Schizofrenie

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Pojem a definice - psychóza, schizofrenie. Příznaky schizofrenie, psychopatologické změny. Historické koncepce - Kraepelin: průběh a následky, Bleuler: základní symptomy, příznaková kritéria podle E. Bleulera (1911), kriteria podle K. Schneidera (1957)(příznaky prvního řádu, příznaky druhého řádu). Charakteristické symptomy - Kraepelin: emoční otupělost, abulie, ztráta vnitřní jednoty, Bleuler: fragmentace myšlení, Schneider: specifické typy bludů a halucinací. Současná koncepce - pozitivní příznaky, negativní příznaky, dělení schizofrenie podle převládajících příznaků: typ I, typ II, deficitní schizofrenie, na co reagují pozitivní a negativní. Třídění založené na psychometrické analýze - psychomotorický útlum, dezorganizace, zkreslení skutečnosti (typy bludů, typy halucinací). Diagnostika - hlavní kritéria schizofrenie, alespoň jeden z následujících příznaků (ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek, bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující pohyby těla nebo končetin nebo zvláštní myšlenky, činnosti nebo pocity, bludné vnímání, halucinace hlasů, které komentují pacientovo chování nebo mezi sebou hovoří, nebo jiné typy hlasů, které přicházejí z některých částí těla, neustálé bludy jiných typů, které nemohou být kulturálně podmíněné a jsou zcela nepatřičné, jako náboženská nebo politická identita, nadlidská moc nebo schopnost (např. schopnost kontrolovat počasí nebo být ve spojení s cizinci z jiného světa), nebo alespoň dva z následujících příznaků: neustálé halucinace jakéhokoliv typu, pokud jsou spojeny buď občasnými nebo jen částečně formovanými bludy, bez jasného emotivního obsahu nebo s trvale zvýšeným sebehodnocením, nebo vyskytují-li se denně po dobu týdnů nebo měsíců, přerušování nebo zárazy myšlenek, jejichž výsledkem jsou inkoherence, nepřiměřená řeč nebo neologismy, katatonní chování jako jsou vzrušení, nástavy nebo vosková ohebnost, mutismus a stupor, negativní symptomy, jako jsou zřetelná apatie, ochuzení řeči a ploché nebo nepřiměřené odpovědi (obvykle vedoucí k sociálnímu stažení a snížení sociální výkonnosti). Formy schizofrenie - paranoidní schizofrenie, hebefrenní schizofrenie, katatonní schizofrenie, ostatní formy schizofrenie (nediferencované schizofrenie, reziduální schizofrenie, postschizofrenní deprese). Simplexní schizofrenie - průběh, premorbidní stadium, prodromální stadium, progredientní stadium, stadium stabilizace psychopatologie. Procento vyléčených pacientů. Rezidua po prodělaném onemocnění - zvýšená citlivost na zátěž, snížená schopnost výběru a zpracování informací, pohotovost k prožitku odcizení a k nejistotě. Činitelé, které určují dobrou a špatnou prognózu. Epidemiologie - rozšíření nemoci, vliv na pracovní schoponosti, období života, ve kterém se vyskytuje, familiární výskyt. Etiologie a patogeneze - multifaktoriální etiologie, teorie zátěže (stresu) a dispozice zranitelnosti – vulnerability), dopaminová hypotéza, úlohu serotoninu a excitačních aminokyselin při vzniku schizofrenního onemocnění, teorie vnitřní intoxikace, infekční teorie, neurovývojový model. Stigma duševní nemoci - pohled společnosti na nemocného, pohled nemocného na sebe sama, dopad stigmatizace. Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie. Akutní polymorfní psychotická porucha s příznaky schizofrenie – diagnostická vodítka. Akutní schizoformní psychotická porucha - diagnostická vodítka pro jasnou diagnózu. Indukovaná porucha s bludy (folie a deux) - definice a klasifikace. Schizoafektivní poruchy - diagnostická vodítka. Historické způsoby léčby - komatózní léčba inzulínem, psychochirurgie. Současná léčba - antipsychotika, léčebný plán, farmakologická léčba, budování terapeutického vztahu s pacientem, léčba před objevem neuroleptik (barbituráty, bromové přípravky, rostlinné anticholinergní alkaloidy, metrazolové konvulze, inzulinová kómata, atropinová kómata i prefrontální lobotomie, elektrokonvulze), zjištění antipsychotických účinků sedativního antihistaminika chlorpromazinu, neuroleptika (vysoce účinná, středně účinná, nízko účinná), nežádoucí účinky klasických neuroleptik, antipsychotika II, taktika lékových prázdnin. Péče o pacienta se schizofrenií - léčebné moduly (farmakoterapeutický modul, psychoedukace, pracovní terapie, trénink asertivity, kognitivně-behaviorální modul, rodinná terapie). Proč psychoterapie schizofrenie?
Behaviorální důsledky schizofrenního onemocnění - sociální izolace, nedostatečné plnění sociálních rolí, minusová symptomatologie, snížená schopnost snášet zátěž. Koncept vulnerabilita – stres. Trend současné psychiatrie v léčbě schizofrenie - neuroleptika + psychosociální intervence (neuroleptika bazální, neuroleptika incizivní, neuroleptika atypická). Příklady některých antipsychotik II. generace - Sulpirid, Clozapin, Tiaprid, Risperidon, Olanzapin, Amisulprid, Quetiapin, Sertindol, Zotepin, Ziprasidon.

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3828
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse