Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Schopnost komunikovat a kooperovat

Schopnost komunikovat a kooperovat

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Charakteristika: Cílem této seminární práce je stručně charakterizovat schopnost komunikovat a kooperovat, uvést jejich zásady, prostředky, formy a pravidla. Zvláštní důraz je pak kladen na představení možností jejich rozvíjení a situaci v této oblasti v České republice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Schopnost komunikovat
3.
Schopnost kooperovat
4.
Rozvíjení schopnosti komunikovat a kooperovat
5.
Závěr
6.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2 SCHOPNOST KOOPEROVAT
„Kooperativnost znamená připravenost a schopnost jedince podílet se aktivně a zod-povědně na skupinových pracovních procesech, tzn. poskytovat své vědomosti, být vstřícný k ostatním a respektovat jejich představy a názory, dodržovat dohodnutá „pravidla hry“a neztrácet ze zřetele společný cíl.“ [1, s. 185]

Schopnost kooperovat je především důležitá v oblasti podnikatelských i nepodnika-telských subjektů, neboť ty jsou založeny více či méně na týmové spolupráci, a tedy práci ve skupině. Nebudou-li jednotliví členové týmu schopni vzájemně spolupraco-vat, jen stěží mohou dosáhnout společného cíle.

Faktory, které usnadňující kooperaci:
• přiměřená velikost skupiny,
• zevrubná definice problému,
• přesná definice cíle,
• tvořivé metody hledání nápadů,
• účinné metody ověřování různých řešení,
• rozhodování, do nichž se pokud možno zapojí všichni účastníci,
• efektivní metody uskutečňování dohodnutých závěrů,
• jasné určení odpovědnosti každého jednotlivce,
• demokratický styl řízení vedoucího. [1, s. 213]

Ze základních pravidel zdárné kooperace se dá jmenovat například umění nabídnout své představy a schopnosti, respekt vůči mínění druhých, zaměření na cíl a odpo-vědnost za to co člověk dělá i nedělá. [1, s. 213]

Podle Belze a Siegrista [1, s. 214] lze rozlišovat tři druhy kooperace:
• strategie poražený-poražený, kdy obě strany pouze ztrácejí,
• strategie vítěz-poražený, kdy zisk jedné strany vede nevyhnutelně ke ztrátě druhé strany,
• strategie vítěz-vítěz, která vede k trvalým výsledkům.

Předpokladem efektivní skupinové práce je vzájemné akceptování účastníků, ote-vřenost komunikace o obsahu a vztazích, společné hledání cíle a cesty a kolegiální rozdělení práce. [1, s. 215] Jednotliví členové týmu tak jednají v zájmu společného cíle. [1, s. 214] V praxi však mnohdy dochází ke střetům mezi osobními zájmy
a společnými cíli, což má negativní vliv na efektivní fungování týmové spolupráce. Tomu všemu lze předejít rozvíjením schopnosti kooperovat u jednotlivých členů skupiny, dobrým vedením kolektivu, vhodnou motivací a podporou týmového du-cha. Důležité je také správně nastavit osobní hodnocení zaměstnanců, které by mělo zahrnovat hodnocení schopnosti týmové práce, přínos pracovníka na výsledku sku-piny a brát v potaz, zda a do jaké míry byl dosažen cíl týmu."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9069
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse