Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Šekový systém ČR

Šekový systém ČR

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce se věnuje charakteristice šekového systému v ČR. Zaměřuje se na nabídku šeků pro tuzemský, i zahraniční platební styk. Vysvětluje, jaké jsou výhody šeků pro klienty. Klasifikuje je a dělí na soukromé šeky, bankovní šeky, eurošeky, cestovní šeky, i šeky v euro.

Obsah

1.
Úvod
2.
Šeky
3.
Zaručený šekový systém v České republice
4.
Nabídka šeků pro tuzemský i zahraniční platební styk
4.1.
Soukromé šeky
4.2.
Česká spořitelna, a.s.
4.3.
Investiční a poštovní banka, a.s.
4.4.
Komerční banka, a.s.
4.5.
Bankovní šeky
4.6.
Česká spořitelna, a.s.
4.7.
Investiční a poštovní banka, a.s.
4.8.
Komerční banka, a.s.
5.
Eurošeky
6.
Cestovní šeky
6.1.
Česká spořitelna, a.s.
6.2.
Investiční a poštovní banka, a.s.
6.3.
Komerční banka, a.s.
7.
Šeky v euro
8.
Závěr

Úryvek

"Soukromé šeky

Česká spořitelna, a.s.

Soukromý šek je určen zejména k výplatě hotovosti třetí osobě v úřadovně spořitelny, která vede účet (sporožirový nebo běžný účet v Kč), k němuž je šek vystaven. Může se jednat např. o mzdy, peněžní dary a platby určené osobám, jež nejsou majitelem ani disponující osobou daného účtu. Třetí osoba si rovněž může nechat šekovou částku připsat na svůj účet nebo šek prodloužit v jiné bance, případně jej využít i v obchodní sféře. Soukromý šek vystavený ke sporožirovému účtu lze proplatit i v úřadovně, která tento účet nevede, pokud budou splněny určité podmínky. Šek lze vystavit na libovolnou částku, maximálně však do výše zůstatku na účtu, k němuž byl vystaven. U soukromých šeků se tato podmínka vždy kontroluje, tzn. šeky jsou propláceny až po ověření.

Investiční a poštovní banka, a.s.

Jedná se o šeky vystavené klientem na tiskopise, který mu banka k jeho účtu vydala. Soukromý šek mohou vystavit pouze osoby, které jsou uvedeny v podpisovém vzoru k účtu. Vystavením soukromého šeku dává klient příkaz své bance, aby z jeho účtu uhradila šekovou částku osobě uvedené na šeku. Tiskopisy v české i cizí měně vydává banka všem svým klientům, kterým vede běžný účet. Soukromým šekem může klient platit v tuzemsku i zahraničí za zboží a služby. Kvalita tohoto šeku se odvíjí od bonity výstavce šeku. Bez ověření u šekovníka nelze tento šek promptně proplatit. Výhodou tohoto šeku je možnost vystavení šeku na jinou měnu, než je měna účtu plátce a na neomezenou částku, která však v době splatnosti musí být kryta prostředky na účtu. Další výhodou je možnost vystavení šeku na konkrétní osobu či majitele a jeho převoditelnost na další osobu.

Komerční banka, a.s.

Soukromé šeky

Jedná se o platební prostředek – písemný platební příkaz výstavce šeku (majitele účtu), kterým přikazuje Komerční bance vyplatit při předložení šeku osobě uvedené na šeku či doručiteli určitou částku na vrub účtu výstavce šeku. Je určen především právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikatelům, i občanům, kteří mají otevřeny účty běžné, kontokorentní, B-kont a A-kont u KB. Výhodou je možnost vystavit soukromý šek na libovolnou měnu, vystavit šek k bezhotovostní platbě – tzv. šek k zúčtování. K jednomu účtu vydává banka maximálně 3 šekové knížky. V jedné j pak 2 – 30 šeků.

Pokladní šeky

Bankovní pokladní šeky KB řeší situaci, kdy se odběratel a dodavatel předem neznají a dodavatel nemá důvěru v platební schopnost (solventnost) odběratele, a požaduje proto na odběrateli platbu v hotovosti. Bankovní pokladní šek KB je platební nástroj, který umožňuje nahradit hotovost, jelikož poskytuje stejnou jistotu placení jako hotové peníze. Hlavní přednost bankovního pokladního šeku KB tedy spočívá v tom, že poskytuje dodavateli jistotu placení. Hlavní výhodou pro odběratele je, že nemusí přenášet velké částky peněz v hotovosti.
Bankovní šeky

Česká spořitelna, a.s.

Korunový bankovní šek

Platba Kč bankovním šekem omezuje nebezpečné přenášení peněžních prostředků v hotovosti. Bankovní šek lze použít při vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků mezi právnickými osobami a dalšími subjekty. Tímto šekem můžete také platit jak obchodní organizaci, tak podnikatelskému subjektu za zboží nebo služby. Produkt mohou využít všechny fyzické a právnické osoby (tuzemci a cizozemci). O vystavení bankovního šeku žádá klient na pobočce, která mu vede a spravuje příslušný účet. Prostředky k vystavení šeku může klient také složit v hotovosti (v Kč nebo v cizí měně) na kterékoli pobočce spořitelny vystavující bankovní šeky, a to i v případě, že nemáte svůj účet veden u spořitelny. Minimální částka, na kterou může být šek vystaven je 200,-. Šek může být také opatřen doložkou „jen k zúčtování“, uvedenou napříč šekem. Tato doložka zvyšuje ochranu bankovního šeku před zneužitím a touto doložkou se označují šeky vystavené z účtů FKSP, IBV, novomanželských půjček a šeky, kterými je realizován výnos z některých úvěrů. Bankovní šek musí být předložen k proplacení v 8 denní lhůtě pro předložení k placení – tento šek je pak proplacen okamžitě v hotovosti nebo převodem na účet."

Poznámka

Informace obsažené v práci již nemusí být aktuální.
Práce obsahuje obrázky šeků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera516
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse