Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Schopenhauer a Nietzsche srovnání

Schopenhauer a Nietzsche srovnání

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Předmět této práce je srovnání dvou německých filozofů Arthura Schopenhauera a Fridricha Nietzscheho. Je zde popsán společný odpor proti racionalismu a logicistnímu idealismu, i společný zájem o subjekt. Schopenhauer je představen jako zakladatel voluntarismu (vůle k životu), emotivní etiky a iracionalismu. Dále práce seznamuje s Nietzschovým voluntarismem (vůle k moci), jeho vztahem ke kultuře a náboženství. Uvádí jeho pojetí nejvyššího dobra a zla, i utrpení. Závěr předkládá rozdíly mezi psaním obou filozofů.

Obsah

1.
Společný odpor proti racionalismu a logicistnímu idealismu
2.
Společný zájem o subjekt
3.
Schopenhauer
3.1.
Jako zakladatel – voluntarismu (vůle k životu)
3.2.
Zakladatel emotivní etiky a iracionalismu
3.3.
Je vůle svobodná?
4.
Nietzsche
4.1.
Voluntarismus, (vůle k moci)
4.2.
Vztah ke kultuře a náboženství
4.3.
Nejvyšší dobro a zlo
4.4.
Utrpení
5.
Rozdíly mezi psaním obou filosofů

Úryvek

"Schopenhauer navazuje na Kanta a souhlasí s ním, že svět je jen naší představou o světě, který je ve vztahu subjektu (člověk) a objektu (věc o sobě). On i Nietzsche se potom zajímali o subjekt. Na rozdíl od Kanta ale Schopenhauer tvrdí, že věc o sobě není nepoznatelná a nepochopitelná, ale že je poznatelná pomocí vůle k životu, která působí v nás i mimo nás, v dění celého světa. Schopenhauer ve svém nejvýznamnějším díle Svět jako vůle a představa, které napsal v letech 1814 až 1818, o vůli píše, že ji poznáváme na sobě, přímo, intuitivně: "Mé tělo je jediný předmět, jejž neznám toliko po jedné stránce, jakožto představu, nýbrž i po stránce druhé, která se nazývá vůlí." Vůle je slepá, nevědomá, nezkrotná, svobodná, bezcílná, mimočasová, mimoprostorová, rozumem nepochopitelná. Je ženoucí silou růstu rostlin, rozmnožování zvířat, pudů i vášní lidských, i uměleckých projevů. V neživé přírodě se projevuje jako síla přitažlivosti, elektřina, magnetismus. Svět a vůle je tedy jedno a totéž. Svět je hmotný výraz iracionální vůle a představa je jako jev. Takto je vyjádřen hlavní Schopenhauerův princip - metafyzický idealismus, ve kterém klade důraz na nevědomost vůle. Schopenhauer je pak tady voluntarista a zakladatel emotivní etiky (proti Kantově racionalistické etice), také zakladatel směru zvaného iracionalimus.
Z relativní rozdílnosti věci o sobě a jevu vychází však paradoxní situace, že vůle je a priorně naprosto svobodná, ale tvor (i člověk), svobodnou vůli nemá, takže a posteriori svobodná není. "Tak dochází k té podivuhodné skutečnosti, že každý se i ve svých jednotlivých činech považuje a priori za naprosto svobodného a domnívá se, že by v každém okamžiku mohl změnit svůj způsob života, což by znamenalo stát se kýmsi jiným. Nicméně a posteriori, ve skutečnosti, shledává ke svému údivu, že svoboden není, a že je naopak podroben nutnosti, takže přes všechna svá předsevzetí a úvahy nemůže nic měnit na svém konání a musí od počátku do konce svého života zůstat věrný svému charakteru, i když jím pohrdá." Světová vůle je tedy svobodná, ale vůle jednotlivce ne.
Tato nesvoboda se jasně projevuje v rozmnožovacím pudu, ve kterém se vůle k životu nejsilněji projevuje. Zde vůbec nejde o dobro jednotlivce, o lásku, ale o zachování druhu, takže zájmy individua musejí jít stranou. "Vůle druhu je mnohem silnější než vůle individua a tak milenec zavírá oči přede všemi vlastnostmi, jež jsou mu protivné, všechno přehlíží..., neboť jej oslepuje onen klam, jenž mizí, jakmile je splněna vůle druhu,..." Lidé jsou tedy jen nástroji k tomu, aby byl zplozen ideální potomek. Proto se vyhledávají tací partneři, kteří se svými nedostatky doplňují. Schopenhauer tvrdí, že člověku je jeho intelekt během života ne ku prospěchu, ale spíše ke škodě. Je na tom hůře než zvíře, které jedná pod vlivem pudů, poslušně."

Poznámka

Univerzita Jana Evangelisty , Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2637
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse