Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce - Nezaměstnanost jako sociální problém

Seminární práce - Nezaměstnanost jako sociální problém


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Seminární práce pojednává o nezaměstnanosti jako sociálním problému. Rozebírá typy nezaměstnanosti, důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti a nakonec ekonomický a sociální dopad.

Obsah

Úvod………………………………………..…………………………….……………………2
1.
Nezaměstnanost………………………………………………………...……………...2
1.1.
Míra nezaměstnanosti………………………………………………..……………3
1.2.
Typy nezaměstnanosti……………………………………………………………..4
1.2.1.
Frikční nezaměstnanost…………………………………………………….4
1.2.2.
Strukturální nezaměstnanost……………………………………………….5
1.2.3.
Cyklická a sezónní nezaměstnanost……………………………………….6
1.3.
Druhy nezaměstnanosti……………………………………………………..……..6
1.3.1.
Dobrovolná nezaměstnanost……………………………………………….6
1.3.2.
Nedobrovolná nezaměstnanost…………………………………………….6
2.
Příčiny vzniku nezaměstnanosti………………………………………………………..7
3.
Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti………………………………………………..7
3.1.
Ekonomický dopad………………………………………………………………..8
3.2.Sociální dopad……………………………………………………………………...9
Závěr………………………………………………………………………………………….10
Použitá literatura………………………………………………………………………….......10

Úryvek

"Koho tedy považovat za nezaměstnaného? Člověk, který se rozhodl studovat. Opustí
své zaměstnání a za finanční pomoci své rodiny se věnuje pouze studiu? Člověk, který ve
svých padesáti letech ztratil zaměstnání a z obavy, že ve svém pokročilém věku již nenajde
uspokojivé zaměstnání, odchází do předčasného důchodu? Ne, nikdo z nich není
nezaměstnaný. Jsou pouze ekonomicky neaktivní. Nezaměstnaným proto nazýváme toho, kdo
nemá práci, ale hledá si ji. Hledáním práce je nezbytným znakem nezaměstnaného. Většina
nezaměstnaných se hlásí na úřadech práce jednat proto, aby jim úřad práce pomohl najít práci
a také proto, že je to podmínkou pro získání podpory v nezaměstnanosti. Někteří se ale na
1 MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1994, s.16
3
úřad práce nehlásí, jelikož jsou nezaměstnaní krátkodobě, např. při přechodu z jednoho
zaměstnání do druhého, nebo dlouhodobě nezaměstnaní, kdy nárok na podporu již ztratili.2
1.1. Míra nezaměstnanosti
Velikost nezaměstnanosti, čili tzv. „míru nezaměstnanosti“ měříme pomocí vzorečku:
 =

 + 
Pokud označíme počet lidí, kteří pracují (ať již podnikají nebo pracují v námezdním
poměru) písmenem L, můžeme definovat míru nezaměstnanosti (u) jako poměr počtu
nezaměstnaných (U) k celkovému počtu pracovních sil (U + L).3
Míra nezaměstnanosti je tedy procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří aktivně
hledají práci, na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Míra nezaměstnanosti při
plné zaměstnanosti je pak taková míra nezaměstnanosti, při níž s výjimkou frikčně a
strukturálně nezaměstnaných každý, kdo chce pracovat, skutečně pracuje, a při níž nedochází
k akceleraci ani decelaraci inflace.4
Faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti jsou např. výška a délka
poskytování podpory v nezaměstnanosti, motivaci lidí hledat si nové zaměstnání, kvalita
činnosti úřadu práce, demografická skladba pracovní síly v regionu.5
1.2. Typy nezaměstnanosti - podle příčin vzniku nezaměstnanosti
1.2.1. Frikční nezaměstnanost6
Normální jev provázející vývoj tržní ekonomiky. Vyjadřuje plynulé přecházení
pracovníků z jednoho zaměstnání do druhého. Příčiny těchto změn zaměstnání, které jsou
zpravidla provázeny určitou kratší dobou nezaměstnanosti, spočívají v nedokonalé mobilitě
pracovních sil, v nedostatečných znalostech o pracovních příležitostech a souvisí do značné
2 HOLMAN, R. Ekonomie . 3. aktualizované vydání.Praha : C. H. Beck, 2002, s. 287
3 RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. a kolektiv Makroekonomie – základní kurz. Praha 1995, s. 22
4 SOJKA, M., PUDLÁK, J. Ekonomie pro střední školy. Praha 1994, s. 140/141
5 HARASIMOVÁ, S. Makro a mikroekonomie. Opava 2010, s. 109
6 SOJKA, M., PUDLÁK, J. Ekonomie pro střední školy. Praha 1994, s. 137
4
míry i s životním cyklem (ukončení školy, narození dítěte, změna bydliště, úsilí zlepšit si
postavení v práci apod.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30162
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse