Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sarah Grogan: Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem - výtah z knihy

Sarah Grogan: Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem - výtah z knihy

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento konspekt se zabývá obsahem knihy Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem od Sarah Groganové. Popisuje vztah žen a mužů k vlastnímu tělu a všímá si, jak jsou jejich pohledy ovlivněny působením sdělovacích prostředků. Zkoumá spokojenost s vlastním tělem u různých skupin obyvatel v závislosti na základních demografických údajích jako věk, etnicita, společenská třída či sexuální orientace a blíže se zaměřuje na skupiny, u nichž je tato spokojenost velmi nízká. V závěrečné části autor shrnuje své dojmy z dané publikace.

Obsah

1.
Téma knihy
2.
Cílová skupina čtenářů
3.
Obsah jednotlivých kapitol
3.1.
1. Vztah kultury a obrazu těla
3.2.
2. (Ne)spokojenost žen s vlastním tělem
3.3.
3. (Ne)spokojenost mužů s vlastním tělem
3.4.
4. Vliv sdělovacích prostředků na (ne)spokojenost s vlastním tělem
3.5.
5. Vnímání vlastního těla z pohledu různých skupin obyvatel
3.6.
6. Skupiny s nízkou spokojeností s vlastním tělem
4.
Vlastní názor
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Jako podklad pro svoji seminární práci jsem si vybrala knihu s titulem Body image. Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem autorky Sarah Grogan.
Jsem si vědoma toho, že podtitul i definice, která říká že „body image je způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a cítí“ by publikaci zařadil spíše do psychologické sekce knihovny, nicméně už obsah naznačuje, že vnímání těla a spokojenost s ním není ovlivněna jen psychologickými aspekty, ale také aspekty sociologickými. Tuto myšlenku koneckonců potvrzuje v úvodu i Schilder, který tvrdí, že „vnímání obrazu těla není jen kognitivní konstrukce, ale také odraz postojů člověka k ostatním lidem a interakci s nimi.“ Vnímání a prožívání těla je tedy psychologickým fenoménem, kdežto sociální faktory, které ho ovlivňují, jsou jevem sociologickým. Groganová vychází z toho, že představa, jakou má člověk o vlastním těle je elastická a nikoliv neměnná a že na ni tedy mají velký vliv mediální obrazy a to především u adolescentů.
Kniha je adresována primárně odborníkům – lékařům, psychologům, sociologům, mediálním či módním pracovníkům, a sekundárně i čtenářům širší veřejnosti. Tomu odpovídá i zvolený odborný styl textu. Sarah Groganová svůj text zakládá na řadě kvantitativních i kvalitativních výzkumů, které v oblasti body image proběhly, srovnává je a tvoří z nich co možná nejkomplexnější pohled na tuto problematiku. Snaží se problematiku obsáhnout z různých úhlů pohledu. Zajímavé také je, že se nezaměřuje jen na ženy, jako tomu bývá u běžných výzkumů o vnímání těla, ale také rovnou měrou na muže, a to i v pokročilejším věku. Snaží se vyhnout tomu, aby text byl pojednáním o mentální anorexii či bulimii, přesto tato témata zcela neopouští.
V následujících řádcích se stručně pokusím seznámit s obsahem jednotlivých částí:
První kapitola publikace se zabývá vztahem kultury a obrazu těla, a to na podkladě současných výzkumů. Autorka vychází ze západní kultury, která nejenže preferuje ideál tzv. spoutaného těla – tedy těla pevného, zkroceného, vypracovaného, ale zároveň diskriminuje a stigmatizuje ty, kteří se z poměrně striktně daných norem vymykají. Zaobírá se rovněž původem tohoto kulturního vzoru, avšak setkává se s různými odbornými názory . Nejčastěji převládají biologické teorie, že štíhlá tělo je spojeno s prvkem zdraví, ale argumentem oponentů je, že mírná nadváha (která je západní kulturou považována za nežádoucí) je zdraví prospěšnější, než vyhublost. Sociálně psychologické teorie přikládají význam kulturních faktorů. Závěr kapitoly je věnován dietnímu průmyslu, který pro větší výdělky propaguje kult štíhlého těla a to i přes to, že držení diet může mít negativní zdravotní následky i přes to, že bývá z dlouhodobého hlediska často neefektivní. I proto má dietní průmysl řadu odpůrců, kterým se daří různými prostředky veřejnost od diet zrazovat. Trend štíhlého těla však zůstává a tak je držení diet nahrazováno cvičením
Druhá kapitola je věnována spokojenosti, respektive nespokojenosti žen s vlastním tělem. Nespokojeností proto, že ta u žen převažuje. Konkrétně je nejvíce žen nespokojeno se svým břichem, boky a stehny a celkově by si přály být štíhlejší než v době výzkumu. Groganová píše také o tom, jak na tuto nespokojenost nahlíží feministky. Ty kritizují společenský tlak požadující štíhlou postavu a také to, že je spojena s mládím, kontrolou a úspěchem, protože to podporuje zpředmětnění těla a neúměrné množství energie, která je na udržování postavy vydávána pomocí různých bodybuildingů, diet, cvičení a v nemálo případech i plastickou chirurgií. Závěrem předkládá pozitivní přístup Sandry Bartky, která navrhuje vznik nového estetického pojetí ženského těla, a to tak, že by se rozšířily hranice přijatelného tvaru a velikosti postavy."

Poznámka

Práce byla použita pro předmět Sociologie na Univerzitě Hradce Králové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21356
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse