánve, plzeňská, kladenská pánev, a čsl. část dolnoslezské pánve. Výšeprouhelňené kvalitní koksovatelné černé uhlí je především v ostravské části ostravsko-karvinské pánve. "

Poznámka

Tato práce obsahuje překlepy a množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17636
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse