Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sdělovací schopnost hudby

Sdělovací schopnost hudby

Kategorie: Hudba vážná, Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je postihnout sdělovací schopnosti hudby. Autor stanovuje a objasňuje základní pojmy. Dále dokazuje existenci a funkčnost sdělovací schopnosti hudby, vyjmenovává její sdělovací prostředky a popisuje techniky, jimiž tlumočí mimohudební obsah. Na závěr představuje konkrétní využití a zařazení této schopnosti při poslechu a vnímání hudby.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sdělovací schopnost hudby
2.1.
Definice sdělovací schopnosti hudby
2.2.
Prožívání hudby
3.
Útvarové vlastnosti hudby
3.1.
Aspekt časový
3.2.
Aspekt tónovýškový
3.3.
Aspekt smíšený
4.
Neútvarové vlastnosti hudby
5.
Závěr

Úryvek

"Sdělovací schopnost hudby

Chceme-li se zabývat sdělovací schopností hudby, definujme nejdříve pojem sdělení.
O SDĚLENÍ se jedná, pokud:
1. nějaký jev poukazuje k něčemu
2. poukazuje k něčemu, co je odlišného druhu od tohoto jevu
Schematicky můžeme tento vztah vyjádřit následovně:
1. A poukazuje k X
2. X je odlišného druhu od A
A je sdělovací prostředek, X je obsahem sdělení.
Uveďme si nyní dva příklady, kdy jednou se jedná o sdělení a jednou nikoliv.
Př.1:Posloucháme-li například árii Halleluja z Haendlova Mesiáše, působí na nás slavnostně, vznešeně či majestátně. Hudba poukazuje k něčemu, co je odlišného druhu od ní samé, obě podmínky jsou splněny a jde tedy o sdělení.
Př.2:Při poslechu Smetanovy Vltavy se nám vybavuje lidová písnička Kočka leze dírou, hudba tedy odkazuje znovu na hudbu, tím pádem není splněna druhá podmínka a o sdělení nejde.
Po uvedení a pochopení příkladů se nyní dostáváme k tomu, jaká je definice sdělovací schopnosti hudby (dále SSH): SSH je schopnost sdělit nám něco z mimohudební (životní, přírodní) skutečnosti. Můžeme také říci, že jde o schopnost navodit v nás chápání určité skutečnosti. Tato skutečnost či realita může být vnější (konkrétní) –například dunění kotlů nám může evokovat bouři, anebo vnitřní (duševní) – stejně tak si toto dunění můžeme spojit s hněvivou náladou. Je také třeba říci, že nezáleží na míře konkretizace sdělení (např. stačí, že hudba zní tajemně, není už důležité, proč zní tajemně).

Při zkoumání SSH bychom měli vyloučit případy, kdy se hudba slučuje ve smyslovém vjemu s nějakým jiným uměním. Když tak neučiníme, musíme se soustředit na to, ať nepřipisujeme hudbě sdělovací schopnost toho druhého umění. Je nutné zaměřit se pouze na ryze hudební prostředky.
Nejběžnější jsou následující dva druhy sloučenin:
1. Hudba spojená s literárním uměním – tak vzniká hudba vokální
2. Hudba spojená s hereckým uměním – hudba dramatická
Existují i jiné sloučeniny (např. filmová hudba), ale všechny souhrnně lze zkoumat jen za uvedeného předpokladu.
Zkoumáme-li ovšem hudbu programní (tj. takovou, která nám podává mimohudební podněty), zkoumáme ji v celé své komplexnosti (je to jen hudba).
Již na příkladu hudebních slučenin je možné všímat si SSH, např. při špatném otextování písně cítíme, že se hudba nehodí k textu či naopak → nesoulad nám dokazuje, že hudba nám je schopna něco sdělit. Tímto však ještě nelze vytyčit, jak v obecnosti funuje SSH a jaké má hranice.

SSH poznáváme prožíváním hudby. Je to duševní pochod, probíhající v nás při jejím vnímání. Začíná to smyslovým vjemem, kdy vnímáme zvuk, který se ale neustále mění a tím se mění i naše duševní pochody.
V hudbě se soustřeďujeme na určité útvary, podle nichž můžeme její vlastnosti rozdělit na útvarové a neútvarové.
A.Útvarové vlastnosti hudby vycházejí z existence hudebních útvarů, které obecně jsou opět dány souběhem hudebních lokalit a jsou dány jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy. Hudba se pohybuje ve dvou rozměrech – časovém a tónovém. Její vlastnosti pak zkoumáme z těchto aspektů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23084
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse