Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ruská národnostní menšina v ČR

Ruská národnostní menšina v ČR

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Práce seznamuje s ruskou národnostní menšinou v České republice. Poskytuje stručné informace ohledně jejich počtu, složení i příchodu na naše území. Více se rozepisuje o významných ruských organizacích a institucích působících v Čechách a také o ruském organizovaném zločinu.

Obsah

1.
Počet Rusů na našem území
2.
Kdy k nám přišli
3.
Pohled Čechů na ruskou menšinu
4.
Složení ruské menšiny v ČR
5.
Aktivity Rusů
6.
Spolupráce s Radou
7.
Organizace ruské menšiny
8.
Nejvýznamnější organizace a instituce
9.
Ruský organizovaný zločin v České republice
10.
Použitá literatura

Úryvek

"Složení ruské menšiny v ČR
Z výzkumu Šiškové (2001) vyplývá, že 60 % respondentů bylo ve věku 21 – 40 let s převahou žen (ženy 57 %, muži 43 %). 53 % z této skupiny bylo provdáno nebo oženěno, a polovina z rodin měla jen jedno dítě. Alespoň 43 % lidí z této skupiny prošlo minimálně několika semestry vysoké školy, což poukazuje na relativně vysokou vzdělanost. Také byla tato skupina význačná vysokou ekonomickou aktivitou.
Výrazným rysem ruské menšiny je, že většinou nemá výraznější problémy s uživením rodiny. Naopak jsou tito imigranti často velmi bohatí. Více než polovina respondentů pochází z hlavního města Ruska Moskvy a další čtvrtina z měst s více než milionem obyvatel. Dalším důležitým rysem je rodinný charakter imigrace do ČR, existence silných sociálních vazeb, relativní izolovanost v rámci vnější komunikace a naopak velmi rozvinutá vnitřní komunikace. 72 % respondentů uvedlo, že do ČR emigrovalo se svojí rodinou. A dalším významným rysem je uzavřenost vůči majoritní společnosti (Šišková, 2001).

Aktivity Rusů
Typická jsou pro ně společenská setkání u příležitosti významných svátků. Různé kulturní programy (koncerty vážné hudby, autorské večery, večery poezie, výstavy výtvarného umění apod.), také vydávání ruskojazyčných periodik (Ruské slovo, Vesti), vydávání děl místních ruskojazyčných autorů (Vláda ČR, 2006).

Spolupráce s Radou
Ruská národnostní menšina má od roku 2001 v Radě jednoho zástupce, který byl po jednání Rady dne 17. května 2007 jmenován jejím místopředsedou. Aktivní spolupráce se týká poskytování dotací na vydávání periodik a dotační politiky Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči národnostním občanským sdružením.
Zástupce ruské menšiny je také členem výboru Rady pro dotační politiku a výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy. Je členem Poradního sboru ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro záležitosti národnostních menšin a ve výběrových dotačních komisích ministerstva Kultury.
Ruská menšina má také zastoupení v Komisi pro národnostní menšiny Magistrátu hlavního města Prahy (Vláda ČR, 2006).

Organizace ruské menšiny
Existuje Občanské sdružení Ruská tradice, Ruský institut, Ruská občina a Očag. Zaměření organizací jsou různá. Společné pro všechny organizace je dosažení dobrých vztahů a lepšího vzájemného poznání s většinovou společností, dále dosažení dobrých vzájemných vztahů, lepšího vzájemného poznání a důvěry mezi jednotlivými uskupeními a vlnami ruskojazyčné emigrace, které se výrazně liší jak motivy emigrace, tak životními zkušenostmi a kulturou. Také se snaží o vzájemné kulturní obohacení a mají zájem na dobrých a vzájemně výhodných vztazích ČR a původní vlasti (Vláda ČR, 2006).

Nejvýznamnější organizace a instituce
Ruskou tradicí je vydávání knih, které mapují osudy ruské imigrace, dále pokračování série koncertů vážné hudby na téma „Prolínání a vzájemné obohacování české a ruské hudební kultury v 19. a 20. století“, vydávání časopisu „Ruské slovo“, který je informačním a sjednocujícím prvkem ruské diaspory a jejich organizací. Pořádají také společenské večery, zpravidla spojené s koncertními vystoupeními, prezentacemi nových knih pražských ruskojazyčných autorů, probíhají i autorské večery hudby a poezie atd."

Poznámka

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, seminární práce k předmětu Problematika menšin.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse